Aktuellt inom Äldreförvaltningen

Manlig vårdgivare och funktionshindrad kvinna sitter vid bord på altan och använder surfplatta tillsammans.
Jobba inom vård och omsorg

På vardochomsorg.uppsala.se hittar du mer information om lediga jobb. Här kan du också skicka in intresseanmälningar.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista

Se alla

Vi stödjer äldrenämnden genom att ta fram underlag till beslut. Äldreförvaltningens mål är att se till att äldreomsorgens tjänster håller en hög kvalitet och att äldre får den vård de behöver. Ansvaret täcker områden som förebyggande och öppna insatser, insatser i ordinärt boende som hemtjänst, hemsjukvård och korttidsvård, och vård- och omsorgsboenden.

Styrdokument

Se alla styrdokument
Kontakta äldreförvaltningen

Öppettider reception på Svartbäcksgatan 44
Måndag–torsdag 8.00–16.30 och fredag 8.00–16.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00.

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Svartbäcksgatan 44 (här finns bland annat äldreförvaltningens biståndshandläggare)
Postadress:
Uppsala kommun, Äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala