Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Du som vill förändra ditt sätt att dricka eller som vill sluta använda droger kan få hjälp av Råd- och behandlingsgruppen. För att få hjälp ska du vara 21 år eller äldre och bo i Uppsala kommun.

  Du som är anhörig erbjuds stödsamtal.

  All kontakt är kostnadsfri.

 2. Vad du kan få hjälp med

  Råd- och behandlingsgruppen kan hjälpa dig med

  • kartläggning, utredning och bedömning
  • behandlingssamtal enskilt och i grupp
  • information och rådgivning
  • stödsamtal för anhöriga, max 5 samtal.

  Råd- och behandlingsgruppen finns för dig som

  • ibland tappar kontrollen över ditt drickande
  • har anhöriga eller närstående som är oroliga över ditt drickande
  • brukar dricka mer än vad du har tänkt
  • ibland har svårt att komma ihåg vad du har sagt när du har druckit eller
  • använt droger
  • har funderat på att ändra ditt sätt att dricka
  • använder droger
  • lever med någon som dricker för mycket eller som använder droger.
 3. Behandlingssamtal

  Du får hjälp av Råd- och behandlingsgruppen att sätta upp ett mål att arbeta mot. Det allra vanligaste är sedan att du träffar din behandlare en gång per vecka för att samtala i 45 minuter. Om behov finns kan kontakten vara tätare.

  Beroende på hur situationen ser ut för dig, kan insatsen vara under kortare eller längre tid.

  Syftet med behandlingssamtalen

  Syftet med behandlingssamtalen är att

  • förändra beteenden som är destruktiva
  • lära sig nya färdigheter för att kunna hantera sina problem
  • bättre försöka leva sitt liv utifrån sina egna värderingar
  • komma i kontakt med sina känslor, förstå och acceptera dem
  • acceptera begräsningar och brister som tillhör livet
  • förstå hur vissa beteenden på kort sikt minskar besvären men på lång sikt förvärrar dem.

  Behandlingssamtalen har också fokus på nuet och framtiden. Ni pratar om hur tankar, känslor och beteenden påverkar varandra och hur du, genom att förändra exempelvis dina tankar, också kan förändra ditt mående och beteende.

  För dig som anhörig är syftet med samtalen att du ska ta hand om dig själv på ett bättre sätt.

  Du som vill veta mer om behandlingen kan läsa om psykologisk och psykosocial behandling för vuxna på Socialstyrelsens webbplats.

 4. Ansök om behandling

  Du ansöker om behandling genom att vända dig direkt till Råd- och behandlingsgruppen.

  Se kontaktuppgifter till Råd- och behandlingsgruppen

 5. Stöd från andra aktörer

  Du som vill ha stöd och hjälp att komma igång med förändring kan också ta kontakt med andra aktörer som arbetar med missbruks- och beroendefrågor. De erbjuder även stöd för dig som är anhörig.

  Alkoholhjälpen

  Genom Alkoholhjälpen kan du få hjälp att komma igång med en förändring. På deras webbplats finns bland annat ett forum, fakta, tips och självhjälpsprogram. Alkoholhjälpen drivs av eStöd vid Beroendecentrum Stockholm.
  Alkoholhjälpens webbplats

  Droghjälpen

  Droghjälpen erbjuder anonymt och kostnadsfritt stöd till dig som använder droger eller som är orolig för någon i din närhet. Droghjälpen drivs av eStöd vid Beroendecentrum Stockholm.
  Droghjälpens webbplats

  Alkohollinjen

  Alkohollinjen erbjuder rådgivning via telefon för dig som vill förändra dina alkoholvanor och för dig som oroar dig för någon annans alkoholvanor. Stödet är kostnadsfritt och du kan vara anonym. Alkohollinjen drivs av eStöd vid Beroendecentrum Stockholm.
  Alkohollinjens webbplats

  Cannabishjälpen

  Cannabishjälpen riktar sig till dig som röker, dig som anhörig och dig som genom ditt jobb möter de som röker. På Cannabishjälpens webbplats hittar du relevanta fakta, har möjlighet att ställa frågor och hitta stöd och behandling. Cannabishjälpen är utvecklad genom ett samarbete mellan behandlare och forskare.
  Cannabishjälpens webbplats

 6. Kontakt

  Råd- och behandlingsgruppen har telefontid måndag till fredag mellan8.00 och 9.00.

  Telefon

  018-727 14 70

  Adress

  Bredgränd 15

  753 20 Uppsala

   

Nyheter om socialt stöd till vuxna

Se fler nyheter

Så arbetar vi med socialt stöd till vuxna

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.