Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutade medborgarlöften

På den här sidan hittar du avslutade medborgarlöften.

Medborgarlöfte för Resecentrum

För Resecentrum hade Uppsala kommun och Polisen ett medborgarlöfte som handlade om att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftet gällde 2020-2023.

Genomförda åtgärder

Flera åtgärder har gjorts för att öka tryggheten i området. De kan delas in i fysiska förändringar på området och socialt inriktade åtgärder.

Fysiska förändringar:  

 • Belysningen i centralpassagen har bytts ut och förbättrats.
 • Centralpassagens tak har målats om för att ytterligare göra det ljusare.
 • Veckovis rondering har införts där all belysning vid resecentrum kontrolleras och i samband med rondering åtgärdar vi eventuellt trasig armatur.
 • Allmän uppfräschning av centralpassagen genom nya sopkärl, ommålning av pelare samt rengöring av mark och lister.
 • Vi har utökat städningen inom hela Resecentrum.
 • Fler konstnärliga gestaltningsuppdrag för Uppsala central har gjorts. Bland annat pryder ett konstverk numera norra väggen i Centralpassagen.
 • Kontinuerlig rondering görs för att uppmärksamma och hantera klotter och skadegörelse.
 • Kamerabevakning har installerats på fler platser vid resecentrum i trygghetsskapande och brottsförebyggande syfte. Kameramaterial har bidragit till polisens brottsutredande verksamhet regelbundet.
 • ”Gula vågen” har startats, där allmänheten bjuds in för att bland annat plocka skräp. De utgår från resecentrum varje fredag morgon.
 • Stadsvärdar som komplement till ordinarie renhållningspersonal är på plats. Stadsvärdarna arbetar bland annat med renhållning, mindre reparationer och cykelflyttar. De bidrar även med ökad närvaro på platsen.
 • Ordningsvakterns ronderingar är anpassade utifrån behov, bland annat en ökad rondering i cykelparkeringshuset.
 • Vi har utfört beskärningsåtgärder i intillliggande Frodeparken för att skapa bättre sikt.
 • Belysningen vid samtliga busshållplatser har bytts ut till LED-belysning. Uppsala kommun och Region Uppsala har genomfört en platsbesiktning med fokus på busshållplatser.
 • Polisen har under perioden kontinuerligt haft polispatruller i området. Målet har varit att minska förekomsten av ordningsstörningar, fylleri samt förebygga, förhindra och upptäcka brott.
 • Polisen har genomfört trafikinsatser med fokus på trafiksäkerhet.

Socialt inriktade åtgärder: 

 • Socialtjänst och polis har genomfört gemensamma insatser med fokus på ungdomar som säljer och nyttjar narkotika i offentlig miljö.
 • Polisen, Uppsala ungdomsjour, de kommunala ordningsvakterna samt nattvandrargruppen i city har under tiden för medborgarlöftet deltagit vid gemensamma utsättningar i samband med riskhelger. Där har det också skett informationsinsatser riktade till vårdnadshavare inför valborgsfirande, skolavslutningar och större evenemang.
 • Ökad samverkan mellan skolor, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) i centrala Uppsala för att identifiera barn och unga i riskzon för droger, kriminalitet och andra social nedbrytande beteenden.
 • Ökad närvaro på resecentrum och i centrala Uppsala genom Uppsala ungdomsjours socialarbetare på fältet, som jobbar både dag- och kvällstid med uppsökande och förebyggande arbete i samverkan med lokala aktörer.
 • Ökad fokus på lugna och trygga evenemang med många synliga vuxna.

Medborgardialoger om Resecentrum

Dialog 2023
Under hösten 2023 pågick en medborgardialog om Resecentrum.

Läs mer om medborgardialog Resecentrum 2023

Dialog 2019
I september 2019 genomfördes en medborgardialog om Resecentrum. Denna låg till grund för det medborgarlöfte som pågår 2020-2023. Här hittar du medborgardialogen:

Läs mer om medborgardialog Resecentrum 2019

Dialog 2017
Det genomfördes även en medborgardialog 2017 som låg till grund för det tidigare medborgarlöftet.

Läs mer om medborgardialog Resecentrum 2017

Medborgarlöfte för Sala backe

Uppsala kommun, Uppsalahem och polisen hade tillsammans ett medborgarlöfte för Sala backe som sträckte sig perioden 16 maj till 16 oktober 2022. Det övergripande målet med medborgarlöftet var att öka tryggheten i området och minska utsattheten för brott.

Medborgarlöftet innebar att:

 • Förstärka det pågående förebyggande arbetet i området i samverkan med lokala aktörer, näringsidkare och boende för att öka tryggheten och attraktiviteten i området kring Brantingstorg och Källparken.
 • Arbeta med riktade insatser mot narkotika samt med relationsskapande och uppsökande verksamhet samt ökad polisiär närvaro i området.
 • Stärka arbetet i samverkan med fokus på trygghet och säkerhet kring den nya skolan som öppnar vid Brantingstorg.
 • Öka kommunikationen kring parternas brottsförebyggande arbete i Sala backe och området kring Brantingstorg och Källparken.
 • I samverkan utveckla samordning för fortsatt arbete i ökad trygghet efter medborgarlöftets slut.

Uppföljning sker efter perioden för medborgarlöftet avslutats. Arbetet i Sala backe fortsätter efter att medborgarlöftet avslutats för att fortsätta öka tryggheten och minska brottsligheten.

Medborgarlöfte Gottsunda/Valsätra

I november 2018 genomfördes en medborgardialog i Gottsunda/Valsätra. Denna låg till grund för ett medborgarlöfte som är en samverkansöverenskommelse för ökad trygghet och minskad brottslighet. Medborgardialogen genomfördes av Uppsala kommun, polisen och den för året nybildade fastighetsägarföreningen i Gottsunda/Valsätra, det primära verktyget var en enkät.

Resultat av medborgardialogen:

Medborgardialog Gottsunda/Valsätra – Uppsala kommun

Läs mer om medborgarlöftet:

Läs mer om resultatet av arbetet med Medborgarlöftet