Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Öppenvårdsbehandlingen Dag Hammarskjölds väg erbjuder behandling i öppenvård med tolvstegsinriktning. Den vänder sig till dig som har ett alkohol- och/eller drogberoende och vill göra en förändring. Behandlingen är i form av tolvstegsbehandling enligt Minnesotamodellen.
  Tolvstegsbehandling enligt Minnesotamodellen (Socialstyrelsens webbplats).

  För att delta i behandlingen ska du vara 21 år eller äldre och bo i Uppsala kommun. Du behöver också ett biståndsbeslut. All behandling är kostnadsfri.

 2. Behandlingsgrupp

  Behandlingsgruppen är till för dig som vill avstå alkohol och droger. Den riktar sig även till dig som behöver fortsatt stöd med att ta tillvara, omsätta och fördjupa kunskaperna efter en redan genomförd behandling.

  Behandlingen bygger på ett eget deltagande i självhjälpsgrupper som Anonyma Alkoholister (AA) och Anonyma Narkomaner (NA).
  Anonyma Alkoholisters webbplats
  Anonyma Narkomaners webbplats

  Behandlingen pågår fem dagar i veckan, måndag till fredag under åtta veckor. Gruppens storlek kan variera över tid genom att nya deltagare tillkommer och andra avslutar.

 3. Förlängd behandling

  Om du har genomfört en åtta veckors behandling och upplever att du behöver ha fortsatt stöd kan du erbjudas förlängd behandling. Gruppen träffas vid två tillfällen per vecka.

 4. Enskilda samtal

  I de enskilda samtalen är fokus grunden i tolvstegsfilosofin med inslag av återfallsprevention.

 5. Syftet med behandling i öppenvård

  Syftet med behandling i öppenvård är att hjälpa dig att skapa en struktur och ett tillfrisknande i vardagen på hemmaplan.

 6. Anhöriggrupp

  Anhöriggruppen vänder sig till dig som på något sätt är i relation till någon med alkohol- och/eller narkotikaberoende. Gruppen träffas en gång i veckan vid sju tillfällen.

  Anhöriggrupp hösten 2024

  Höstens anhöriggrupp träffas i sju veckor. Gruppen vänder sig i första hand till dig som lever nära eller är anhörig till någon som har ett beroende. Det är ett tillfälle för dig som anhörig och/eller närstående att

  • få veta mer om beroendesjukdomen
  • få möta andra i samma situation
  • titta på hur du själv som person blivit påverkad.

  Dagar: torsdagar, start 12 september 2024

  Tid: 16.00–18.00

  Plats: Dag Hammarskjöldsväg 13 C

  Anmälan

  Vi behöver din anmälan senast torsdag 5 september 2024. Meddela oss genom att ringa eller skicka ett mejl till:

  Regina Roslund Nilsson, alkohol och drogterapeut: 018-727 15 63, regina.roslund-nilsson@uppsala.se

  Thomas Staugaard, alkohol och drogterapeut: 018-727 15 15, thomas.staugaard@uppsala.se

  Rut Stråle, alkohol och drogterapeut: 018-727 15 34, rut.strale@uppsala.se

 7. Du behöver ett biståndsbeslut

  Du behöver ha ett biståndsbeslut för att delta i behandlingsgrupp, förlängd behandling och enskilda samtal. För anhöriggruppen behövs inget beslut.
  Ansök om biståndsbeslut.

 8. Kontakt

  Välkommen att kontakta alkohol- och drogterapeuterna.

  Telefon

  Regina Roslund Nilsson 018-727 15 63

  Thomas Staugaard 018-727 15 15

  Rut Stråle 018-727 15 34

  Besöksadress

  Dag Hammarskjölds väg 13

  Postadress

  Kungsgatan 57 B, 753 75 Uppsala

Nyheter om socialt stöd till vuxna

 • ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

  Ett år har gått sedan Uppsala kommun inledde satsningen med samhällsvägledare för att nå ut till fler med information om svensk socialtjänst. Samhällsvägledarna Basem och Evin reflekterar över året som gått och är mycket positiva.

 • Nya bestämmelser för skyddat boende

  Skyddat boende utgör ofta det första avgörande steget för våldsutsatta personer och barn att ta sig bort från farliga situationer och förövare. Från och med 1 april 2024 träder en ny lagstiftning för skyddat boende i kraft, vilket markerar en betydelsefull förbättring i skyddet och stödet för dessa sårbara grupper.

 • Anonyma stödsamtal ska få fler att våga söka hjälp

  Många människor som har blivit utsatta för våld eller sexuell exploatering tvekar att söka hjälp hos socialtjänsten. Uppsala kommuns stödverksamhet Nexus utökar därför möjligheten till anonyma stödsamtal från 1 mars.

Se fler nyheter

Så arbetar vi med socialt stöd till vuxna

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.