Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Det finns olika former av stöd och hjälp att få för dig som är vuxen och har problem med missbruk och beroende.

  Visst stöd kan du få genom att själv vända dig till någon av kommunens verksamheter, medan du behöver ett biståndsbeslut för andra typer av stödinsatser.

 2. Vad du kan få hjälp med

  Du kan få hjälp med

  • samtal om alkohol, droger, spel om pengar
  • samtal för våldsutövare i nära relation som vill bryta sitt beteende
  • motivationsarbete
  • stödkontakt
  • kartläggning av ditt missbruk genom ASI-intervjuer (Addiction Severity Index)
  • boendestöd i hemmet
  • stödboende
  • behandlingsinsatser i öppen- eller slutenvård.
 3. Verksamheter som stöttar vuxna med missbruk och beroende

  Det finns flera verksamheter som kan stötta dig som har missbruk och beroende. Du kan läsa mer om dem via länkarna nedan.

  Råd- och behandlingsgruppen

  Öppenvårdsbehandlingen Daghammarskjölds väg 13

  Stödteamet

   

 4. Ansök om stöd

  Visst stöd kan du få genom att själv vända dig till någon av kommunens verksamheter, medan du behöver ett biståndsbeslut för andra typer av stödinsatser. 

  Ansök om stöd som kräver biståndsbeslut

  Du som har fyllt 21 år och behöver hjälp och stöd i frågor om missbruk och beroende kan göra en ansökan till socialtjänstens beroendeenheter. Även du som är god man eller förvaltare till någon som har fyllt 21 år kan göra en ansökan. 

  Ansök om stöd för vuxna

Nyheter om socialt stöd till vuxna

 • ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

  Ett år har gått sedan Uppsala kommun inledde satsningen med samhällsvägledare för att nå ut till fler med information om svensk socialtjänst. Samhällsvägledarna Basem och Evin reflekterar över året som gått och är mycket positiva.

 • Nya bestämmelser för skyddat boende

  Skyddat boende utgör ofta det första avgörande steget för våldsutsatta personer och barn att ta sig bort från farliga situationer och förövare. Från och med 1 april 2024 träder en ny lagstiftning för skyddat boende i kraft, vilket markerar en betydelsefull förbättring i skyddet och stödet för dessa sårbara grupper.

 • Anonyma stödsamtal ska få fler att våga söka hjälp

  Många människor som har blivit utsatta för våld eller sexuell exploatering tvekar att söka hjälp hos socialtjänsten. Uppsala kommuns stödverksamhet Nexus utökar därför möjligheten till anonyma stödsamtal från 1 mars.

Se fler nyheter

Så arbetar vi med socialt stöd till vuxna

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.