Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Att installera solcellspaneler och solfångare är ofta en lönsam investering, både för din ekonomi och för klimatet. Oftast kan du göra det utan att söka bygglov eller göra en anmälan. Om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan har vi sett till att det är kostnadsfritt. På denna sida kan du läsa mer om vad som gäller.

 2. Installera solenergianläggningar utan bygglov eller anmälan

  Du behöver inte söka bygglov eller göra en anmälan för att sätta upp solcellspaneler eller solfångare om du uppfyller alla kriterier i punktlistan:

   

  Om du inte uppfyller alla kriterier ovan, kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan. Är du osäker kan du ta kontakt med bygglovsrådgivningen för att ta reda på vad som gäller i ditt fall. 

  Kontakta bygglovsrådgivningen

 3. Om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan

  För att söka bygglov eller göra en anmälan använder du e-tjänsten. Du kan sedan följa och hantera ditt ärende digitalt. 

  Tillsammans med din ansökan eller anmälan behöver du skicka in underlag.

  Ta hjälp av den digitala guiden bygglovshjälpen för att få en checklista över vilka handlingar du behöver skicka in med din ansökan eller anmälan.

 4. Kulturmiljökartan ─ visar områden och byggnader som kräver bygglov

  Kulturmiljökartan visar områden och byggnader som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla. Där behöver du söka bygglov för att få installera solcellspaneler eller solfångare.

  Så använder du kartan

  Du kan klicka på de kulturhistoriskt värdefulla områdena och byggnader som är markerade med grönt eller blått för att få mer information. Du kan också söka efter en adress eller fastighet i sökrutan uppe till vänster i kartan.

  Visa kartan i större format.


 5. Påverkansområden för totalförsvaret

  I vår kommun har vi områden som är av riksintresse för totalförsvarets militära del. Riksintressena omges av så kallade påverkansområden. Inom "påverkansområden för buller eller annan risk" samt "påverkansområde övrigt" krävs bygglov för att montera solpaneler och solfångare på byggnader som ligger inom detaljplanelagt område. Vilka påverkansområden som finns i vår kommun är markerat i kartan på länken nedan, se Uppsala övningsflygplats (20).

  Översiktsplan del B: Riksintressen ─ Uppsala kommun

 6. Tänk på brandsäkerheten

  När du installerar solcellspaneler kan det innebära en ökad risk för räddningspersonal om en räddningsinsats behöver göras. Det finns en hel del att tänka på för att solcellsanläggningen ska vara en säker installation för dig och räddningstjänsten.

  Lär dig mer om vad du behöver tänka på vid installation av solcellspaneler ur brandförsvarets synpunkt.

 7. Så vet du om du tjänar på att producera egen solenergi

  Solcellspaneler ─ goda förutsättningar att installera

  Många undrar om det lönar sig att installera solcellspaneler i Sverige med våra kalla och mörka vintrar. Faktum är att du kan få bra effekt av solen från mars till oktober och att ett svalare klimat ger högre verkningsgrad. Överskottet på el under sommaren köps upp av ditt elbolag som säljer elen vidare till andra. För varje kilowattimme som du säljer får du en skattereduktion.

  Du har goda förutsättningar för energiproduktion med solcellspaneler om:

  • ditt tak vetter mot söder, öster eller väster.
  • ditt tak får plats med minst 30 kvadratmeter solcellspaneler.
  • din byggnad inte skuggas av hus eller träd under större delen av dagen.

  Solfångare ─ goda förutsättningar att installera

  Solfångare har högre verkningsgrad och är inte lika skuggkänsliga som solcellspaneler och en liten yta kan täcka en stor del av varmvattenbehovet och en liten del av det övriga värmebehovet.

  Du har goda förutsättningar för energiproduktion med solfångare om:

  • ditt tak vetter mot söder, öster eller väster.
  • du eldar med ved eller pellets idag.

  Se din potentiella elproduktion med solkartan

  Du kan se din ungefärliga elproduktion med hjälp av solkartan. Solkartan är från 2013 och det kan hända att det ser annorlunda ut där du bor idag.

  Se vilken effekt din fastighet kan få av solenergi i solkartan.

  Du kan få kostnadsfri rådgivning hos kommunen om solenergi

  Om du vill veta mer om solcellspaneler och solfångare och om dina förutsättningar för att installera solenergi, kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är oberoende och kostnadsfri.

  Kontakta Energi- och klimatrådgivarna ─ ekrul.se

  Vill du veta mer om hur du ska gå tillväga för att söka bygglov kan du ringa eller mejla till kommunens kontaktcenter som svarar på allmänna bygglovsfrågor och hjälper dig att hitta till rätt information.

  Kontakt för bygglovsrådgivning ─ uppsala.se

 8. Så arbetar Uppsala kommun med att öka privat solenergiproduktion

  Uppsala kommun har en mycket positiv inställning till solenergi och vill att så många byggnader i Uppsala kommun som möjligt kan utrustas med solcellspaneler och solfångare. Vi försöker därför att underlätta för privatpersoner att installera solenergi genom att:

  • förenkla bygglovsprocessen för dig som söker bygglov eller gör en anmälan för att installera solenergi.
  • inte ta ut någon avgift för de som ändå måste ansöka om bygglov eller göra en anmälan för att installera solenergi.

  Så arbetar Uppsala kommun mot målet 100 megawatt solenergi ─ uppsala.se.

 9. Riktlinje för installation av solcellspaneler och solfångare

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är en digital guide som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!
Kampanjer
 • Uppsnack

  Uppsnack är ett samtal där du har chansen att berätta om hur du vill ha det i framtidens Uppsala, där de goda liven får ta plats.

Så arbetar vi med bygga, riva och installera

 • Så arbetar vi med:

  Tillsyn inom plan- och bygglagen

  Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta.