Resa till och från skolan – gymnasiet

 1. Rätt till busskort


  Om du har längre än sex kilometer till skolan har du rätt till busskort. Om du är folkbokförd i en annan kommun, är det din hemkommun som fattar beslut om du har rätt till busskort.  

  Busskortet gäller för resor till och från skolan under skoldagar fram till 20.00.

  All information om busskort hittar du på ul.se

  Du behöver inte ansöka

  Du behöver inte ansöka om busskort om du uppfyller avståndskravet. Du får busskortet med posten innan skolan startar.

  Borttappat kort

  Om du tappar bort eller skadar ditt busskort ska du anmäla det på ul.se. Du får ett nytt kort får du inom fem vardagar. Under tiden måste du betala dina resor själv.

  Fäll ihop
 2. Ansök om skolskjuts


  Om du har särskilda skäl, som till exempel en funktionsnedsättning, kan du ha rätt till skolskjuts. Det kan till exempel vara linjetrafik, taxi eller specialfordon och gäller även om du har kortare än sex kilometer till skolan.

  Ansök om skolskjuts (PDF, 704 KB)

  Läs om regler för skolskjuts och kostnadsfria resor i skolskjutsreglementet.  (PDF, 119 KB)

  Utlåtande vid funktionshinder

  Om du har ett funktionshinder kan du bifoga ett utlåtande till din ansökan.

  Blankett för utlåtande  (PDF, 560 KB)

  Fäll ihop
 3. Resa mellan Uppsala och Stockholm


  Du som som går i gymnasiet i Stockholm kan ansöka om 1 015 kronor i reseersättning. Du kan till exempel använda ersättningen till ett UL/SL-ungdomskort som gäller i 30 dagar.
  Läs om UL/SL 30-dagar student på ul.se

  Ansök om reseersättning för resa mellan Uppsala och Stockholm  (PDF, 38 KB)

  Fäll ihop
 4. Resa till lärlingsutbildning och praktik


  Om du har arbetsplatsförlagt lärande (APL) i din utbildning med praktikplats utanför skolan, kan du ansöka om reseersättning till praktiken. Ersättningen täcker det billigaste ressättet.

  När du kan få ersättning

  För att få reseersättning behöver du

  • ha minst sex kilometer mellan din folkbokförings- eller inackorderingsadress och din praktikplats
  • vara gymnasieelev inom Uppsala kommun
  • ha APL i Uppsala län eller angränsande län
  • inte vara berättigad till lärlingsersättning från CSN. 

  Du kan inte få ersättning för resor under jul- och sommarlov.
  Se läsårstider för gymnasiet.

  Om du redan har ett busskort kan du bara söka ersättning för resor vid tider när kortet inte gäller, det vill säga 20.00–04.00 på vardagar och under helger. 

  Vid särskilda omständigheter kan vi betala ut ersättning för bilresor.

  Sök reseersättning

  Sök reseersättning till APL via blankett  (PDF, 22 KB)

  Du kan också hämta blanketten hos ansvarig APL-lärare på skolan.

  Fyll i blanketten och lämna den till din APL-lärare. Läraren behöver granska och signera ansökan innan hen kan skicka den till antagningsenheten för skolskjuts. 

  Om din ansökan blir godkänd får du en utbetalning till det bankkonto du uppgett. Det tar normalt cirka två veckor att få pengarna. Om du får avslag meddelar vi dig via brev. 

  Om något i din ansökan förändras, till exempel att du byter praktikplats, avbryter dina studier eller flyttar, måste du eller din vårdnadshavare meddela det. Annars kan du bli återbetalningsskyldig.

  Fäll ihop
 5. Kontakt


  Kontakta antagningsenheten – skolskjuts

  Telefon: 018-727 08 00 måndag–torsdag 9.30-11.30
  Fäll ihop