Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Uppsökande verksamhet

Uppsala kommuns uppsökande arbete för att motverka hemlöshet riktar sig till akut hemlösa personer. Kvinnor är extra prioriterade då de är särskilt utsatta. 

Från september 2021 till november 2022 har Uppsala kommun drivit ett projekt för att nå Uppsalas akut hemlösa. Det kallas ”Uppsökandeprojekt hemlöshet”.

Projektet har handlat om att söka upp människor som lever i akut hemlöshet för att ta reda på hur många det är, se vilket stöd personerna behöver samt motivera dem till att ta emot hjälp för att kunna förändra sin livssituation. Akut hemlösa kvinnor är extra prioriterade, då de är en särskilt utsatt grupp.

Projektet har visat att det tar tid att få kontakt med människor som lever i akut hemlöshet. Personerna har ofta lågt förtroende för myndigheter och söker inte kontakt själva. Uppsala kommuns arbete behöver vara långsiktigt och kontinuerligt. Därför har socialnämnden fattat beslut om, att från april 2023, ha ett permanent uppsökande arbete kring människor som lever i akut hemlöshet.  

Kartläggning av akut hemlöshet i Uppsala

Akut hemlöshet innebär att personer sover i offentliga lokaler, utomhus, i trappuppgångar, på akutboenden, härbärgen, jourboenden, skyddade boenden, vandrarhem eller motsvarande.

Uppsökandeprojekt hemlöshet gjorde en kartläggning av antalet akut hemlösa personer i Uppsala. Kartläggningen visar att det finns ett 80-tal personer. De flesta är äldre och män. Majoriteten av dem som kommunen hade kontakt med var 50–65 år. Cirka en fjärdedel av de akut hemlösa i Uppsala är kvinnor.   

De flesta personerna som lever i akut hemlöshet har så kallad samsjuklighet. Det betyder att de både har ett missbruk och någon form av psykisk ohälsa. Det innebär att de kan behöva stöd av både kommunen och regionen. Därför är samverkan med andra aktörer i samhället en viktig del i vårt arbete med att hjälpa akut hemlösa människor.

Få akut hemlösa söker hjälp hos socialtjänsten

För många av dem som kommunen har pratat med är tröskeln hög att själva kontakta socialtjänsten. Personerna upplever sig ofta svikna av samhället och det finns en rädsla för myndigheter.

Alla kontakter som vi har haft med akut hemlösa personer under projektet har varit i de miljöer där de själva vistas. 

Stödteamet leder det uppsökande arbetet

Stödteamet är den enhet inom kommunen som kommer att arbeta med det uppsökande arbetet av akut hemlösa när projektet har blivit permanent. Stödteamet tillhör socialförvaltningen och arbetar på uppdrag av socialsekreterare inom socialtjänsten. De hjälper vuxna med social problematik som behöver stöd i sitt boende för att få till en fungerande vardag. 

Stödteamet erbjuder hjälp för dig med social problematik

Öppet uppsökande och riktat uppsökande arbete

Uppsala kommuns arbete med akut hemlösa är öppet uppsökande och riktat uppsökande. Öppet uppsökande innebär att vi besöker platser där hemlösa personer är och skapar kontakt. Det kan till exempel vara att besöka dagverksamheter, härbärgen eller offentliga platser.

Riktat uppsökande arbete innebär att vi söker en speciell person på platser där vi vet att personen brukar vara. Eftersom många har svårt att ta sig för att söka hjälp på egen hand är vårt uppsökande arbete extra viktigt.

De akut hemlösa personer som kommunen möter kan till exempel få hjälp att få en tid hos en handläggare på beroendeenheten. En kontakt med beroendeenheten kan vara ett första steg ut ur missbruk och hemlöshet. Efter en utredning kan personen ha möjlighet att få behandling eller stödboende.

Råd- och behandlingsgruppen för att ändra ditt sätt att dricka eller sluta använda droger

Öppenvårdsbehandling med tolvstegsinriktning Dag Hammarskjölds väg 13

I det uppsökande arbetet med akut hemlösa kommer Stödteamet att

  • regelbundet besöka platser där akut hemlösa personer är och skapa relationer med dem 
  • ge stöd till akut hemlösa i frågor kring beroendebehandling och boendesituationen
  • skapa relationer med kommunens egna verksamheter
  • skapa samarbete med civilsamhället som bedriver verksamhet för akut hemlösa
  • skapa samarbete med regionens berörda verksamheter
  • skapa relationer med myndigheter och andra som i sitt yrkesutövande träffar akut hemlösa människor. Till exempel polisen och ordningsvakter.

Mer om kommunens uppsökande arbete med hemlöshet

Socialstyrelsens arbete för att motverka hemlöshet (socialstyrelsen.se)