Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Vård- och omsorgsboende är ett boende för dig som har ett stort och långvarigt behov av vård och omsorg. På boendet får du vård och omsorg dygnet runt.

  Du bor i egen lägenhet eller har ett eget rum, men det finns också gemensamma lokaler. 

  För att få flytta till ett vård- och omsorgsboende ska du göra en ansökan.

 2. Vem som har rätt till vård- och omsorgsboende

  När dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma kan du söka plats på ett vård- och omsorgsboende. 

  Det finns möjlighet för din make, maka eller sambo att flytta med till vård- och omsorgsboendet om ni önskar det.

  Kriterier för att få vård- och omsorgsboende

  För att bli erbjuden särskilt boende behöver du uppfylla ett eller flera av följande kriterier:

  • Du har ett stort behov av omvårdnad dygnet runt.
  • Du har medicinska behov och stort behov av kontinuerlig närhet till personal.
  • Du känner oro på grund av till exempel psykisk ohälsa eller demenssjukdom som påverkar din förmåga att fungera i ett ordinärt boende.
 3. Olika former av vård- och omsorgsboenden

  En del boenden riktar sig till personer med stora fysiska vårdbehov och andra till personer med demenssjukdom. Flera boenden vänder sig till båda grupperna, men har olika avdelningar beroende på vilket stöd du har störst behov av.

  Du kan fortsätta bo tillsammans med din make/maka eller sambo, även om ni har olika omvårdnadsbehov. Du ansöker om möjlighet till parboende hos din biståndshandläggare. Makar som önskar bo tillsammans på vård-och omsorgsboende gör det tillsammans i samma lägenhet. 

   

 4. Så är boendet utformat

  Omvårdnadspersonal på plats

  På ett vård- och omsorgsboende finns det alltid omvårdnadspersonal på plats och tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut gör regelbundet besök på boendet.

  Du har eget rum eller lägenhet

  På ett vård- och omsorgsboende har du egen lägenhet eller eget rum. Det finns en säng i bostaden från start, men i övrigt inreder du själv med möbler och personliga saker. De flesta bostäder har egen toalett och dusch. Många har även pentry. 

  Boendet har också gemensamma lokaler, som matsal och sällskapsrum.

  Aktiviteter på boendet

  På boendet har du möjlighet att vara med på olika aktiviteter. Alla har rätt till promenader och annan utevistelse. I övrigt varierar det vilka slags aktiviteter de olika boendena ordnar.

  Några exempel på aktiviteter är

  • gymnastik
  • musikunderhållning
  • besök av vårdhund.
 5. Värdighetsgarantier för dig över 65 år

  I Uppsala finns det värdighetsgarantier inom kommunens äldreomsorg. Utöver de kvalitetskrav som ställs på alla utförare lyfter de lokala värdighetsgarantierna fram några områden som vi följer upp extra noga.

  Värdighetsgarantierna för vård- och omsorgsboende innebär att du har rätt att:

  • påverka tidpunkten för promenad eller annan utevistelse
  • välja att promenera i grupp eller enskilt med stöd av personal
  • få inskrivet i din genomförandeplan hur och när utevistelsen ska ske
  • ha en lugn och trivsam måltidsmiljö
  • påverka menyn och tidpunkt för måltider
  • få en årlig läkemedelsgenomgång.

  Värdighetsgarantierna gäller dig över 65 år. Kommunen följer tillsammans med dig upp att garantierna blir uppfyllda.

 6. Välja vård- och omsorgsboende

  När du fått beslut om att du får flytta till vård- och omsorgsboende kan du ställa dig i kö till tre olika boenden.

  Se vilka vård- och omsorgsboenden som finns.

  En del boenden har lång kötid. Om du behöver en bostad snabbt kan du fråga din biståndshandläggare vilka boenden som har kort kötid och välja bland dem.

  Om du inte ställer dig i kö till ett speciellt boende får du plats på ett vård- och omsorgsboende som har lediga platser.

  Begränsad möjlighet att välja i vissa fall

  I visa fall har du begränsad möjlighet att välja. Det gäller om du vistas på ett korttidsboende, men har ansökt om att få flytta till ett vård- och omsorgsboende. Då får du plats på det boende som först får ett rum eller en lägenhet ledig.

  Finskspråkigt vård- och omsorgsboende

  Uppsala kommun är förvaltningsområde för finska. Det betyder bland annat att kommunen ska erbjuda plats på ett vård- och omsorgsboende som är helt eller delvis finskspråkigt.

  Om du blir beviljad vård- och omsorgsboende kan du välja att få ett boende där personalen talar finska.

  Hör av dig till Kontaktcenter om du vill välja finskspråkig äldreomsorg. På Kontaktcenter finns en finsktalande kommunvägledare, så du kan prata finska redan i första kontakten.

  Kontaktcenter

  Hitta mer information om äldreomsorg på finska.

 7. Så ansöker du

  Du ansöker om vård- och omsorgsboende hos kommunen. Det är biståndshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningen som tar emot och utreder din ansökan. Du behöver inte vara bosatt inom Uppsala kommun för att ansöka om vård- och omsorgsboende. Du har enligt lag rätt att ansöka om boende i vilken kommun du vill.  

  Vi gör utredningen för att få en så bra bild som möjligt av dina behov av vård och omsorg. Om du vill se utredningen och lämna synpunkter innan biståndshandläggaren fattar beslut är det bara att säga till om det.

  Ansök om vård- och omsorgsboende

  Svara på erbjudande om boende

  När det finns en ledig bostad på ett vård- och omsorgsboende som du har önskat och det är din tur får du ett erbjudande. Du måste svara på erbjudandet inom sju dagar.

  Om du inte inom rimlig tid får plats på något av de boenden som du har önskat, får du istället erbjudande om bostad på ett annat boende. Om du tackar ja till ett sådant erbjudande kan du ändå stå kvar i kön till de andra boendena om du senare vill byta.

 8. Beslut och överklagan

  Om du får ett avslag på din ansökan ska det tydligt stå varför du fick ett avslag. Du kan överklaga ett beslut som du inte är nöjd med.

  Om beslut och hur du kan överklaga.

 9. Flytta in på boendet

  Om du tackar ja till boendet har du tio dagar på dig att flytta in från det att du fått erbjudandet. Inflyttning sker dagtid, vardag eller helg, efter överenskommelse med personal på boendet.

  Vid inflyttningen ordnar du själv en hemförsäkring. Du ansvarar också själv för flytten av dina personliga saker och möbler. Om du inte har möjlighet att flytta dina möbler och saker till en början har boendet en grundutrustning som du kan låna under en begränsad tid.

  I samband med att du flyttar in skriver du ett kontrakt med vård- och omsorgsboendet för den lägenhet eller det rum du ska bo i. Personalen kommer att hålla ett välkomstsamtal med dig för att få veta hur du vill ha det i vardagen och vilket stöd du behöver.

 10. Hyra och avgifter

  När du bor på ett vård- och omsorgsboende betalar du hyra för lägenheten eller rummet och en avgift för omvårdnad och mat.

  För att kunna räkna ut din avgift behöver kommunen uppgifter om dina inkomster.

  Avgifter och hur du lämnar inkomstuppgifter

 11. Byte av bostad

  Om du vill byta vård- och omsorgsboende kan du fylla i och skicka in en blankett.

  Blankett för byte av vård- och omsorgsboende (särskild bostad) (PDF, 118 KB)

 12. Om du inte är nöjd

  Verksamhetsansvarig vid ditt vård- och omsorgsboende ska informera dig om vem du kan vända dig till om du inte är nöjd eller inte tycker att värdighetsgarantierna uppfylls. Du kan lämna synpunkter och förbättringsförslag skriftligt eller muntligt. Om du inte tycker att det blir någon förbättring kan du kontakta din biståndshandläggare.

  Lämna synpunkter och förbättringsförslag.

 13. Kontakt

  Kontakta Seniorguide Uppsala

  Våra öppettider:

  Måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar klockan 9-12 och 13-16

  Onsdagar klockan 9-12 och 13-14.30

  Telefon:
  018-727 65 00
  Besöksadress:
  Stadshuset, Stadshusgatan 2
  Postadress:
  Uppsala kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Nyheter om äldreomsorg och senior

 • Problem med telefonin

  Uppdatering 26 december 5.30: problemen är nu lösta och det går att ringa som vanligt igen.

 • Nu införs rollen servicebiträde i vård- och omsorgsförvaltningen

  Äldrenämnden har beslutat att en helt ny roll införs inom vård- och omsorgsförvaltningen. Titeln blir servicebiträde och ingen specifik vårdutbildning krävs. Beslutet underlättar rekrytering av nya medarbetare. Den nya rollen frigör dessutom tid för framför allt undersköterskor, som därmed kan ägna sig åt mer kvalificerad vård och omsorg.

 • Vi presenterar behovet av seniorboenden för fastighetsbranschen

  Nu bjuder Uppsala kommun in till en presentation med efterföljande samtal för att uppmärksamma byggherrar och fastighetsutvecklare på behovet av seniorboenden.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Seniorerbjudande på Uppsalas restauranger

  Utbudet av restauranger i Uppsala är stort och på vissa har du som senior rabatt.

 • Bli en av oss

  Sveriges viktigaste jobb - kommunal primärvård

 • Bostadsenkät - framtidens seniorer

Så arbetar vi med äldreomsorg och senior

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.