Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden sammanträder 16.00 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är delvis öppna för allmänheten, vilket framgår av kallelsen. Antalet platser är begränsat.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Omsorgsnämnden ansvarar för att personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning får det stöd och den service de behöver, bland annat genom LSS-verksamhet, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård. Nämnden ansvarar både för den verksamhet som bedrivs i egen regi och verksamhet som är upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV).

Styrdokument

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden har 13 ledamöter och 9 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta omsorgsnämnden

omsorgsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer omsorgsnämndens arbete.

Telefon (kommunens växel)
Besöksadress

Stationsgatan 12

Postadress

Uppsala kommun
omsorgsförvaltningen
753 75 Uppsala