Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Det är viktigt att du som har vård- och omsorgsstöd anmäler din inkomst och din boendekostnad till kommunen. Då bedömer vi hur mycket just du ska betala, vilket kan innebära maxtaxa, att du betalar en lägre avgift eller ingenting.

För att kommunen ska kunna beräkna din vård- och omsorgsavgift måste du lämna in en inkomstanmälan med uppgifter om din inkomst och dina boendekostnader. Till dess att kommunen tar emot din inkomstanmälan betalar du maxtaxan. Den är 2 574 kronor per månad från och med januari 2024.

Vi inhämtar dina uppgifter

När du anmäler din inkomst och din boendekostnad första gången samtycker du till att vi inhämtar uppgifter om dig hos Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Om du är gift inhämtar vi även information om din maka eller make. Det gör vi vid första anmälan och sedan varje år.

Om du inte anmäler

Om du inte anmäler din inkomst och boendekostnad har vi inte ditt samtycke till att inhämta dina uppgifter från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Det innebär att du accepterar den kommunala maxtaxan.

Skyldighet att meddela förändringar

Om din inkomst eller din boendekostnad förändras måste du meddela det. Det gör du genom att fylla i en ny inkomstanmälan på samma sätt som när du först beviljades en stödinsats med avgift.

Lämna inkomstanmälan via blankett

Du kan också göra en inkomstanmälan via en blankett. Fyll i blanketten på datorn, eller skriv ut den och fyll i den.

Lämna inkomstanmälan via blankett (PDF, 269 KB)

Lämna inkomstanmälan digitalt

Gör en inkomstanmälan
 • Innan du gör din inkomstanmälan kan du läsa mer om vad som påverkar din avgift: 

  Information om priser

  Hemtjänst, vård- och omsorgsboende och trygghetslarm är insatser som du betalar för varje månad i omvårdnadsavgift. Oavsett vilken inkomst och vilken boendekostnad du har gör den kommunala maxtaxan att du aldrig betalar mer än 2 574 kronor i månaden. Andra kostnader kan tillkomma för till exempel hyra, mat, förbrukningsvaror och el.

  Har du endast trygghetslarm betalar du 257 kronor per månad.

  Sjukvård i hemmet

  Kommunal hemsjukvård är en sjukvårdsinsats av legitimerad personal som till exempel sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska eller fysioterapeut i hemmet och kostar 450 kronor per månad oavsett antal besök. För dig som är 85 år eller äldre är hemsjukvård avgiftsfri.

  Maxtaxan gäller omvårdnad, hemsjukvård och trygghetslarm. Om du har både hemtjänst och hemsjukvård betalar du därmed som mest 2 574 kronor per kalendermånad.

Omsorgsdebitering

Telefon:
018-727 57 00, måndag–fredag 8.30–11.30, måndag och torsdag 13.00-15.00.

Nyheter om äldreomsorg och senior

 • Hurra för sjuksköterskorna idag!

  I dag 12 maj är det Internationella sjuksköterskedagen till minne av Florence Nightingale. I Uppsala kommun har vi drygt 225 sjuksköterskor som jobbar inom allt från äldreboenden och hemsjukvård till socialpsykiatri och joursjukvård. Och mycket mer.

 • Nu minskar andelen inhyrda sjuksköterskor i Uppsala kommun

  Andelen inhyrda medarbetare minskar kraftigt inom den kommunala hälso- och sjukvården och antalet inhyrda sjuksköterskor har halverats det senaste året. Dessutom ökar ansökningarna för varje ledig tjänst.

 • Problem med telefonin

  Uppdatering 26 december 5.30: problemen är nu lösta och det går att ringa som vanligt igen.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Seniorerbjudande på Uppsalas restauranger

  Utbudet av restauranger i Uppsala är stort och på vissa har du som senior rabatt.

 • Bli en av oss

  Sveriges viktigaste jobb - kommunal primärvård

 • Bostadsenkät - framtidens seniorer

Så arbetar vi med äldreomsorg och senior

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.