Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Här finns information för dig som ska söka till gymnasiet.

  Du som är folkbokförd i någon av kommunerna Heby, Knivsta, Tierp, Uppsala eller Östhammar ska söka genom gymnasieantagningen i Uppsala.

 2. Sök gymnasieutbildning

  Gymnasievalet pågår mellan 23 januari och 15 februari och omvalsperioden mellan 27 april och 15 maj.

  Ansökan gör du på gymnasievalet.uppsala.se . Logga in med din e-legitimation. Om du saknar e-legitimation kan du få inloggningsuppgifter av studie- och yrkesvägledaren på din skola.

  Till gymnasievalets ansökningssida

 3. Hitta utbildningar och skolor

  Hitta och jämför gymnasieskolor

  Hitta och jämför kommunala och fristående gymnasieskolor i Uppsala kommun.

  Byta gymnasieskola

  Om du vill byta gymnasieskola under pågående läsår (efter 1 september) eller vill byta till årskurs 2 eller 3 kan du kontakta studie- och yrkesvägledare på din skola för vägledning. Du ska också kontakta den skola som du vill byta till.

  Gymnasiemässa 

  Gymnasiemässan 2023 anordnas 16 november på Fyrishov i Uppsala. Mässan är för elever som går årskurs nio eller på ett introduktionsprogram och söker gymnasieutbildning i Uppsala.

  Här finns mer information om gymnasiemässan.

  Öppet hus på gymnasieskolorna

  De flesta gymnasieskolorna bjuder in till ett öppet hus inför gymnasievalet och även omvalet till gymnasiet. Information om gymnasieskolornas öppet hus finns på respektive skolas webbplats.

  Övrig information

  Utbud av gymnasieutbildningar på Dexter.

  På utbildningsguiden.skolverket.se finns Skolverkets information om utbildningar i hela landet.

  Jämför gymnasieprogram på Skolverkets utbildningsguide.

 4. Tidplan för antagningen

  1. Sök plats på gymnasieskola: mitten av januari–15 februari
   Sök gymnasieutbildning och gymnasieskola på gymnasievalet.uppsala.se

   Se till att du lägger till garderingsval och att du lägger dina val i rätt ordning.

   Kom ihåg att bekräfta din ansökan.

  2. Preliminär antagning: april
   I april sker den preliminära antagningen. Du kan se resultatet på gymnasievalet.uppsala.se .

   Observera att denna antagning görs på dina höstterminsbetyg och bara är preliminär. Den genomförs för att du ska kunna få en fingervisning om hur du ligger till i gymnasievalet. Det hjälper dig att se hur troligt det är att du kommer in på din önskade utbildning. Det preliminära antagningsbeskedet visar inte med säkerhet om du kommer in eller inte, utan det är antagningsbeskedet i juli som verkligen visar om du har kommit in på den gymnasieskola och den utbildning du önskar.

  3. Möjlighet till omval: slutet av april–15 maj
   I slutet av april till 15 maj kan du göra omval på gymnasievalet.uppsala.se .

   Är du nöjd med din ansökan behöver du inte göra något under omvalet. Omvalet är bara för dig som vill lägga till val eller ändra prioriteringsordningen.

  4. Slutlig antagning: juli–augusti
   I början av juli kan du se slutlig antagning genom att logga in på din ansökan med dina inloggningsuppgifter.

   Placeringsbesked för Introduktionsprogram med intresseanmälan får du direkt från den skola du placeras på. 

  5. Svara på antagningen: juli
   I juli ska du svara på ditt antagningsbesked, det gäller även dig som har kommit in på ditt förstahandsval. Svara på antagningsbeskedet genom att logga in på din ansökningssida och klicka på länken svara.
  6. Se antagningsresultatet efter svarsperioden: slutet av juli
   Du kan nu ha antagits på nytt högre rankat valalternativ om du har tackat ja till att stå kvar som reserv.

  7. Efteranmälan: juli–augusti
   Efteranmälan för sökande utan antagning är möjligt på blankett juli–augusti. Till och med sista augusti kan sökande med antagning inte kontakta Antagning gymnasieskola eller gymnasieskolorna för byte av program/skola.
  8. Reservantagning: augusti
   Om det finns plats på ett högre rankat val, skickas erbjudandet till dig när du står först i reservkön.

   Erbjudandet skickas till de kontaktuppgifter du har uppgivit på din ansökningssida. Dvs det skickas ett SMS och/eller mejl som du då har 24 timmar på dig att svara.

   Tackar du nej går erbjudandet till nästa sökande i kön. Oavsett ditt svar, ja eller nej, behöver du svara på ditt erbjudande.

  När slutlig antagning är gjord hänvisas du att söka ytterligare information på  Dexter .

 5. Sök gymnasieutbildning i annan kommun

  Du har rätt att söka ett nationellt program i en annan kommun även om utbildningen finns i din hemkommun eller i samverkansområdet. Till kommunal gymnasieskola blir du endast antagen i mån av plats, så kallat andrahandsmottagande om utbildningen finns i hemkommunen. I första hand går platserna till elever i kommunen och samverkansområdet.

  Om dina personliga förhållanden motiverar studier på annan ort kan du ange särskilda skäl för förstahandsmottagande. Det krävs starka skäl för att få en sådan ansökan godkänd.

  Om utbildningen inte finns på din hemort eller inom samverkansområdet har du rätt att söka var som helst i landet på samma villkor som de som bor där (förstahandsmottagande).

  Till fristående skolor konkurrerar alla på samma villkor oavsett var man är folkbokförd. Det gäller också för riksrekryterande utbildningar.  

  Se samverkansavtal för gymnasieskolan

 6. Antagningsstatistik

 7. Hur urvalet går till

  När en skola inte kan ta in alla som söker, avgör ditt meritvärde om du kommer in på skolan eller inte.

  Alla betyg motsvarar ett betygsvärde. Summan av betygsvärdena för dina 16 bästa slutbetyg från grundskolan är ditt meritvärde.

  Betyg värde
  A 20
  B 17,5
  C 15
  D 12,5
  E 10
  F 0

  Om du har betyg i moderna språk som språkval lägger vi till detta betyg till dina övriga 16 bästa betyg. Det betyder att det maximala meritvärdet är 340. 

  Räkna ut ditt meritvärde med hjälp av Betygskalkylatorn på Skolverket.

  Urval till särskilda varianter, estetiska varianter och spetsutbildningar

  Utöver betyg kan även antagningsprov och betygskrav i vissa ämnen användas vid urval. Fråga aktuell skola.

  Utländska betyg

  Om du har betyg från Norge, Danmark, Finland eller Island behöver de inte vara översatta. Betyg från andra länder måste vara översatta till svenska eller engelska. Kontakta din skola om du har betyg som måste översättas.

  Företräde till utbildning (fri kvot)

  Du kan prövas i fri kvot på grund av

  • att dina betyg inte kan jämföras med betyg från grundskolan
   (om du till exempel har utländska betyg)
    
  • att du har särskilda skäl, till exempel medicinska, sociala eller psykiska.

  För att bli antagen måste du vara behörig till programmet du sökt. 

  Skicka med en skriftlig motivering tillsammans med din ansökan om du vill att vi ska göra en individuell bedömning. Du kan också skicka med intyg från din tidigare skola eller läkarintyg. 

  Skicka ansökan till Utbildningsförvaltningen senast 15 maj.

  Elever med utländska betyg prövas alltid i fri kvot. 

 8. Behörighetskrav

  För att börja gymnasieskolan ska du först ha avslutat din grundskoleutbildning. Du får inte tidigare ha gått ett nationellt program och du måste börja senast vårterminen det år du fyller 20 år.

  Behörighet till yrkesprogram

  För att vara behörig till yrkesprogrammen måste du ha godkända betyg i

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska
  • matematik
  • minst fem andra valfria ämnen.

  Yrkesprogrammen är

  • barn- och fritidsprogrammet (BF)
  • bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
  • el- och energiprogrammet (EE)
  • fordons- och transportprogrammet (FT)
  • försäljnings- och serviceprogrammet (FS)
  • hantverksprogrammet (HV)
  • hotell- och turismprogrammet (HT)
  • industritekniska programmet (IN)
  • naturbruksprogrammet (NB)
  • restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
  • VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
  • vård- och omsorgsprogrammet (VO).

  Läs mer om yrkesprogrammen

  Behörighet till högskoleförberedande program

  För att vara behörig till högskoleförberedande program måste du ha godkända betyg i

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska
  • matematik
  • minst nio andra ämnen.

  Högskoleförberedande programmen är

  • ekonomiprogrammet (EK)
  • estetiska programmet (ES)
  • humanistiska programmet (HU)
  • International Baccalaureate Diploma Programme (IB)
  • naturvetenskapsprogrammet (NA)
  • samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
  • teknikprogrammet (TE)

  För ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap.

  För naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet ska tre av ämnena vara biologi, fysik och kemi.

  För estetiska programmet gäller godkända betyg i nio valfria ämnen.

  Läs mer om högskoleförberedande programmen

  Behörig till programinriktat val 

  För att vara behörig till programinriktat val, IMV, måste du ha godkända betyg i

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska eller matematik
  • ytterligare fyra valfria ämnen 

  eller

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska och matematik
  • ytterligare tre valfria ämnen 

  Övriga introduktionsprogram 

  Du som inte är behörig kan istället söka något av introduktionsprogrammen

  • individuellt alternativ (IMA)
  • yrkesintroduktion (IMY).

  Undantag från krav på behörighet i engelska

  Om du saknar godkänt betyg i engelska men uppfyller övriga behörighetskrav kan du ansöka om dispens från kravet på engelska. Det förutsätter att du

  • på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisningen i engelska
  • bedöms ha förutsättningar att klara den utbildning du sökt plats på.

  Det är mottagande rektor som beslutar om dispens. Skicka ansökan till mottagande rektor senast 15 maj.

  Behörighet för vidare studier efter gymnasiet

  Alla gymnasieprogram kan ge grundläggande behörighet för vidare studier efter avslutad gymnasieutbildning. En högskoleförberedande examen ger alltid grundläggande behörighet. För att få grundläggande behörighet från ett yrkesprogram krävs yrkesexamen och att du har godkända betyg i kurserna engelska 6 och svenska eller svenska som andraspråk 2, 3.

  Krav för en högskoleförberedande examen 

  Betyg i kurser som omfattar 2500 poäng varav godkända betyg i 2250 poäng. I de godkända betygen ska ingå:

  • engelska 5, 6
  • matematik 1b eller 1c
  • svenska eller svenska som andraspråk 1, 2, 3
  • gymnasiearbete

  Krav för en yrkesexamen 

  Betyg i kurser som omfattar 2500 poäng varav godkända betyg i 2250 poäng. I de godkända betygen ska ingå:

  • engelska 5
  • matematik 1a
  • svenska eller svenska som andraspråk 1
  • programgemensamma kurser om 400 poäng
  • gymnasiearbete
 9. Överklaga beslut

  Du kan överklaga beslut om mottagande till gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola. Du kan också överklaga beslut om tillhörighet till målgruppen för anpassad gymnasieskola.

  Skicka ditt överklagande till den kommun eller huvudmannen för den fristående skola, som fattat beslutet.

  Läs om hur du överklagar beslut på Skolväsendets överklagandenämnds webbplats .

 10. Kontakt

  Kontakta antagning gymnasieskola

  Telefon

  0771-72 70 01, menyval 4

  Telefontider: tisdag–torsdag 9.30–10.30

  E-post

  antagning.gymnasieskola@uppsala.se

  Postadress

  Uppsala kommun
  Antagning gymnasieskola
  753 75 Uppsala

Nyheter om gymnasieskola

 • Lundellska skolan flyttar in på Polacksbacken

  Med pompa och ståt har Lundellska skolan, eller ”Skrapan” som den kallas, invigt sina nya lokaler på Polacksbacken i Uppsala.

 • Slutlig antagning till gymnasiet är klar

  Idag publiceras resultaten av 2023 års slutliga antagning till gymnasieskolan som handläggs av Antagning gymnasieskola i Uppsala. Totalt är det 4 779 ungdomar som har sökt till gymnasiet i år.

 • Särskola blir anpassad skola

  I juli byter alla grund- och gymnasiesärskolor i Sverige namn. Den nya benämningen blir då anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Se fler nyheter
Kampanjer

Så arbetar vi med gymnasieskola

 • Så arbetar vi med:

  Höjda kunskapsresultat och likvärdig skola

  Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn och elever få en likvärdig chans att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet. Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola.