Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Kort om

  När du bor på ett vård- och omsorgsboende betalar du för hyra, omvårdnad, mat och förbrukningsartiklar. Hur mycket du betalar beror på din inkomst, bostadskostnad och vissa övriga kostnader. Du betalar aldrig mer än maxavgiften.

 2. Hyra

  Hur mycket du betalar i hyra varierar mellan olika vård- och omsorgsboenden. Hyran kan också variera inom ett och samma boende. Skillnaden beror framför allt på hur stort rummet eller lägenheten är och bostadens standard.

  Om du behöver ekonomiskt stöd för att betala hyran kan du söka bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.

  Dubbla boendekostnader

  Du kan ansöka om reducering av avgiften om du flyttar in på ett vård- och omsorgsboende men inte har hunnit avveckla din tidigare bostad. Du kan få reducering av avgiften för omvårdnad och eventuellt för en del av måltiderna. Reduceringen ges under högst tre månader.

  För att få reducering av avgiften ska du vara ensamstående och du får inte hyra ut eller överlåta din bostad under perioden.

  Ansökan om dubbla boendekostnader (reducering av avgiften) ska ha inkommit till kommunen senast två månader efter att du har flyttat in på vård- och omsorgsboendet. Ansökningar som inkommit senare prövas inte.

  Blankett för ansökan om dubbla boendekostnader (PDF, 74 KB)

 3. Avgift för omvårdnad och mat

  Du behöver aldrig betala mer än maxavgiften för omvårdnad och mat på boendet. Däremot kan din inkomst, bostadskostnad och vissa övriga kostnader göra att du får betala lägre avgift. Omvårdnadsavgiften är maximalt 2 574 kronor per månad. Avgiften för mat är högst 4 151 kronor och lägst 3 330 kronor per månad.

  Minimibeloppet ska täcka dina normala levnadskostnader för till exempel livsmedel, kläder, och sjukvård. Från 1 januari 2024 är minimibeloppet 5 762 kronor för sammanboende och 7 062 kronor för ensamboende.

  Anmäl din inkomst

  För att kunna räkna ut din avgift behöver kommunen uppgifter om dina inkomster och din boendekostnad. Som inkomst räknas till exempel alla former av pensioner, inkomst av kapital och bostadstillägg för pensionärer. 

  Kommunen får vissa inkomstuppgifter direkt från Försäkringskassan och skattemyndigheten, andra måste du själv meddela oss genom att lämna en inkomstanmälan.

  Du ska lämna en inkomstanmälan när du flyttar in på ett boende. Om det sker förändringar av kostnader eller inkomster under året är du skyldig att lämna in en ny inkomstblankett eller kontakta Omsorgsdebiteringen.

  Lämna inkomstanmälan

  Om du inte gör en inkomstanmälan kan vi inte göra en individuell beräkning av din avgift och du får då betala maxtaxa till dess att du lämnat en inkomstanmälan.

  Vård- och omsorgsavgifter i Uppsala kommun 2024

 4. Räkna ut din vård- och omsorgsavgift

  Så snart vi får in din inkomstanmälan gör vi en individuell beräkning av din avgift som tar hänsyn till din inkomst och boendekostnad.

  Hyran varierar mellan olika boenden, men även inom ett boende kan hyran variera. Skillnaden beror främst på lägenhetens storlek och standard. I genomsnitt ligger hyran på cirka 5 300 kronor.

  Gör en preliminär beräkning av vad det kommer kosta att bo på vård- och omsorgsboende

  Så beräknas din avgift

  Hur mycket du ska betala för omvårdnad och måltider beror på

  • din inkomst
  • din hyra
  • ett minimibelopp.

  Minimibeloppet är ett lagstadgat belopp som följer det prisbasbelopp som regeringen fastställer varje år. Detta belopp och din hyra räknas bort från inkomsten när vi beräknar det utrymme du har att betala i omvårdnadsavgift.

  Minimibeloppet ska täcka dina normala levnadskostnader för till exempel livsmedel, kläder, och sjukvård. För 2024 är minimibeloppet:

  • 7 062 kronor per månad för dig som är ensamstående och över 65 år
  • 5 762 kronor per månad om du lever tillsammans med en partner och är över 65 år.

  Är du under 65 år är minimibeloppet 10 procent högre.

  Räkneexempel

  Exempel på hur den individuella avgiften beräknas för Erik som är ensamstående och över 65 år.

  Inkomster och utgifter per månad Belopp i kronor
  Inkomst efter skatt   12 600
  Inkomst av kapital   150
  Bostadstillägg    1 000
  Hyra - 6 500
  Minibelopp - 7 062
  Eriks avgiftsutrymme  = 188

  För Erik blir avgiftsutrymmet 188 kronor. Det betyder att det är den högsta avgift han får betala för omvårdnad. För mat tillkommer en avgift på 4 151 kronor per månad. Erik betalar alltså en hyra på 6 500 kronor plus 188 kronor för omvårdnad och 4 151 kronor för måltider.

  Blir det ett minus i avgiftsutrymmet får du ingen kostnad för omvårdnaden och kostnaden för måltiderna justeras ner till som lägst 3 330 kronor per månad. 

 5. Andra avgifter som kan tillkomma

  Kostnad för förbrukningsvaror

  Du som vill kan köpa vissa förbrukningsvaror till ett paketpris från ditt vård- och omsorgsboende. Det kan till exempel röra sig om glödlampor, toalettpapper, tvättmedel och liknande. Boendet ser då till att du alltid har varorna hemma. För det får du betala en avgift varje månad. Fråga ditt boende vad som ingår och vad det kostar. Som mest betalar du 157 kronor per månad för förbrukningsvaror under 2024. Det ingår inte i maxtaxan.

  Dessutom kan boendet tillhandahålla lakan för en kostnad av 128 kronor per månad.

  Kostnad för el

  På vissa boenden ingår elen i hyran. På andra boenden väljer du själv elbolag och betalar avgiften direkt till dem. Personalen på ditt vård- och omsorgsboende ska berätta för dig hur det fungerar med elkostnaden i samband med att du flyttar in.

   

 6. Kontakt

  Omsorgsdebitering

  Telefon:
  018-727 57 00, måndag–fredag 8.30–11.30, måndag och torsdag 13.00-15.00.
  Besöksadress:
  Stadshuset, Stadshusgatan 2, Uppsala

Nyheter om äldreomsorg och senior

 • Hurra för sjuksköterskorna idag!

  I dag 12 maj är det Internationella sjuksköterskedagen till minne av Florence Nightingale. I Uppsala kommun har vi drygt 225 sjuksköterskor som jobbar inom allt från äldreboenden och hemsjukvård till socialpsykiatri och joursjukvård. Och mycket mer.

 • Nu minskar andelen inhyrda sjuksköterskor i Uppsala kommun

  Andelen inhyrda medarbetare minskar kraftigt inom den kommunala hälso- och sjukvården och antalet inhyrda sjuksköterskor har halverats det senaste året. Dessutom ökar ansökningarna för varje ledig tjänst.

Kampanjer
 • Seniorerbjudande på Uppsalas restauranger

  Utbudet av restauranger i Uppsala är stort och på vissa har du som senior rabatt.

 • Bli en av oss

  Sveriges viktigaste jobb - kommunal primärvård

 • Bostadsenkät - framtidens seniorer

Så arbetar vi med äldreomsorg och senior

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.