Studie- och yrkesvägledning för unga upp till 20 år

 1. För dig i grund- och gymnasieskola


  Studie- och yrkesvägledare finns på alla kommunala grund- och gymnasieskolor. De jobbar för dig som elev och är neutrala och opartiska. Hör med din skola, eller titta på skolans webbsida för kontaktuppgifter.

  Söka till gymnasiet

  På sidorna om gymnasieskola kan du

  Extra undervisning för dig som behöver komplettera dina betyg

  Sommarskolan

  Du som går i årskurs nio och behöver komplettera dina betyg för att få behörighet till gymnasiet kan studera på sommarskolan. Du kan läsa en eller maximalt två kurser. 

  Läs om sommarskolan på Fyrisskolans webbplats

  Lördags- eller sommargymnasiet

  Du som går i gymnasiet och har ofullständiga betyg kan studera på lördags- eller sommargymnasiet för gymnasieelever.

  Läs om lördagsgymnasiet på Fyrisskolans webbplats

  Läs om sommarskola för gymnasieelever på Fyrisskolans webbplats

  Kontakta studie- och yrkesvägledning

  Vill du komma i kontakt med en studie- och yrkesvägledare, sök på skolornas webbsida för kontaktuppgifter.

  Fäll ihop
 2. För dig som inte går i gymnasiet


  Om du är mellan 16 och 19 år och har hoppat av eller inte börjat gymnasiet kan du ta kontakt med Konsultativt stöd för mer information.

  Kontakta Konsultativt stöd

  Telefon: 018-727 23 42, sms: 072-254 75 01
  E-post: kaa@uppsala.se
  Fäll ihop