Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Du som är 21 år eller äldre, bosatt i Uppsala kommun och har en social problematik är välkommen att vända dig till Stödteamet.

  För att få hjälp från Stödteamet behöver du ett biståndsbeslut.

   

 2. Det här kan du få hjälp med

  Stödteamets huvuduppgift är att ge dig stöd i ditt eget boende. Tillsammans med dig sätter Stödteamet upp ett mål som ni arbetar mot. Allt stöd anpassas utifrån dina behov.

  Du kan få hjälp med att

  • lösa praktiska frågor i samband med att du flyttar in eller ut från en bostad.
  • få till ett socialt sammanhang genom att få stöd i din sociala situation.
  • skapa rutiner
  • planera vardagen
  • reda i din ekonomi.

  Stödteamet erbjuder även samtal för att motivera till att bryta ett missbruk eller beroende.

  Beroende på hur situationen ser ut för dig, kan insatsen vara under kortare eller längre tid.

 3. Ansök om stöd

  För att få hjälp av Stödteamet behöver du ett biståndsbeslut. Du kan kontakta Stödteamet direkt så hjälper de dig att göra en ansökan om biståndsbeslut.

 4. Kontakt

  Stödteamet arbetar dagtid alla vardagar och fram till 20.00 på tisdagar.

  Telefon

  018-727 25 35

  Adress

  Frey Svenssons väg 1

  756 43 Uppsala

Nyheter om socialt stöd till vuxna

Se fler nyheter

Så arbetar vi med socialt stöd till vuxna

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.