Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Hållbart boende

Nästan 40 procent av all energi som används i Sverige går till byggnader och cirka en femtedel av Sveriges klimatutsläpp kommer från våra fastigheter. Hur kan vi anpassa vårt boende, vår energiförbrukning och våra renoveringar för att agera mer klimatmedvetet?

Våra bostäder har klimatpåverkan på flera olika sätt. Delvis sker växthusgasutsläpp när vi värmer upp våra hus. Allt material som våra hus byggs av orsakar också klimatpåverkan.

Stora delar av el- och värmeenergin i Sverige är fossilfri, vilket är bra för klimatet. Men att spara energi är ändå bra för miljön. Behovet av el ökar när vi vill byta ut bensinbilar mot elbilar, som ett exempel, och då behöver vi göra allt vi kan för att den fossilfria elen ska räcka till. Sveriges fossilfria elöverskott kan också exporteras till andra EU-länder där den ersätter fossilbaserad elproduktion. Genom att energieffektivisera våra hus kan vi göra enorma energibesparingar, vilket även är bra för plånboken.

De material vi bygger våra hus av spelar också roll. Väljer du exempelvis att bygga ett trähus istället för ett betonghus, minskar du på utsläppen. Men det bästa är såklart att restaurera och återbruka - inte bygga nytt.

Tillsammans med Island har Sverige flest ensamhushåll i Europa. Ensamhushåll har också högre utsläpp av växthusgaser jämfört med hushåll med fler boende. Anledningen till det är att ju fler som bor tillsammans ökar delandet av ytor, saker och uppvärmning. Så en bra klimatvinst är att bo flera tillsammans och dela gärna så mycket som möjligt, även med dina grannar.

Så kan du minska klimatavtrycket från ditt boende

När du vill minska klimatpåverkan från din elanvändning:

 • Byt till ett elavtal som är märkt med Bra miljöval.
  Läs mer om el märkt med Bra miljöval (bramiljoval.se).
 • Sänk inomhustemperaturen, en grad minskar energianvändningen med fem procent.
 • Nya tätningslister runt fönster och dörrar.
 • Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +5 grader i kylen och -18 grader i frysen. Då får du både bra matförvaring och låg energianvändning.
 • Tvätta i 40 grader istället för 60 grader, när det är möjligt. Det kan närmast halvera energianvändningen.
 • Snålspolande duschmunstycke sparar på varmvattnet. Hur ofta och hur länge du duschar påverkar också energianvändningen
 • Ta hjälp av energimärkningen när du ska köpa nytt.
  Läs mer om energimärkningen (energimyndigheten.se).

I Uppsala har vi något som kallas kapacitetsbrist. Några gånger per år, ofta när det är kallt på vintern, är det väldigt trångt i våra elledningar. För att lätta på trycket i elledningarna kan du tänka på detta:

 • Installera smart styrning om du skaffar elbilsladdare.
 • Om du har eller ska skaffa en värmepump, installera smart styrning.
 • Ha inte många elapparater igång samtidigt.
 • Investera i solel, genom att skaffa en egen solelanläggning eller att köpa andelar i solel.
  Läs mer om att installera solceller.
 • Anmäla dig till projektet Live-in smartgrid för att testa nya tekniska lösningar inom smarta hem.
  Läs mer om Live-in smartgrid (live-in.se).

När du bygger nytt/renoverar:

 • Fundera på om renoveringen verkligen är nödvändig. Kanske behöver inte hela köket rivas ut för att få känslan av ett nytt kök? Det kanske räcker att byta till några second hand-fyndade handtag till skåpen?
 • Undersök andrahandsmarknaden. Bygg ett växthus av gamla fönster är ett exempel. Allt som inte behöver nyproduceras är bra för klimatet.
 • Använd hållbara material. Hållbara i framställningen och hållbara över tid. Trä är förnybart och binder koldioxid, men det är viktigt att kontrollera var träet kommer ifrån så att dess framställning inte hotar känsliga ekosystem och natur.

Ska du köpa ny bostad? Här kan du påverka som konsument. Att välja en hållbarhetscertifierad bostad så som Svanen ser du till att ditt nya hem ställer krav på energianvändning, byggprocess, byggmaterial samt miljö- och hälsokrav. Ju fler som väljer hållbart certifierade byggnader, just snabbare måste byggbranschen ställa om.

Läs mer om Svanenmärkta hus (svanen.se).

Träffa Uppsalabon Yasmin som tar små och stora steg för ett mer hållbart boende.

Ska du inreda ditt hushåll? Se fler tips om hållbar konsumtion.

Så underlättar kommunen för dig och ditt hållbara boende

Återbruk av byggvaror i Uppsala

Hösten 2023 startade Uppsala Vatten återbruk av byggvaror i samarbete med Beijer Bygg. Materialet samlas in på återvinningscentralen i Fyrislund och säljs till rabatterat pris på Beijers butik i Uppsala.

Läs mer om återbruk på återvinningscentralen i Fyrislund (uppsalavatten.se).

Uppsalahem

Det kommunala bolaget Uppsalahem förmedlar cirka 17 000 bostäder runt om i Uppsala. Uppsalahem har på många sätt sett över hur de kan minska klimatpåverkan från sina bostäder.

Alla nybyggda hus uppfyller miljökraven för Miljöbyggnad Silver eller Svanenmärkta hem. Satsningar på energieffektivisering, klimatneutral fjärrvärme, vindkraft och solceller har också bidragit till minskad klimatpåverkan. Dessutom engagerar de på olika sätt sina hyresgäster till att leva mer klimatsmart. Ett nytt initativ är kompiskontrakt som gör det lättare för unga att hyra lägenhet ihop. Att bo flera tillsammans gör att man minskar den totala klimatpåverkan från sitt boende.

Läs om kompiskontrakt (uppsalahem.se).

Energi- och klimatrådgivningen

Energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst till privatpersoner, föreningar, organisationer och små- och medelstora företag.

Rådgivarna ger råd om hur du kan minska din energianvändning eller öka andelen förnybar energi och på så sätt minska din klimatpåverkan. Det kan exempelvis röra sig om hur du energieffektiviserar eller hur du går tillväga för att installera solceller.

Läs mer på Energi- och klimatrådgivningens webbplats.

Det här behöver Uppsala som samhälle göra framöver:

Hållbara bostäder knyts ihop i hållbara stadsdelar. Vi behöver energieffektivisera och ta hand om de bostäder vi redan har. När vi bygger nytt måste vi minimera utsläppen, både vid produktion och under husets livslängd, genom att till exempel välja att bygga med material som inte gör så stora klimatutsläpp. Alla vi som bor i husen kan bidra genom vårt beteende men det finns också större val som minskar klimatavtrycket av boendet, som att välja att bo på mindre yta eller bo flera tillsammans.

Andra sidor om hållbar livsstil

Läs mer om hållbart resande.

Läs mer om hållbara matvanor.

Läs mer om hållbar konsumtion.