Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Resultat av dialog

Tryggare Resecentrum

Dialogen är avslutad.

Här nedan kan du ta del av resultatet.

Resultat i korthet

1589 förslag på ökad trygghet vid Resecentrum

När medborgardialogen om trygghet och trivsel på Resecentrum avslutades den 24 september hade 1589 personer svarat på kommunens och polisens enkät och lämnat förslag på förbättringar. Svaren och förslagen är ett viktigt underlag när polisen och kommunen ska besluta om ett förnyat medborgarlöfte för Resecentrum.

Av de som svarade på enkäten svarar endast elva procent att de känner sig mycket trygga vid Resecentrum. Hälften, 50 procent, uppger sig vara ganska eller mycket otrygga. Kvinnor känner sig generellt mer otrygga än män. Bland de tio procent som svarar att de inte går ensamma över Resecentrum på kvällen är två tredjedelar kvinnor.

Få utsatta för brott

En övervägande majoritet, cirka 96 procent av de som svarat, uppger att de inte blivit utsatta för brott vid Resecentrum det senaste året. Ungefär var femte, 21,5 procent, uppger dock att de känner någon som blivit utsatt för brott på Resecentrum det senaste året.

Av männen mellan 25–44 år, som generellt sett är mest brottsutsatta, uppger cirka tio procent att de utsatts för brott på Resecentrum. Som jämförelse kan nämnas att i BRÅ:s nationella trygghetsundersökning från 2014 uppger elva procent i Uppsala län att de utsatts för brott i kategorin brott mot enskild person. (I kategorin brott mot enskild person ingår brottstyperna misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägerier och trakasserier.)

Enkätens resultat om otrygga platser

 • Centralpassagen sticker ut som den i särklass otryggaste platsen. Nästan två av tre svarande uppger detta.
 • Ungefär var femte upplever perrongerna som otrygga platser.
 • Ungefär var sjätte upplever stationshuset som otryggt.
 • Någonstans mellan var femte och var sjätte upplever andra platser som otrygga. Här sticker: busshållplatserna, Frodeparken och Centralgaraget ut, men även stationens framsida och cykelparkeringarna upplevs som otrygga.

Förbättringsförslag från enkäten

På frågan "Vad skulle få dig att känna dig tryggare?" svarar:

 • Över hälften att de vill se fler poliser eller ordningsvakter.
 • Drygt var tredje vill ha bättre och mer belysning.
 • Strax över var tionde vill ha fler kameror.
 • Ungefär sexton procent upplever att det största problemet är gäng, alkoholpåverkade eller andra personer som uppehåller sig på Resecentrum och gör miljön otrygg.
 • Ungefär var tjugonde svarande vill se bättre underhåll/städning, bättre och finare utsmyckningar och mer personal eller öppna butiker kvälls-/nattetid.

Annat som efterfrågas är att vakterna patrullerar och sprider ut sig, ett särskilt trygghetsnummer, larmknappar, mer civilsamhälleliga aktörer på plats och kulturevenemang.

Vad händer nu?

Polisen och kommunen tar nu fram en gemensam lägesbild för Resecentrum, gör prioriteringar och enas om fokusområden för samverkan. Detta ska formuleras i ett medborgarlöfte som ska kommuniceras med Uppsalaborna. Kommunstyrelsen och Polisens ledning för Uppsala ska senast i februari 2018 fatta beslut om det förnyade medborgarlöftet.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Medborgarlöftet om hur Uppsala kommun och Polismyndigheten ska öka tryggheten på Resecentrum ska förnyas. Vi behöver därför dina synpunkter för att kunna jobba i rätt riktning.

Beskrivning

Hur kan vi göra Uppsala Resecentrum ännu tryggare?

Uppsala kommun och Polismyndigheten arbetar tillsammans för att skapa trygghet i Uppsala. I ett medborgarlöfte beskrivs hur vi ska öka tryggheten på Resecentrum. Nu ska löftet förnyas och därför behöver vi dina synpunkter för att kunna jobba i rätt riktning.

Vad tycker du? Hur kan vi göra Uppsala Resecentrum ännu tryggare och trevligare?

Tyck till via enkät

Välkommen att lämna dina synpunkter via en digital enkät. Vi behöver ditt svar senast 24 september.

Jag vill lämna synpunkter via enkät.

Tack för mer än 1 000 förslag och kloka tankar

21 september hade vi tillsammans med polisen en medborgardialog på Uppsala Resecentrum. Stort tack till er alla som besökte oss. Över 1 000 personer lämnade förslag och kloka tankar på hur vi kan göra Resecentrum ännu tryggare och trevligare.

Medborgarlöfte för Resecentrum 

Det finns ett samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta med mål att öka tryggheten och minska brottsligheten i Uppsala kommun. 

För Resecentrum finns ett särskilt medborgarlöfte och flera åtgärder har gjorts för att öka tryggheten i området. Vi har bland annat

 • förbättrat belysningen i hela området
 • infört månatliga ronder för att upptäcka vad som eventuellt är trasigt och behöver åtgärdas
 • målat om Centralpassagens tak
 • infört kameraövervakning
 • utfört riktade insatser mot kriminella gäng i området.

Läs mer om medborgarlöftet för Resecentrum.

Så fungerar medborgarlöften

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad du upplever som viktigt för att du ska känna dig trygg och säker. De syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.a

För att kunna ta fram ett medborgarlöfte genomför polisen och kommunen medborgardialoger. Dialogerna kan exempelvis genomföras via en fysisk träff, en enkät eller i en kombination. Dialogens syfte är att ta reda på vad du tycker.

När dialogen är avslutad tar polisen och kommunen fram en gemensam lägesbild för det aktuella området. När lägesbilden finns på plats är det dags att prioritera och komma fram till gemensamma fokusområden för samverkan. Slutligen formuleras, undertecknas och kommuniceras medborgarlöften. För att målet med medborgarlöften ska uppnås är det självklart att polisen och kommunen genomför de utlovade aktiviteterna.

Läs mer om medborgarlöften på polisen.se.

Läs mer om samverkan mellan kommun och polis.