Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Lämna inkomstanmälan för vård- och omsorgsavgift

Här lämnar du uppgifter om inkomst och kostnader som sedan ligger till grund för din vård- och omsorgsavgift.

Det här formuläret kräver signering med BankID. Du kan skriva under med mobilt BankID eller BankID-säkerhetsprogram som du har installerat på din dator. Läs om BankID

Du som är anörig ställföreträdare kan också fylla i uppgifterna och signera med ditt eget BankID.

Du som inte har BankID kan lämna inkomstanmälan via blankett.

Anmäl dina inkomstuppgifter

Du måste fylla i allt som är markerat med *

Kontaktuppgifter
(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Sammanboende
(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Gift eller registerad partner
(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
(Barnets namn, ÅÅÅÅ) Separera barnen med kommatecken.
Komplettering av uppgifter
Jag vill ändra eller komplettera mina uppgifter
Inkomstuppgifter för sökande

Uppgifter om garantipension, tilläggspension, änkepension och bostadstillägg hämtas från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten och ska inte lämnas här.

(kronor per månad före skatt)
(kronor per månad före skatt)
(kronor per månad före skatt)
(kronor per månad före skatt)
(kronor per månad före skatt)
(kronor per månad före skatt)
(kronor per månad)
(kronor per år, från bankens årsbesked för föregående år)
Skicka in en kopia av bankens årsbesked för att bekräfta uppgifterna. Om du inte bifogar något inhämtas uppgifterna från Riksskatteverket.
Den sida av inkomstdeklarationen som du ska skicka heter ”Specifikation till inkomstdeklaration 1”.
Inkomster för eventuell make, maka eller registrerad partner

Uppgifter om garantipension, tilläggspension, änkepension och bostadstillägg hämtas från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten och ska inte lämnas här.

(kronor per månad före skatt)
(kronor per månad före skatt)
(kronor per månad före skatt)
(kronor per månad före skatt)
(kronor per månad före skatt)
(kronor per månad före skatt)
(kronor per månad)
(kronor per år, från bankens årsbesked för 2015)
Boendekostnad
Bor i hyresrätt
(kronor per månad)
Nej, vattenförbrukning ingår inte i hyran
(m²)
Beräknas enligt schablon
Bor i bostadsrätt
(kronor per månad)
(kronor per år)
Nej, vattenförbrukning ingår inte i hyran
(m²)
Beräknas enligt schablon
Boendekostnad sökande
(hyra per månad)
Bor i eget hus
(m²)
(kronor per år)
(kronor per år)
Ja min make, maka eller registerad partner bor på särskilt boende
(kronor per månad)
Övrig kostnad som kan påverka din avgift
Ange månadskostnad högre än 200 kronor per månad för god man eller underhållskostnad för minderårig.
Jag betalar för god man
(Kronor per år)
Bifoga kopia på beslut om god man. Du kan också skicka in kopian på beslutet till adressen Ekonomicenter, 753 75 Uppsala.
Jag betalar underhåll
(Kronor per år)
Kontaktuppgifter anhörig
Kontaktuppgifter förvaltare eller god man

Du kan också hämta en blankett på den här sidan.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Äldrenämnden och omsorgsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna administrera anmälan och beräkna avgifter. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning.

Vi raderar uppgifterna efter 10 år eller när brukaren har avlidit.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

Skriv under med BankID

Genom att gå vidare granskar du uppgifterna som du ska skriva under med e-legitimationen BankID.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.