Förtroendevald

Marta Obminska (M)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Kommunfullmäktige
  led 2006-11-01 − 2018-10-14
 • Politisk ledning
  råd 2014-11-01 − 2015-09-08
 • Kommunstyrelsen
  led 2014-11-01 − 2015-09-08
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 2015-01-01 − 2015-09-08
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  ers 2014-11-05 − 2015-09-08
 • Utbildningsnämnden
  2:e v ordf 2015-01-01 − 2015-09-07
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2015-01-01 − 2015-09-07
 • Brottsförebyggande rådet
  led 2015-01-01 − 2015-09-07
 • Kommunstyrelsen
  led 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Valberedningen
  ers 2006-11-06 − 2010-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Krisledningsnämnden
  led 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Nämnden för vuxna med funktionshinder
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Kommunstyrelsen
  ers 2006-02-27 − 2006-10-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2002-11-01 − 2006-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 2006-02-27 − 2006-10-31
 • Eriksbergs KDN
  ers 2000-03-28 − 2002-12-31