Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Diarienummer:
PBN 2019-000417

Planområdet ligger i den norra delen av Uppsävja-Bergsbrunna cirka 6 kilometer söder om Uppsala centralstation. Planområdet är drygt 4 hektar stort och hela planområdet gränsar till fastighet Sävja 1:55.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett skolområde med förskola, skola och idrottshall, samt att säkra goda skolmiljöer avseende friytor och kvalitet på skol- och förskolegård.

Planprocessen är i skede: Överklagande
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om överklagande

Kontakt

Klara Mörk

Telefon:
018-726 10 84