Studie- och yrkesvägledning för unga upp till 20 år

 1. För dig i grund- och gymnasieskola


  Studie- och yrkesvägledare finns på alla kommunala grund- och gymnasieskolor. De jobbar för dig som elev och är neutrala och opartiska. Hör med din skola, eller titta på skolans webbsida för kontaktuppgifter.

  Söka till gymnasiet

  På sidorna om gymnasieskola kan du

  Extra undervisning för dig som behöver komplettera dina betyg

  Lovskola årskurs 8 och 9

  Lovskolan är en intensivkurs som ska hjälpa elever att få behörighet till gymnasiet.
  Läs om lovskola.

  Lördags- eller sommargymnasiet

  Du som går i gymnasiet och har ofullständiga betyg kan studera på lördags- eller sommargymnasiet för gymnasieelever.

  Läs om lördagsgymnasiet på Fyrisskolans webbplats

  Läs om sommarskola för gymnasieelever på Fyrisskolans webbplats

  Kontakta studie- och yrkesvägledning

  Vill du komma i kontakt med en studie- och yrkesvägledare, sök på skolornas webbsida för kontaktuppgifter.

  Fäll ihop
 2. För dig som inte går i gymnasiet


  Om du är mellan 16 och 19 år och inte går på gymnasiet eller arbetar kan du ta kontakt med Kommunala aktivitetsansvaret för mer information.

  Läs mer om hur Kommunala aktivitetsansvaret kan hjälpa dig.

  Kontakta Kommunala aktivitetsansvaret

  Kristina Modén
  studie- och yrkesvägledare
  Tel: 018-727 13 60 
  Mobil: 072-539 17 37
  E-post:  kristina.moden@uppsala.se

  Helene Kaller
  studie- och yrkesvägledare 
  Tel: 018- 727 13 64
  Mobil: 076-772 18 83
  E-post: helene.kaller@uppsala.se

  Fäll ihop