Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Diarienummer:
PBN 2023-003393

Detaljplanen ska möjliggöra en anslutningsväg från Uppsala södra till kommungränsen mot Knivsta, detaljplaneläggning sker till kommungränsen. Detaljplaneläggningen är en förutsättning för att trafikförsörja och bygga de sydöstra stadsdelarna.
Väginfrastrukturen kommer att sammanbinda stadsdelarna i den sydöstra staden med övriga Uppsala. Vägarna är också viktiga för byggtrafiken i kommande bebyggelseprojekt.

Planprocessen är i skede: Startskede
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om startskede

Kontakt

Elin Hedström 

Telefon:
018-727 40 88