Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Det är viktigt att du som har vård- och omsorgsstöd anmäler din inkomst och din boendekostnad till kommunen. Då bedömer vi hur mycket just du ska betala, vilket kan innebära maxtaxa, att du betalar en lägre avgift eller ingenting.

För att kommunen ska kunna beräkna din vård- och omsorgsavgift måste du lämna in en inkomstanmälan med uppgifter om din inkomst och dina boendekostnader. Till dess att kommunen tar emot din inkomstanmälan betalar du maxtaxan. Den är 2 170 kronor per månad från och med januari 2022.

Vi inhämtar dina uppgifter

När du anmäler din inkomst och din boendekostnad första gången samtycker du till att vi inhämtar uppgifter om dig hos Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Om du är gift inhämtar vi även information om din maka eller make. Det gör vi vid första anmälan och sedan varje år.

Om du inte anmäler

Om du inte anmäler din inkomst och boendekostnad har vi inte ditt samtycke till att inhämta dina uppgifter från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Det innebär att du accepterar den kommunala maxtaxan.

Skyldighet att meddela förändringar

Om din inkomst eller din boendekostnad förändras måste du meddela det. Det gör du genom att fylla i en ny inkomstanmälan på samma sätt som när du först beviljades en stödinsats med avgift.

Gör en inkomstanmälan
 • Innan du gör din inkomstanmälan kan du läsa mer om vad som påverkar din avgift: 

  Information om priser

  Hemtjänst, vård- och omsorgsboende och trygghetslarm är insatser som du betalar för varje månad i omvårdnadsavgift. Oavsett vilken inkomst och vilken boendekostnad du har gör den kommunala maxtaxan att du aldrig betalar mer än 2170 kronor i månaden. Andra kostnader kan tillkomma för till exempel hyra, mat, förbrukningsvaror och el.

  Har du endast trygghetslarm betalar du 217 kronor per månad.

  Sjukvård i hemmet

  Kommunal hemsjukvård är en sjukvårdsinsats av legitimerad personal som till exempel sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska eller fysioterapeut i hemmet och kostar 400 kronor per månad oavsett antal besök. För dig som är 85 år eller äldre är hemsjukvård avgiftsfri.

  Maxtaxan gäller omvårdnad, hemsjukvård och trygghetslarm. Om du har både hemtjänst och hemsjukvård betalar du därmed som mest 2 170 kronor per kalendermånad.

 • Du kan också göra en inkomstanmälan via en blankett. Fyll i blanketten på datorn, eller skriv ut den och fyll i den.

  Lämna inkomstanmälan via blankett. (PDF, 125 KB)

Omsorgsdebitering
Telefon:
018-727 57 00, måndag–fredag 8.30–11.30, måndag och torsdag 13.00-15.00.

Nyheter om äldreomsorg och senior

 • Granskning av handläggning och beslut inom hemtjänsten

  På uppdrag av Uppsala kommun har inRikta granskat handläggning och beslut inom ett av Attendos hemvårdsområden. Syftet har varit att se om deras ärenden följer gällande riktlinjer och arbetsordning, samt att se om det finns brister i myndighetsutövningen.

 • Träffpunkt 65+ startar i Almunge 3 maj

  Välkommen till Uppsala kommuns mobila Träffpunkt 65+ i Almunge bygdegård.

 • Vi söker äldreambassadörer

  Är du engagerad, flexibel och full av idéer? Då kan du bli en av kommunens äldreambassadörer och bidra till en äldrevänlig kommun.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Bli äldreambassadör

 • Seniorfestival 31 augusti

  Välkommen till en dag fylld av nya upplevelser, prova på-aktiviteter, föreläsningar, föreningsliv och underhållning.

 • Bli en av oss

  Vi satsar på hög kompetens, systematisk utveckling och innovation.

Så arbetar vi med äldreomsorg och senior

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.