Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

En detaljplan styr vad och hur man får bygga inom tätbebyggt område.

bygg.uppsala.se kan du

Se gällande detaljplaner i kartan över Uppsala kommun.

Kontakta enheten för detaljplanering

Hantering av personuppgifter

Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

Telefon:
018-727 46 00. Telefontid tisdag, onsdag 9.00–11.00, torsdag 13.00–15.00

Nyheter om samhällsbyggnad och planering

 • Nu startar ombyggnaden av Stora torget

  Stora torget har bytt skepnad flera gånger genom åren. Nu ska Stora torget få en ny utformning där vi flyttar busshållplatserna och skapar mer öppen torgyta för uteserveringar, events, handel och kultur.

 • Uteaktiviteter i fokus när Rasbo- och Vaksalabygderna lägger sin röst

  Efter en fem veckor lång omröstningsperiod har nu vinnarna inom Medborgarbudgetens fjärde område, Vaksala och Rasbobygderna utsetts. Med drygt 900 röstande invånare kommer utegym, belyst pulkabacke, beachvolleybollplan och grill- och samlingsplats att kunna genomföras här.

 • Nu har kommunfullmäktige fattat beslut om de sydöstra stadsdelarna

  Måndag 13 december antog kommunfullmäktige förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna. Det innebär att arbetet med att ta fram detaljplaner för området nu kan ta vid.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Koppla upp ditt jordbruk!

 • Dialog om handlingsplan för mobilitet och trafik

  Handlingsplanen för mobilitet och trafik är en beskrivning för hur vi ska arbeta med hållbart resande, cykel, trafiksäkerhet och tillgänglighet bland annat. Planen gäller från det datum den beslutas fram till 2030.

 • I sommar har vi plats-utvecklat Stora torget

Så arbetar vi med samhällsbyggnad och planering

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Stadsplanering

  Stadsplaneringen i Uppsala syftar till en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden för alla. Den ska trygga en god och hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer.

 • Så arbetar vi med:

  Landsbygden

  Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygderna. En dryg fjärdedel, över 50 000 personer, bor utanför Uppsala stad. Eftersom Uppsala är en stor kommun omfattas inte allt arbete som görs på landsbygderna av landsbygdsprogrammet eller landsbygdsberedningen. Därför täcker den information som du finner på den här sidan inte allt arbete som bedrivs i kommunens landsbygder. Bor du på landsbygderna och har frågor som du inte finner svar på här, vänd dig till kommunens kontaktcenter.