Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

För dig som söker asyl

Migrationsverket ansvarar för dig under tiden du söker asyl i Sverige. På Migrationsverkets webbplats kan du läsa om dina rättigheter som asylsökande vad gäller arbete, boende, hälso- och sjukvård och ekonomiskt stöd. 
Migrationsverkets information till dig som söker asyl.

Asylsökande barn och unga har rätt till förskola (från tre års ålder), grundskola och gymnasieskola.
Läs om introduktion i skola och förskola

För dig som fått uppehållstillstånd

Arbete för nyanlända

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Det är arbetsförmedlingen som har samordningsansvaret för introduktion av nyanlända flyktingar och invandrare som tillhör etableringsreformen. Vänd dig till närmaste arbetsförmedling så får du veta mer. 

Kontakta arbetsförmedlingen i Uppsala

Ekonomisk hjälp

Om du behöver ansöka om ekonomiskt hjälp eller få information och rådgivning om vad du har rätt till kan du vända dig till socialtjänstens försörjningsstöd.
Kontakta socialtjänstens försörjningsstödsverksamhet för att ta reda på mer information.

Svenska för invandrare och samhällsorientering

Svenska för invandrare (SFI) är en grundläggande utbildning i svenska. Utbildningen vänder sig till dig som är vuxen och som inte har svenska som modersmål. I utbildningen får du också lära dig mer om det svenska samhället.
Läs mer om svenska för invandrare och samhällsorientering på vuxenutbildningens webbplats

Om Uppsala kommun

I Uppsala bor drygt 205 000 invånare. En femtedel av befolkningen har invandrat eller har föräldrar som har invandrat till Sverige.

Läs om Uppsala kommun på webbplatsen informationsverige.se  

Samarbete för att hjälpa dig in i det svenska samhället

Det finns en lokal överenskommelse för nyanländas etablering som vi på Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Skatteverket, Försäkringskassan, Region Uppsala och representanter från samhället skrivit under. Syftet med den lokala överenskommelsen är bland annat att göra det lättare för dig som är ny i Uppsala att komma in i det svenska samhället och ut på den svenska arbetsmarknaden.

Även Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv har gjort en överenskommelse kring samverkan.

Läs om Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv överenskommelse kring samverkan.

Nyheter om integration

  • Partnerskap med Röda Korset ska stärka integrationen

    Uppsala kommun förlänger och fördjupar samarbetet med Röda Korset. Det nya partnerskapet innebär fler gemensamma satsningar på integration och etablering i samhället för nyanlända, asylsökande och övriga migranter.

Kampanjer

  • Mänskliga rättigheter-året 2020

    Här hittar du en samlad kalender för temaåret. (Just nu kan flera evenemang vara inställda - dubbelkolla med ansvarig arrangör.)

Så arbetar vi med integration