Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

För dig som söker asyl

Migrationsverket ansvarar för dig under tiden du söker asyl i Sverige. På Migrationsverkets webbplats kan du läsa om dina rättigheter som asylsökande vad gäller arbete, boende, hälso- och sjukvård och ekonomiskt stöd. 

Migrationsverkets information till dig som söker asyl

Asylsökande barn och unga har rätt till förskola (från tre års ålder), grundskola och gymnasieskola.

Läs om introduktion i skola och förskola

För dig som fått uppehållstillstånd

Arbete för nyanlända

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Det är arbetsförmedlingen som har samordningsansvaret för introduktion av nyanlända flyktingar och invandrare som tillhör etableringsreformen. Vänd dig till närmaste arbetsförmedling så får du veta mer. 

Kontakta arbetsförmedlingen i Uppsala

Ekonomisk hjälp

Om du behöver ansöka om ekonomiskt hjälp eller få information och rådgivning om vad du har rätt till kan du vända dig till socialtjänstens försörjningsstöd.

Kontakta socialtjänstens försörjningsstödsverksamhet för att ta reda på mer information

Svenska för invandrare och samhällsorientering

Svenska för invandrare (SFI) är en grundläggande utbildning i svenska. Utbildningen vänder sig till dig som är vuxen och som inte har svenska som modersmål. I utbildningen får du också lära dig mer om det svenska samhället.

Läs mer om svenska för invandrare och samhällsorientering på vuxenutbildningens webbplats

Om Uppsala kommun

I Uppsala bor drygt 205 000 invånare. En femtedel av befolkningen har invandrat eller har föräldrar som har invandrat till Sverige.

Läs om Uppsala kommun på webbplatsen informationsverige.se  

Samarbete för att hjälpa dig in i det svenska samhället

Det finns en lokal överenskommelse för nyanländas etablering som vi på Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Skatteverket, Försäkringskassan, Region Uppsala och representanter från samhället skrivit under. Syftet med den lokala överenskommelsen är bland annat att göra det lättare för dig som är ny i Uppsala att komma in i det svenska samhället och ut på den svenska arbetsmarknaden.

Även Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv har gjort en överenskommelse kring samverkan.

Läs om Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv överenskommelse kring samverkan

Nyheter om integration

 • Välkommen att fira den internationella Romadagen

  Fredag 8 april firas den internationella Romadagen över hela världen till minne av den första internationella romska kongressen som hölls i London 8 april 1971. Uppsala kommun uppmärksammar dagen med ett evenemang på Kulturpunkten i Gottsunda centrum.

 • På Tjejsnack i Gottsunda blir tjejers idéer verklighet

  Varje fredagskväll deltar femton tjejer i åldrarna 12-16 år i Tjejsnack på Gottsunda dans & teater. Tjejsnack är en öppen verksamhet där deltagarna själva får komma med idéer på teman, workshops, aktiviteter, gäster och samtalsämnen.

 • Positiva trender i kommunens integrationsuppföljning

  Fler utrikes födda män och kvinnor förvärvsarbetar och fler utrikes födda elever har gymnasiebehörighet. Det är några av de positiva trender som syns i kommunens uppföljning av integrationsarbetet. Samtidigt finns det områden där utvecklingen går åt fel håll, till exempel andel utrikes födda flickor som är engagerade i fritidsaktiviteter och andel barn med utrikesfödda föräldrar som går i förskola.

Se fler nyheter

Så arbetar vi med integration

 • Så arbetar vi med:

  Mänskliga rättigheter

  Uppsala kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun där lika rättigheter och möjligheter för varje människa är den rådande normen. Här kan du läsa mer om hur kommunen arbetar med mänskliga rättigheter.