Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

  Använd upp och nedåt-pil för att välja alternativ. Tryck enter för att söka på det valda alternativet.
  Alla
  Pågående
  Gällande (Laga Kraft)
  Läser in karta symbol Läser in karta
  Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

  Lista med detaljplaner sida 154

  1561 detaljplaner
  1. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 0380-321

  2. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 0380-P2018/22

   Planens syfte är att möjliggöra utveckling av bostadsbebyggelse, kommersiell och offentlig service samt att tillskapa ett nytt torg. Torget planeras...

  3. Gällande detaljplan Laga kraft: | Diarienummer: PBN 2021-001308

   Skolfastigheter AB begär planbesked för att kunna uppföra en ny förskola, en fullstor idrottshall samt en utbyggnad av grundskola på den tomt där...

  4. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 03-79:446

  5. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 0380-P2001/14

  6. Pågående detaljplan - Startskede Diarienummer: PBN 2024-000301

   Syftet med planändringen är att möjliggöra enskilda parkeringsplatser för rörelsehindrade (RHP-platser) för boende, genom att ytor för dessa görs om...

  7. Pågående detaljplan - Startskede Diarienummer: PBN 2024-001545

   Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra inglasning av bostadskvarterets innergård, tillåta att vissa lägre delar i kvarteret blir högre,...

  8. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 0380K-P2024/14

   Uppsala Vatten och Avfall AB har föreslagit planläggning av fastigheten Kåbo 43:1. Syftet med planläggningen är att möjliggöra en utbyggnad av...

  9. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 0380-P2012/2

   Detaljplanen innebär i korthet att gällande planbestämmelser ges ett tillägg, samt justeras för att göra det möjligt att uppföra ytterligare ett...

  10. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 0380-P2016/4