Förtroendevald

Peter Nordgren (L)

Aktuella uppdrag

 • Taxeringsnämnder suppleant
 • Stiftelsen Nordbankens donation Uplandsbanken 120 år i Uppsala ledamot
 • Borgerlig vigsel vigselförrättare
 • Borgerlig begravning begravningsförrättare
 • Uppsala Parkerings AB ordförande
 • Kommunfullmäktige ersättare

Tidigare uppdrag

 • Studentstaden i Uppsala AB
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Borgerlig begravning
  begra 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Uppsalahem AB
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Borgerlig vigsel
  vig 2003-01-01 − 2018-12-31
 • Stiftelsen Nordbankens donation Uplandsbanken 120 år i Uppsala
  led 2018-10-16 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2018-04-23 − 2018-10-14
 • Valberedningen
  ers 2016-04-25 − 2018-10-14
 • Kommunfullmäktige
  ers 2014-12-18 − 2018-04-22
 • 2 Torn AB
  led 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Studentstaden i Uppsala AB
  ordf 2011-08-29 − 2014-12-31
 • Uppsalahem AB
  ordf 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsalahem Attika AB
  ordf 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Borgerlig begravning
  begra 1999-01-01 − 2014-12-31
 • Valberedningen
  ers 2011-12-12 − 2014-10-31
 • Kommunstyrelsen
  ers 2006-11-01 − 2014-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2006-11-01 − 2014-10-14
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 2006-11-01 − 2014-02-24
 • Uppsalahem servicebostäder AB
  ordf 2007-01-01 − 2011-02-28
 • Registrerat Partnerskap
  regför 1995-01-01 − 2010-12-31
 • Sparbanksstiftelsen Upland
  huvudm 2003-05-12 − 2010-12-31
 • Fyrishov AB
  omb-kf 2008-03-31 − 2008-10-27
 • Uppsalahem AB
  v ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Uppsala Parkerings AB
  led 1999-03-29 − 2002-12-31
 • Borgerlig vigsel
  vig 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Uppsala Kommuns Fastighets AB
  led 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Näringslivsberedningen
  led 1994-12-14 − 1998-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  ers 1996-08-21 − 1998-12-31
 • Musikens Hus AB
  led 1996-02-26 − 1998-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1994-11-01 − 1998-10-31
 • Arbetsgrupp för översyn av förtroendevaldas ekonomiska förmåner
  led 1998-03-11 − 1998-10-31
 • Uppsala läns trafik AB
  v ordf 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Musikens Hus AB
  led 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1977-01-01 − 1994-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1973-11-01 − 1994-10-31
 • Spårvägs AB Uppsala-Mälaren
  led 1990-04-23 − 1991-12-31
 • AB Uppsala Kommuns Industrihus
  v ordf 1989-04-24 − 1991-12-31
 • Näringslivs- och sysselsättningsberedningen
  led 1986-01-01 − 1988-12-31
 • Fastighetsnämnden
  ordf 1986-01-01 − 1987-12-31
 • Fastighetsnämnden
  led 1977-01-01 − 1985-12-31
 • Fastighets AB Gottsunda Centrum
  omb 1977-01-01 − 1979-12-31
 • Fastighetsnämnden
  suppl 1974-01-01 − 1976-12-31