Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Hållbart resande

Visste du att hälften av alla bilresor i tätort är kortare än fem kilometer? Vad kan du som individ och vi som samhälle göra för att skapa mer hållbara sätt att transportera oss?

Transport och privat bilåkande står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser och då är hälften av alla bilresor i tätort kortare än fem kilometer.

Att flyga tur och retur till Spanien motsvarar ett ton koldioxid, som är ungefär den totala mängd koldioxidutsläpp en person bör släppa ut per år (inklusive mat, boende, konsumtion med mera) om vi ska säkra en trygg och hållbar framtid. När det inte är pandemi gör vi svenskar i snitt nästan 1,5 flygresor per person och år, vilket är fem gånger mer än det globala genomsnittet, enligt Naturvårdsverket.

Här finns stor potential att ganska snabbt minska våra gemensamma utsläpp från resande.

Så minskar du klimatpåverkan från ditt resande

Hur vi väljer att vardagsresa påverkar vår miljö, ekonomi, och trängseln i trafiken. Därför är det bra att tänka på hur vi väljer att resa till arbete, skola eller affären. Även våra semestervanor kan göra stor skillnad för klimatet.

  • Cykla eller gå är alltid det bästa alternativet när du rör dig i Uppsala stad. Här kan du läsa mer om hur det är att cykla i Uppsala.
  • Ta bilen eller cykeln till en pendelparkering och fortsätt därifrån med tåg eller buss.
  • Dela din bil med flera. Kan du hyra bil eller dela din bil med flera istället för att äga en egen gör det stor nytta för klimatet. Att samåka gör också stor skillnad.
  • Välj en energisnål miljöbil. Läs mer om elbilar och laddstationer.
  • Behöver du resa alls? Är det något pandemin har lärt oss är det att det digitala arbetssättet fungerar väldigt bra. Videokonferens eller telefonmöte är ofta ett bra alternativ.
  • Ta tåget istället för flyget när du planerar din semester. Pandemin har också lärt oss att Sverige är ett fantastiskt land att semestra i, fortsätt upptäcka Sverige även när vi får resa igen. Då hjälper vi också våra svenska turistattraktioner att frodas. Här kan du räkna ut din semesters klimatpåverkan
  • Semestra ännu mer på hemmaplan är också ett härigt alternativ. Besök Destination Uppsalas webbplats för tips i Uppsala.

Läs, se och hör mer om Sunnerstabon Daniels liv med lastcykel.

Se popartisten Marlene semestra hållbart, så som forskningen säger att du ska göra (Youtube.com).

Hur ska landsbygdsbor kunna bli mindre bilberoende och hur får vi fler att åka på utlandssemester med tåg? Hör hållbarhetsprofilerna Emma Sundh och Maria Soxbo intervjua Mattias Goldmann, hållbarhetschef på Sweco, under summeringen av Uppsala klimatvecka 2021.

Så underlättar kommunen ditt hållbara resande

Laddstolpar för elbilar (Uppsala parkering AB)

Det kommunala bolaget Uppsala parkering jobbar aktivt för att underlätta övergången till fossilfria bränslen. Bland annat i Rosendal med den innovativa parkeringsanläggningen Dansmästaren. Med hjälp av solceller och avancerad batterilagringsteknik kan Dansmästaren strömförsörja 100 laddplatser under dygnets alla timmar. Under 2024 ska Uppsala parkering sätta upp laddstationer på skolparkeringar runt om i kommunen som invånarna också kan använda på kvällar och helger.

Läs mer om Uppsala parkerings arbete med laddstolpar för elbil.

Det breda cykelarbetet

Det pågår en lång rad kampanjer, aktiviteter och projekt för att öka och underlätta hållbart resande. Ett exempel är Cykelvänligast där arbetsplatser uppmuntrar och skapar möjlighet för sina medarbetare att cykla till och från jobbet samt i tjänsten. Ett annat exempel är tjänsten Resvana, som hjälper nyinflyttade att hitta sina hållbara sätt att resa på.

Hållbara resor med Resvana – Uppsala kommun.

Utöver dessa pågår flera infrastrukturprojekt för att underlätta för cykling.

Här hittar du information om det samlade cykelarbetet.

Biogas till bussar och bilar (Uppsala Vatten och Avfall AB)

Matavfallet som du sorterar körs till Uppsala Vattens anläggning på Kungsängens gård. Där rötas det och blir biogödsel och biogas. Även avloppsslam, det vill säga rester av bajs, kiss och toalettpapper från Uppsalas toaletter rötas i en egen anläggning. All biogas som bildas ersätter mer än 10 000 liter bensin varje dag, när det driver Uppsalas gröna bussar, sopbilar, taxi och privatbilar.

Läs mer om Uppsala Vattens anläggningar.

Hitta studiebesök och annat läromaterial om matavfall, avlopp, biogas och kretslopp.

Det här behöver Uppsala som samhälle göra framöver

För att öka takten i omställningen, behöver fokus ligga på effektivare fordon, förnybara drivmedel och ett transporteffektivt samhälle. Samverkan på regional och nationell nivå är av stor vikt då kommunen inte har rådighet över en stor del av den infrastruktur som krävs för framtidens transporter.

Vi behöver skapa en infrastruktur som ger förutsättningar för hållbart resande, kollektivtrafik, cykel, gång, samåkning och kombinationsresor samt delning av fordon. Vi behöver minska mängden transporter, antalet fordonsrörelser och prioritera ytor för oskyddade trafikanter. Infrastrukturen för gång och cykel ska sammanlänka Uppsalas tätorter för att underlätta arbetspendling och öka rörligheten mellan tätorterna utanför staden. Det behöver vara tillgängligt, effektivt och attraktivt att resa hållbart.

Andra sidor om hållbar livsstil

Läs mer om hållbar konsumtion.

Läs mer om hållbara matvanor.

Läs mer om hållbart boende.