Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Vård- och omsorgsboende är ett boende för dig som har ett stort och långvarigt behov av vård och omsorg. På boendet får du vård och omsorg dygnet runt.

  Du bor i egen lägenhet eller har ett eget rum, men det finns också gemensamma lokaler. 

  För att få flytta till ett vård- och omsorgsboende ska du göra en ansökan.

 2. Vem som har rätt till vård- och omsorgsboende

  När dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma kan du söka plats på ett vård- och omsorgsboende. 

  Det finns möjlighet för din make, maka eller sambo att flytta med till vård- och omsorgsboendet om ni önskar det.

  Kriterier för att få vård- och omsorgsboende

  För att bli erbjuden särskilt boende behöver du uppfylla ett eller flera av följande kriterier:

  • Du har ett stort behov av omvårdnad dygnet runt.
  • Du behöver medicin och stor kontinuerlig närhet till personal.
  • Du känner oro på grund av till exempel psykisk ohälsa eller demenssjukdom som påverkar din förmåga att fungera i ett ordinärt boende.
 3. Olika former av vård- och omsorgsboenden

  En del boenden riktar sig till personer med stora fysiska vårdbehov och andra till personer med demenssjukdom. Flera boenden vänder sig till båda grupperna, men har olika avdelningar beroende på vilket stöd du har störst behov av.

  Du kan fortsätta bo tillsammans med din make/maka eller sambo, även om ni har olika omvårdnadsbehov.

   

 4. Hur boendet är utformat

  På ett vård- och omsorgsboende finns det alltid omvårdnadspersonal på plats och tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut gör regelbundet besök på boendet.

  På ett vård- och omsorgsboende har du egen lägenhet eller eget rum. Det finns en säng i bostaden från start, men i övrigt inreder du själv med möbler och personliga saker. De flesta bostäder har egen toalett och dusch. Många har även pentry. 

  Boendet har också gemensamma lokaler, såsom matsal och sällskapsrum.

 5. Aktiviteter på boendet

  På boendet har du möjlighet att vara med på olika aktiviteter. Alla har rätt till promenader och annan utevistelse, men i övrigt varierar det vilka slags aktiviteter de olika boendena ordnar.

  Några exempel på aktiviteter är

  • gymnastik
  • musikunderhållning
  • besök av vårdhund.
 6. Värdighetsgarantier för dig över 65 år

  I Uppsala finns det värdighetsgarantier inom kommunens äldreomsorg. Utöver de kvalitetskrav som ställs på alla utförare lyfter de lokala värdighetsgarantierna fram några områden som vi följer upp extra noga.

  Värdighetsgarantierna för vård- och omsorgsboende innebär att du har rätt att:

  • påverka tidpunkten för promenad eller annan utevistelse
  • välja att promenera i grupp eller enskilt med stöd av personal
  • få inskrivet i din genomförandeplan hur och när utevistelsen ska ske
  • ha en lugn och trivsam måltidsmiljö
  • påverka menyn och tidpunkt för måltider
  • få en årlig läkemedelsgenomgång.

  Värdighetsgarantierna gäller dig över 65 år. Kommunen följer tillsammans med dig upp att garantierna blir uppfyllda.

 7. Välja vård- och omsorgsboende

  När du fått beslut om att du får flytta till vård- och omsorgsboende kan du ställa dig i kö till tre olika boenden.

  Se vilka vård- och omsorgsboenden som finns här

  En del boenden har lång kötid. Om du behöver en bostad snabbt kan du fråga din biståndshandläggare vilka boenden som har kort kötid och välja bland dem.

  Om du inte ställer dig i kö till ett speciellt boende får du plats på ett vård- och omsorgsboende som passar dina behov.

  Begränsad möjlighet att välja i vissa fall

  I visa fall har du begränsad möjlighet att välja. Det gäller om du vistas på ett korttidsboende, men har ansökt om att få flytta till ett vård- och omsorgsboende. Då får du plats på det boende som först får ett rum eller en lägenhet ledig.

  Finskspråkigt vård- och omsorgsboende

  Uppsala kommun är förvaltningsområde för finska. Det betyder bland annat att kommunen ska erbjuda plats på ett vård- och omsorgsboende som är helt eller delvis finskspråkigt.

  Om du blir beviljad vård- och omsorgsboende kan du välja att få ett boende där personalen talar finska.

  Hör av dig till Kontaktcenter om du vill välja finskspråkig äldreomsorg. På Kontaktcenter finns en finsktalande kommunvägledare, så du kan prata finska redan i första kontakten.

  Kontaktcenter

  Hitta mer information om äldreomsorg på finska.

 8. Så ansöker du

  Du ansöker om vård- och omsorgsboende hos kommunen. Det är biståndshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningen som tar emot och utreder din ansökan. Du behöver inte vara bosatt inom Uppsala kommun för att ansöka om vård- och omsorgsboende. Du har enligt lag rätt att ansöka om boende i vilken kommun du vill.  

  Vi gör utredningen för att få en så bra bild som möjligt av dina behov av vård och omsorg. Om du vill se utredningen och lämna synpunkter innan biståndshandläggaren fattar beslut är det bara att säga till om det.

  Ansök om vård- och omsorgsboende

 9. Svara på erbjudande om boende

  När det finns en ledig bostad på ett vård- och omsorgsboende som du har önskat och det är din tur får du ett erbjudande. Du måste svara på erbjudandet inom sju dagar.

  Om du inte inom rimlig tid får plats på något av de boenden som du har önskat, får du istället erbjudande om bostad på ett annat boende. Om du tackar ja till ett sådant erbjudande kan du ändå stå kvar i kön till de andra boendena om du senare vill byta.

  Om du tackar nej till ett erbjudande mister du din köplats till det erbjudna vård- och omsorgsboendet, men du står kvar i kö till dem du ursprungligen önskade.

 10. Beslut och överklagan

  Om du får ett avslag på din ansökan ska det tydligt stå varför du fick ett avslag. Du kan överklaga ett beslut du inte är nöjd med.

  Om beslut och hur du kan överklaga. 

 11. Flytta in på boendet

  Om du tackar ja till boendet har du tio dagar på dig att flytta in från det att du fått erbjudandet. Inflyttning sker dagtid, vardag eller helg, efter överenskommelse med personal på boendet.

  Vid inflyttningen ordnar du själv en hemförsäkring. Du ansvarar också själv för flytten av dina personliga saker och möbler. Om du inte har möjlighet att flytta dina möbler och saker till en början har boendet en grundutrustning som du kan låna under en begränsad tid.

  I samband med att du flyttar in skriver du ett kontrakt med vård- och omsorgsboendet för den lägenhet eller det rum du ska bo i. Personalen kommer att hålla ett välkomstsamtal med dig för att få veta hur du vill ha det i vardagen och vilket stöd du behöver.

 12. Hyra och avgifter

  När du bor på ett vård- och omsorgsboende betalar du hyra för lägenheten eller rummet och en avgift för omvårdnad och mat.

  För att kunna räkna ut din avgift behöver kommunen uppgifter om dina inkomster.

  Avgifter och hur du lämnar inkomstuppgifter

 13. Önskemål om byte av bostad

 14. Om du inte är nöjd

  Verksamhetsansvarig vid ditt vård- och omsorgsboende ska informera dig om vem du kan vända dig till om du inte är nöjd eller inte tycker att värdighetsgarantierna uppfylls. Du kan lämna synpunkter och förbättringsförslag skriftligt eller muntligt. Om du inte tycker att det blir någon förbättring kan du kontakta din biståndshandläggare.

  Lämna synpunkter och förbättringsförslag.

 15. Kontakt

  Kontakta Seniorguide Uppsala
  Telefon:
  018-727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00
  Besöksadress:
  Svartbäcksgatan 44
  Postadress:
  Uppsala kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Nyheter om äldreomsorg och senior

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Bli en av oss

  Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

 • Bostadsenkät - framtidens seniorer

 • Cykling utan ålder

  Uppsala kommun samarbetar med föreningen Cykling utan ålder, en ideell verksamhet där volontärer tar med personer vid äldreboenden eller personer med funktionsnedsättning på cykelturer i elassisterade cyklar. Cyklarna har plats för en cykelförare och ett passagerarsäte för två. Idén kommer ursprungligen från Danmark och finns nu i mer än 40 länder och många svenska kommuner. Såväl Uppsala kommun som Cykling utan ålder och Röda Korset erbjuder turer till de som inte kan cykla själva, men som ändå vill komma ut och känna vinden i håret.

Så arbetar vi med äldreomsorg och senior

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.