Förtroendevald

Inger Söderberg (M)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Valberedningen
  v ordf 2018-10-15 − 2019-12-31
 • Borgerlig begravning
  begra 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Borgerlig vigsel
  vig 2003-01-01 − 2018-12-31
 • Delegationen för stiftelsen Jälla egendom
  ers 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Valberedningen
  v ordf 2014-10-27 − 2018-10-14
 • Kommunfullmäktige
  led 2014-11-11 − 2018-10-14
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2015-09-07 − 2016-12-31
 • Styrgrupp för samhällsbyggnadsfrågor
  led 2012-01-23 − 2014-12-31
 • Idrotts- och fritidsnämnden
  ordf 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Styrelsen för vård och bildning
  ers 2014-04-28 − 2014-12-31
 • Uppsalahem AB
  omb-stadhus 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Borgerlig begravning
  begra 1999-03-29 − 2014-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2006-11-01 − 2014-11-11
 • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  ers 2012-01-01 − 2014-04-28
 • Uppsala läns trafik AB
  ordf 2009-06-08 − 2012-01-02
 • AB Prebus
  ordf 2009-06-08 − 2012-01-02
 • Gamla Uppsalabuss AB
  ordf 2009-06-08 − 2012-01-02
 • Fastighetsnämnden
  led 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Fastighetsnämnden
  ers 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Beredning för fastighetsnämndens, VA- och avfallsnämndens, fritids- och naturvårdsnämndens och g...
  ers 2002-03-01 − 2002-12-31
 • Borgerlig vigsel
  vig 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Socialnämnden
  led 2000-10-30 − 2002-12-31
 • Handikapprådet
  ers 2000-10-25 − 2002-10-31
 • Graphiskt Utbildningscenter AB
  suppl 1999-01-01 − 2002-03-25
 • Nämnden för frivillig utbildning
  ers 1999-01-01 − 2000-10-30
 • Graphiskt Utbildningscenter AB
  suppl 1996-02-26 − 1998-12-31
 • Nämnden för frivillig utbildning
  ers 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Borgerlig vigsel
  vig 1995-01-01 − 1998-12-31
 • IT-råd
  led 1998-01-07 − 1998-10-31
 • Styrgrupp för IT-frågor
  led 1996-01-01 − 1996-11-30
 • Nämnden för frivillig utbildning
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Graphiskt Utbildningscenter AB
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Styrgrupp för IT-frågor
  led 1995-09-06 − 1995-12-01