Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Om gymnasieskolan

  Gymnasieskolan är frivillig. Gymnasiet ska förbereda dig för att direkt kunna arbeta i ett yrke eller för att fortsätta studera. Du ska också få en god grund för att kunna delta aktivt i samhället och för personlig utveckling. 

  Program

  Alla nationella utbildningar (program) i gymnasieskolan är tre år. Det finns 18 nationella program och de har samma innehåll i hela landet. De är uppdelade i 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program.

  På gymnasiet läser du kurser och får betyg i varje kurs som alla finns med i ditt examensbevis. Kurserna har poäng. Det kan vara 50, 100, 150 eller 200 poäng. Poängen visar hur stor en kurs är och motsvarar ungefär lika många timmar. Betygsskalan är från A till F där A, B, C, D, E är godkända betyg och F är icke godkänt betyg.

  Alla gymnasieprogram innehåller

  • gymnasiegemensamma ämnen
  • programgemensamma ämnen
  • inriktningar
  • programfördjupningar
  • individuellt val
  • gymnasiearbete

  Du ska läsa de kurser som finns på det program du går. I programfördjupningar och individuellt val kan du själv välja vad du vill läsa utifrån de kurser skolan erbjuder.

  Programstruktur (poängplan)

  Se poängplaner för alla nationella program på skolverket.se.

 2. Urval

  Om det är fler som söker plats på gymnasiet så måste det göras ett urval. Urvalet görs på ditt meritvärde.

  Läs om urval och meritvärde

 3. Behörighet till gymnasieskolan

  Du måste vara behörig för att bli antagen till gymnasieskolans nationella program. Det betyder att du måste ha godkända betyg från grundskolan i vissa ämnen.

  Programmen kräver olika behörigheter. Är du inte behörig till ett nationellt program kan du studera på ett introduktionsprogram.

  Läs om behörighet för gymnasiet

 4. Ämnen och inriktningar

  På gymnasiet läser du gymnasiegemensamma och programgemensamma ämnen.

  Gymnasiegemensamma ämnen läser du på alla program men olika mycket:

  • engelska
  • historia
  • idrott och hälsa
  • matematik
  • naturkunskap (läses inte på natur, teknik)
  • religionskunskap
  • samhällskunskap
  • svenska eller svenska som andraspråk.

  Programgemensamma ämnen är de som är specifika för programmet.

  Inriktning

  Inriktning är en specialisering som finns på alla nationella program utom vård- och omsorgsprogrammet. På de flesta program startar inriktningen år 2 eller 3. På estetiska programmet, hantverksprogrammet, industriprogrammet och naturbruksprogrammet startar inriktningen år 1.

  Programfördjupningar

  Programfördjupningar är kurser som kompletterar de programgemensamma ämnena. Varje skola bestämmer vilka programfördjupningar som ska finnas på skolan.

  På yrkesprogrammen kombineras kurser så att du får en yrkeskompetens. På de högskoleförberedande programmen kan det vara kurser som är viktiga för fortsatta studier.

  Hur många poäng som är programfördjupning är olika för programmen. De kan vara i form av paket av kurser eller enstaka kurser som du kan välja.

 5. För dig som är över 20 år

  Om du är över 20 år kan du inte söka till gymnasiet. Då ska du söka vuxenutbildning.

  Läs om vuxenutbildningar på utbildnings- och jobbcenter.uppsala.se. 

 6. Kombinera utbildning och idrott

  Du kan kombinera dina gymnasiestudier med idrott. Det finns tre möjligheter:

  • riksidrottsgymnasium (RIG)
  • nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)
  • lokal idrottsutbildning (LIU)

  Om du vill veta mer om hur du kan kombinera gymnasiestudier och idrott ska du kontakta Celsiusskolan och Ellen Fries gymnasium som erbjuder idrottskombination.

 7. Öppet hus

  Besök skolornas webbplatser för att se datum och tider för öppet hus.

 8. Modersmål

  Du som har ett annat modersmål än svenska och talar och använder det i vardagen kan välja att läsa modersmål på gymnasiet. Kravet är att du är godkänd i modersmål från grundskolan eller kan uppvisa motsvarande kunskaper.

  Läs om modersmål och hur man ansöker på flersprakighet.uppsala.se

Nyheter om gymnasieskola

 • Gymnasievalet pågår till 15 februari

  Nu är det dags för dig som går i årskurs nio eller på ett introduktionsprogram att söka till gymnasiet. Det finns många yrkes- och högskoleförberedande program att välja på och ansökningsperioden pågår 22 januari–15 februari.

 • Francis Larsson får pedagogiska lärarpriset gymnasieskola

  Det pedagogiska lärarpriset för gymnasieskolan 2023 går till Francis Larsson, lärare på ProCivitas Privata Gymnasium. Eleverna som nominerat Francis skriver att han är engagerad och skapar ett klimat där alla kommer till tals.

 • Katedralskolans bokskatt bevaras för framtiden

  Klassiska verk på grekiska och latin samt ett krigsbyte från 1500-talet. Det är några av de skatter som finns med i Katedralskolans nyligen inventerade boksamling. Nu ska böckerna bevaras för framtiden. Några hamnar på museum och andra får flytta hem till skolans nuvarande och före detta elever.

Se fler nyheter
Kampanjer

Så arbetar vi med gymnasieskola

 • Så arbetar vi med:

  Höjda kunskapsresultat och likvärdig skola

  Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn och elever få en likvärdig chans att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet. Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola.