Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Kommunen arbetar med att möjliggöra så många installationer av solceller och solfångare som möjligt för att säkerställa energibehovet i en fossilfri framtid med förnybara energikällor.

  Att installera solceller och solfångare är en lönsam investering, både för din ekonomi och för klimatet. Här hittar du viktig information som du kan ha nytta av i din planering.

 2. Riktlinje för installation av solceller och solfångare

  Sedan 2018 går det i de flesta fall att installera solceller och solfångare utan bygglov, men det finns undantag som du behöver ha koll på innan du påbörjar din installation. Undantagen kan handla om att byggnader berörs av kulturhistoriska värden eller att anläggningen strider mot detaljplanen som kanske kräver att kvarteret ska se enhetligt ut.

  Kommunens riktlinje för installation av solceller och solfångare beskriver de omständigheter som kan kräva bygglov eller anmälan.

  Här kan du läsa om kommunens riktlinjer för installation av solceller och solfångare. (PDF, 110 KB)

  2018 infördes ett undantag från krav på bygglov för vissa solceller och solfångare. 
  Läs mer om  undantaget på boverket.se

 3. Förutsättningar för solenergi

  Du har goda förutsättningar för solel om:

  • Ditt tak vetter mot söder, öster eller väster
  • Ditt tak rymmer minst 30 kvadratmeter solceller
  • Din byggnad inte skuggas av hus eller träd under större delen av dagen
  • Ditt hus inte är kulturmärkt
  • Installationen inte strider mot detaljplan

  Många undrar om det lönar sig att installera solceller i Sverige med kalla och mörka vintrar men faktum är att du kan få bra effekt av solen från mars till oktober och ett svalare klimat ger högre verkningsgrad.

  Överskottet på el under sommaren köps upp av ditt elbolag som säljer el när solen under vintern inte räcker till. För varje kilowattimme som du säljer får du en skattereduktion.

  Du har goda förutsättningar för solfångare om:

  • Ditt tak vetter mot söder, öster eller väster
  • Din byggnad inte är kulturmärkt
  • Installationen inte strider mot detaljplan
  • Du eldar med ved eller pellets

  Solfångare har högre verkningsgrad och är inte lika skuggkänsliga som solceller och en liten yta kan täcka en stor del av varmvattenbehovet och en liten del av värmebehovet.

  Vill du veta mer om dina förutsättningar för solel, kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare som erbjuder kostnadsfri rådgivning.

  Kontakta Energi- och klimatrådgivarna.

  Du kan beräkna din ungefärliga elproduktion med hjälp av solkartan. Solkartan är från 2013 och det kan hända att det ser annorlunda ut där du bor idag.

  Använd solkartan.

 4. Sök bygglov

  Läs om bygglovsprocessen steg för steg. 

  Sök bygglov för fasadändring i bygglovhjälpen

  Läs om områdesbestämmelser på boverket.se .

  Du behöver inte söka bygglov för solpaneler på marken eller på bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod.
  På boverket.se kan du läsa om vilka åtgärder som inte kräver bygglov.

  Om du installerar eller gör väsentliga ändringar i en vatteninstallation för solfångare ska du göra en anmälan.

  Du kan ringa eller mejla till kommunens kontaktcenter som svarar på allmänna bygglovsfrågor och hjälper dig att hitta rätt information.

  Läs mer om kontakt och öppettider för frågor om bygglov.

  Telefon: 018-727 00 00
  E-post: uppsala.kommun@uppsala.se

 5. Avdrag vid installation av solceller och solfångare

  Som privatperson kan du få en skattereduktion på 15 procent vid installation av solceller och solfångare.

  Läs mer om avdraget hos Skatteverket.

 6. Kostnadsfri rådgivning

  Vill du veta mer om solceller och solfångare kan du kontakta kommunens Energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är oberoende och kostnadsfri. 

  Kontakta Energi- och klimatrådgivarna. 

  Vill du ha mer information om hur du ska gå tillväga för att söka bygglov kan du ringa eller mejla till kommunens kontaktcenter som svarar på allmänna bygglovsfrågor och hjälper dig hitta till rätt information.

  Här hittar du kontaktinformation till kommunens kontaktcenter. 

  Kontakta energi- och klimatrådgivningen

  Telefon: 018-727 47 24. Ibland är alla rådgivare upptagna, skicka då gärna ett mejl så återkommer vi till dig. 

  Besöksadress:
  Förbokade besök enligt överenskommelse, Stationsgatan 12

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är ett digitalt verktyg som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!

Nyheter om bygga, riva och installera

 • Fortsatt många bygglovsansökningar till kommunen

  Under pandemin har många satt igång med byggprojekt i sina hem och planerat för nya bostäder. Det har genererat en stor ökning av antalet sökta bygglov till Uppsala kommun. Det höga trycket innebär att det är en längre väntetid än vanligt för att få sitt bygglov beviljat.

 • Uppsala kan bli Årets superkommun

  Uppsala kommun är nominerat till ”Årets Superkommun” av tidningen Dagens Samhälle.

Så arbetar vi med bygga, riva och installera

 • Så arbetar vi med:

  Tillsyn inom plan- och bygglagen

  Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta. Byggnadsnämnden ska genom tillsyn se till att lagstiftningen följs. Att felaktigheter och brister åtgärdas. Att det som byggs och att den befintliga byggda miljön uppfyller de bestämmelser och beslut som gäller enligt plan- och bygglagstiftningen. Det är därför viktigt att byggnadsnämnden arbetar med tillsyn och ingriper när det finns skäl för det. Tillsyn är också en demokratifråga. Alla regler ska användas på samma sätt i hela landet inom ramen för det större eller mindre bedömningsutrymme som finns i de olika reglerna.