Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Under 2022 har kommunen ett uppdrag att arbeta för att fler barn ska börja i förskolan. Uppdraget fokuserar på familjer som har ett annat modersmål än svenska.

Uppdraget grundar sig på en utredning som regeringen publicerade 2020. I utredningen ser man att det svenska språket kan stärkas hos barn om de går i förskolan. 

I uppdraget arbetar förskollärarna Anita Gustafsson och Josephine Eld med uppsökande verksamhet.

Här finns kontaktuppgifter, information och material för föräldrar och verksamheter som arbetar med barn i förskoleålder.

Träffa förskollärarna i projektet

Träffa förskollärarna Anita Gustafsson och Josephine Eld för att ställa frågor om öppna förskolan och förskolan. Under träffarna finns möjlighet att få information på olika språk.

Just nu finns inte några inplanerade tillfällen. 

Nå ut med information

I uppdraget ingår att nå ut brett med information om förskolan som är lätt att förstå. Föräldrar i Uppsala ska veta att de har rätt till förskola, få kunskap om förskolans uppdrag och hur förskolans verksamhet ser ut. Och framför allt den språkliga vinsten med att gå i förskolan. I uppdraget ingår också att skapa samarbeten med verksamheter, företag och organisationer.

Öppna förskolan är ett bra första steg för föräldrar och barn att lära känna en förskolemiljö, få mer information, träffa andra vuxna och ställa frågor.

Förskolan – information på olika språk

Dela gärna informationen till föräldrar med barn i förskoleålder som inte har sitt barn i förskolan.

Information om förskolan på svenska (PDF, 57 KB)

Information om förskolan på engelska (PDF, 65 KB)

Information om förskolan på arabiska (PDF, 202 KB)

Information om förskolan på franska (PDF, 65 KB)

Information om förskolan på sorani (PDF, 218 KB)

Information om förskolan på somaliska (PDF, 66 KB)

Information om förskolan på persiska (PDF, 153 KB)

Information om förskolan på tigrinja (PDF, 145 KB)

Information om förskolan på kurmandji (PDF, 72 KB)

Öppna förskolan – information på olika språk

Information om öppna förskolan på svenska (PDF, 64 KB)

Information om öppna förskolan på engelska (PDF, 70 KB)

Information om öppna förskolan på arabiska (PDF, 162 KB)

Information om öppna förskolan på franska (PDF, 75 KB)

Information om öppna förskolan på sorani (PDF, 122 KB)

Information om öppna förskolan på somaliska (PDF, 73 KB)

Information om öppna förskolan på persiska (PDF, 161 KB)

Information om öppna förskolan på tigrinja (PDF, 106 KB)

Information om öppna förskolan på kurmandji (PDF, 74 KB)

Information om öppna förskolan på ukrainska (PDF, 75 KB)

Information om öppna förskolan på ryska (PDF, 82 KB)

Kontaktuppgifter

Anita Gustafsson
Telefon: 018-726 08 55
Mobil: 076-721 26 39
E-post: anita.gustafsson@uppsala.se

Josephine Eld
Telefon: 018-726 08 56
Mobil: 072-084 98 53
E-post: josephine.eld@uppsala.se

Följ Anitas och Josephines arbete på Instagram: uppdrag_forskola (Instagram)

Nyheter om förskola och familjedaghem

 • Monica Junefelt får pedagogiska ledarskapspriset

  Det pedagogiska ledarskapspriset 2022 går till Monica Junefelt, rektor för Stenhammars och Berwalds förskolor. Monica får priset för att hon leder med hjärtat och för att hon utvecklat det kollegiala lärandet hos medarbetarna.

 • Nu startar vi årets avgiftskontroller för barnomsorgen

  Varje år genomför Uppsala kommun en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har barnsomsorg i kommunen betalar rätt avgift.

 • Förskolan är avgörande för barnens framtid

  Förskollärarna Anita Gustafsson och Josephine Eld anställdes i början på året till ett uppdrag, att jobba för att fler barn i utrikesfödda familjer ska börja i förskolan.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Utveckla digitaliseringen i undervisningen

  "Vi ser barnen som aktiva medieproducenter i stället för passiva mediekonsumenter"

Så arbetar vi med förskola och familjedaghem

 • Så arbetar vi med:

  Aktiva och hållbara resor för barn och unga

  Barnets resa handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Barn som får göra aktiva resor blir mer självständiga och mår bättre. Samtidigt läggs grunden för goda vanor. Uppsala kommun arbetar med att öka andelen barn och unga som går, cyklar eller tar bussen till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter.