Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Här finns information för dig som ska söka till gymnasiet.

  Du som är folkbokförd i någon av kommunerna Heby, Knivsta, Tierp, Uppsala eller Östhammar ska söka genom gymnasieantagningen i Uppsala.

 2. Sök gymnasieutbildning

  Gymnasievalet pågår mellan 21 januari och 15 februari och omvalsperioden mellan 29 april och 15 maj.

  Till gymnasievalets ansökningssida

 3. Hitta utbildningar och skolor

  Alla gymnasieutbildningar och skolor

  Presentation av alla gymnasieutbildningar och skolor

  (Den här informationen ersätter den tidigare gymnasiekatalogen.)

  Gymnasiemässan 2021

  Årets gymnasiemässa anordnas utomhus, fast under tak, på Studenternas 29–30 september.

  Mer information om gymnasiemässan

  Öppet hus på gymnasieskolorna

  Här finns länkar till alla gymnasieskolor. Beösk deras webbplats för att se skolans tider för öppet hus.

  Övrig information

  Utbud av gymnasieutbildningar på Dexter. 

  På utbildningsguiden.skolverket.se finns Skolverkets information om utbildningar i hela landet.

 4. Tidplan för antagningen

  1. Sök plats på gymnasieskola 21 januari–15 februari
   Se till att du lägger till garderingsval och att du lägger dina val i rätt ordning. När du ansökt: gör en utskrift, skriv under och lämna in till studie- och yrkesvägledaren på din skola – senast 28 februari.

  2. Preliminär antagning i april
   I april sker den preliminära antagningen. Du kan se resultatet på gymnasievalet.uppsala.se .

   Observera att denna antagning görs på dina höstterminsbetyg och bara är preliminär. Den genomförs för att du ska kunna få en fingervisning om hur du ligger till i gymnasievalet. Det hjälper dig att se hur troligt det är att du kommer in på din önskade utbildning. Det preliminära antagningsbeskedet visar inte med säkerhet om du kommer in eller inte, utan det är antagningsbeskedet i juli som verkligen visar om du har kommit in på den gymnasieskola och den utbildning du önskar.

  3. Möjlighet till omval
   29 april–15 maj kan du göra omval på gymnasievalet.uppsala.se.

   Är du nöjd med din ansökan behöver du inte göra något under omvalet.
   Omvalet är bara för dig som vill lägga till val eller ändra prioriteringsordningen.

  4. Slutlig antagning
   Från den 1 juli kan du se slutlig antagning genom att logga in på din ansökan med dina inloggningsuppgifter.

   Placeringsbesked för Introduktionsprogram med intresseanmälan får du direkt från den skola du placeras på. 

  5. Svara på antagningen
   Mellan 1 och 13 juli ska du svara på ditt antagningsbesked, det gäller även dig som har kommit in på ditt förstahandsval. Svara på antagningsbeskedet genom att logga in på din ansökningssida och klicka på länken svara.
  6. I slutet av juli kan du se antagningsresultatet efter svarsperioden
   Du kan nu ha antagits på nytt högre rankat valalternativ om du har tackat ja till att stå kvar som reserv.

  7. Lägga till fler valalternativ
   Mellan 20 juli och 7 augusti kan du som vill ändra eller lägga till val, så kallad sommarändring. Ändra eller lägg till val genom att logga in på din ansökningssida. Observera att du hamnar sist i kön på alla val som du lägger till. Det gäller också de val som hamnar högre upp i rangordningen efter ändringen.
  8. I augusti sker reservantagning
   Om det finns plats på ett högre rankat val, skickas erbjudandet till dig när du står först i reservkön.

   Erbjudandet skickas till de kontaktuppgifter du har uppgivit på din ansökningssida. Dvs det skickas ett SMS och/eller mejl som du då har 24 timmar på dig att svara.

   Tackar du nej går erbjudandet till nästa sökande i kön. Oavsett ditt svar, ja eller nej, behöver du svara på ditt erbjudande.

  När slutlig antagning är gjord hänvisas du att söka ytterligare information på  Dexter .

 5. Sök gymnasieutbildning i annan kommun

  Du har rätt att söka ett nationellt program i en annan kommun även om utbildningen finns i din hemkommun eller i samverkansområdet. Till kommunal gymnasieskola blir du endast antagen i mån av plats, så kallat andrahandsmottagande om utbildningen finns i hemkommunen. I första hand går platserna till elever i kommunen och samverkansområdet.

  Om dina personliga förhållanden motiverar studier på annan ort kan du ange särskilda skäl för förstahandsmottagande. Det krävs starka skäl för att få en sådan ansökan godkänd.

  Om utbildningen inte finns på din hemort eller inom samverkansområdet har du rätt att söka var som helst i landet på samma villkor som de som bor där (förstahandsmottagande).

  Till fristående skolor konkurrerar alla på samma villkor oavsett var man är folkbokförd. Det gäller också för riksrekryterande utbildningar.  

  Se samverkansavtal för gymnasieskolan

 6. Antagningsstatistik

  Här hittar du antagningsstatistik för regionens gymnasieskolor.

  Slutlig antagning 2021

  Knivsta (PDF, 179 KB)

  Uppsala (PDF, 200 KB)

  Tierp (PDF, 185 KB)

  Östhammar (PDF, 183 KB)

  Fristående skolor (PDF, 230 KB)

 7. Hur urvalet går till

  När en skola inte kan ta in alla som söker, avgör ditt meritvärde om du kommer in på skolan eller inte.

  Alla betyg motsvarar ett betygsvärde. Summan av betygsvärdena för dina 16 bästa slutbetyg från grundskolan är ditt meritvärde.

  Betyg värde
  A 20
  B 17,5
  C 15
  D 12,5
  E 10
  F 0

  Om du har betyg i moderna språk som språkval lägger vi till detta betyg till dina övriga 16 bästa betyg. Det betyder att det maximala meritvärdet är 340. 

  Räkna ut ditt meritvärde med hjälp av Betygskalkylatorn på Skolverket.

  Urval till särskilda varianter, estetiska varianter och spetsutbildningar

  Utöver betyg kan även antagningsprov och betygskrav i vissa ämnen användas vid urval. Fråga aktuell skola.

  Utländska betyg

  Om du har betyg från Norge, Danmark, Finland eller Island behöver de inte vara översatta. Betyg från andra länder måste vara översatta till svenska eller engelska. Kontakta din skola om du har betyg som måste översättas.

  Företräde till utbildning (fri kvot)

  Du kan prövas i fri kvot på grund av

  • att dina betyg inte kan jämföras med betyg från grundskolan
   (om du till exempel har utländska betyg)
    
  • att du har särskilda skäl, till exempel medicinska, sociala eller psykiska.

  För att bli antagen måste du vara behörig till programmet du sökt. 

  Skicka med en skriftlig motivering tillsammans med din ansökan om du vill att vi ska göra en individuell bedömning. Du kan också skicka med intyg från din tidigare skola eller läkarintyg. 

  Skicka ansökan till Antagning gymnasieskola senast 15 maj.

  Elever med utländska betyg prövas alltid i fri kvot. 

 8. Behörighetskrav

  För att börja gymnasieskolan ska du först ha avslutat din grundskoleutbildning. Du får inte tidigare ha gått ett nationellt program och du måste börja senast vårterminen det år du fyller 20 år.

  Behörighet till yrkesprogram

  För att vara behörig till yrkesprogrammen måste du ha godkända betyg i

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska
  • matematik
  • minst fem andra valfria ämnen.

  Yrkesprogrammen är

  • barn- och fritidsprogrammet (BF)
  • bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
  • el- och energiprogrammet (EE)
  • försäljnings- och serviceprogrammet (FS)
  • handels- och administrationsprogrammet (HA)
  • hantverksprogrammet (HV)
  • hotell- och turismprogrammet (HT)
  • industritekniska programmet (IN)
  • naturbruksprogrammet (NB)
  • restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
  • VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
  • vård- och omsorgsprogrammet (VO).

  Läs mer om yrkesprogrammen

  Behörighet till högskoleförberedande program

  För att vara behörig till högskoleförberedande program måste du ha godkända betyg i

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska
  • matematik
  • minst nio andra ämnen.

  Högskoleförberedande programmen är

  • ekonomiprogrammet (EK)
  • estetiska programmet (ES)
  • humanistiska programmet (HU)
  • International Baccalaureate Diploma Programme (IB)
  • naturvetenskapsprogrammet (NA)
  • samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
  • teknikprogrammet (TE)

  För ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap.

  För naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet ska tre av ämnena vara biologi, fysik och kemi.

  För estetiska programmet gäller godkända betyg i nio valfria ämnen.

  Läs mer om högskoleförberedande programmen

  Behörig till programinriktat val 

  För att vara behörig till programinriktat val, IMV, måste du ha godkända betyg i

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska eller matematik
  • ytterligare fyra valfria ämnen 

  eller

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska och matematik
  • ytterligare tre valfria ämnen 

  Övriga introduktionsprogram 

  Du som inte är behörig kan istället söka något av introduktionsprogrammen

  • individuellt alternativ (IMA)
  • yrkesintroduktion (IMY).

  Undantag från krav på behörighet i engelska

  Om du saknar godkänt betyg i engelska men uppfyller övriga behörighetskrav kan du begära dispens från kravet på engelska. Det förutsätter att du

  • på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisningen i engelska
  • bedöms ha förutsättningar att klara den utbildning du sökt plats på.

  Det är mottagande rektor som beslutar om dispens. Skicka ansökan till mottagande rektor senast 15 maj.

  Behörighet för vidare studier efter gymnasiet

  Alla gymnasieprogram kan ge grundläggande behörighet för vidare studier efter avslutad gymnasieutbildning. En högskoleförberedande examen ger alltid grundläggande behörighet. För att få grundläggande behörighet från ett yrkesprogram krävs yrkesexamen och att du har godkända betyg i kurserna engelska 6 och svenska eller svenska som andraspråk 2, 3.

  Krav för en högskoleförberedande examen 

  Betyg i kurser som omfattar 2500 poäng varav godkända betyg i 2250 poäng. I de godkända betygen ska ingå:

  • engelska 5, 6
  • matematik 1b eller 1c
  • svenska eller svenska som andraspråk 1, 2, 3
  • gymnasiearbete

  Krav för en yrkesexamen 

  Betyg i kurser som omfattar 2500 poäng varav godkända betyg i 2250 poäng. I de godkända betygen ska ingå:

  • engelska 5
  • matematik 1a
  • svenska eller svenska som andraspråk 1
  • programgemensamma kurser om 400 poäng
  • gymnasiearbete
 9. Överklaga beslut

  Du kan överklaga beslut om mottagande till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Du kan också överklaga beslut om tillhörighet till målgruppen för gymnasiesärskolan.

  Skicka ditt överklagande till den kommun eller huvudmannen för den fristående skola, som fattat beslutet.

  Läs om hur du överklagar beslut på Skolväsendets överklagandenämnds webbplats .

 10. Kontakt

  Kontakta antagning gymnasieskola

  Telefontider

  1 maj–15 september: måndag–torsdag 9.30–11.30
  16 september–30 april: tisdag–torsdag 9.30–10.30

  Telefon:
  0771-72 70 01, menyval 4
  Postadress:
  Uppsala kommun, Antagning gymnasieskola, 753 75 Uppsala

Nyheter om gymnasieskola

 • Skolan inför nya covid-åtgärder

  Den kraftigt ökande smittspridningen av covid-19 påverkar skolornas och förskolornas verksamhet.

 • Kommunfullmäktige firade årets pedagogiska pristagare

  2021 års pedagogiska priser har delats ut och pristagarna firades på kommunfullmäktiges möte 13 december.

 • Yrkesprogram på gymnasiet håller alla dörrar öppna

  Snart är det dags att göra ett val till gymnasiet. Med ett yrkesprogram på gymnasiet håller du alla dörrar öppna. Du kan få ett kvalificerat jobb direkt efter studenten. Du kan plugga vidare på universitet eller högskola. Du kan starta eget företag. Och bäst av allt, du kan kombinera dina intressen med studier och utbilda dig till något som du verkligen är intresserad av.

Se fler nyheter

Kampanjer