Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Här hittar du information om vad du behöver tänka på om du ska installera en laddstation för elbil eller har funderingar kring hur laddinfrastruktur byggs ut.

 2. Ladda hemma och på jobbet

  Den största delen av laddningen görs på platser där bilen står parkerad en längre tid, som vid hemmet eller på jobbet.

  Så här fungerar det när du vill installera en laddstation:

  • Du som är husägare kan själv välja att sätta upp en laddstation.
  • Bostadsrättsföreningar kan välja att sätta upp laddstationer på sin parkering. Prata med din styrelse om du vill att föreningen ska bygga laddstationer.
  • Om du hyr din bostad är det hyresvärden som kan välja att sätta upp laddstationer.
  • Arbetsplatser kan sätta upp laddstationer själva om de äger sin fastighet. Prata med hyresvärden om din arbetsplats hyr lokal.

  Sedan 2021 finns det krav i plan- och bygglagen om att parkeringar vid vissa byggnader ska ha utrustning för laddning av elfordon eller vara beredda på att sätta upp utrustning för laddning.

  Läs mer om regler för laddning av elfordon på boverket.se.

  Kostnadsfri rådgivning hos kommunen

  Om du vill veta mer om förutsättningarna för att installera laddare vid din bostad eller vid företaget kan du kontakta Energi- och klimatrådgivningen. De ger råd utan kostnad.

  Hitta mer information om hur du gör för att skaffa en laddstation på Energi- och klimatrådgivningens webbplats.

  Sök bidrag för installation av laddstation

  Det går att söka bidrag för att installera laddutrustning. Energi- och klimatrådgivningen har uppdaterad information om

  • vem som kan söka
  • var du söker.

  Energi- och klimatrådgivningens webbplats

  Ladda och installera smart

  Ladda smart. Då påverkar laddningen elnätet och ditt elnätsabonnemang mindre.

  Smart laddning kan vara att

  • ladda med lägre effekt under längre tid
  • ladda under natten
  • anpassa laddningen efter egen elproduktion
  • använda effektvakt
  • lastbalansera
  • använda smarta tjänster.

  Läs om effekt-och kapacitetsbrist i elnätet och vad du själv kan göra på Energi- och klimatrådgivningens webbplats.

  Brandförsvaret påminner om viktiga saker att tänka på för att installera laddstationer så säkert som möjligt.

  Läs om laddning och förvaring av el- och hybridfordon på uppsalabrandforsvar.se.

 3. Ladda när du är på besök eller på resa

  Offentliga laddstationer gör det möjligt att ladda när du är på besök eller på resa. Du kan se var det finns offentliga laddstationer på uppladdning.nu .

 4. Ditt företag kan erbjuda laddning för andra

  Att erbjuda laddning för andra kan vara en affär i sig och ett sätt att locka elbilsförare att besöka butiker och restauranger med mera. Det är fastighets- eller markägaren som väljer att sätta upp laddstationer. Kommunens energi- och klimatrådgivare kan hjälpa er i processen. Om ni är en aktör som vill sätta upp laddstationer hos andra, ta kontakt direkt med fastighets- eller markägare för att hitta en lämplig plats.

  Läs mer om att hitta mark och lokal.

  Uppsala kommun har hösten 2023 gjort en överblick över lämpliga platser för snabbladdare. I dokumentet finns information om var det finns bättre eller sämre förutsättningar i elnätet och vilken typ av service som finns i närheten av de utpekade platserna.

  Läs om förutsättningar för snabbladdare i Uppsala. (PDF, 1 MB)

 5. Uppsala kommun arbetar med att öka möjligheterna till laddning

  Uppsala kommun har som mål att vara klimatneutral till 2030. Då ska våra utsläpp inte längre bidra till den globala uppvärmningen. För att nå målet måste utsläppen från transporter minska. Det handlar om att

  • minska antalet resor
  • underlätta för den som cyklar och går
  • få fler att välja kollektivtrafik
  • få fler fordon som drivs med el och förnybara bränslen.

  Antalet eldrivna fordon ökar snabbt. Det innebär ett ökat behov av laddning och laddinfrastruktur. Det kommunala bolaget Uppsala parkering bygger därför laddstationer i sina anläggningar och på flera pendlarparkeringar i kommunen.

  Läs mer om Uppsala parkerings laddstationer.

  Nytt politiskt uppdrag för att skynda på

  I kommunens viktigaste styrdokument Mål och budget 2023, med plan för 2024 och 2025 finns ett uppdrag att snabba på utbyggnaden av infrastruktur för el-laddning och andra hållbara drivmedel.

  Här kan du följa hur det går med uppdrag 16.

  Första uppföljningen sker i april 2023.

  Uppdaterar regler och underlättar för andra aktörer

  Kommunen arbetar med att uppdatera regler så att de är anpassade för laddbara bilar. Vi arbetar också för att göra det möjligt att byta till elbil även i centrala stadsdelar där det finns få parkeringsplatser och begränsningar i elnätet. Det handlar bland annat om att bygga fler laddstationer på mark och i mobilitetshus som kommunen äger och underlätta för fler kommersiella aktörer att etablera sig. Mobilitetshus är en modern parkeringsanläggning som förutom att erbjuda parkering också har ytor för exempelvis bil- och cykelpooler, paketutlämning och annan service. Mobilitetshus byggs också i nära anslutning till kollektivtrafik.

  Långsiktig hållbar energiförsörjning

  Kommunen arbetar också aktivt med att säkra en hållbar energiförsörjning som täcker behoven över tid. Några viktiga områden är att

  • minska kapacitetsbristen i elnätet
  • energieffektivisera
  • öka mängden förnybara energikällor.

  I det arbetet förs också en löpande dialog med elnätsägarna.

  Så arbetar vi med att minska kapacitetsbristen i elnätet.

  Så arbetar vi med energieffektivisering.

  Så arbetar vi med solceller. 

 6. Fakta om elbilar och laddinfrastruktur

  Här är några begrepp som kan vara bra att ha koll på:

  Laddstation/laddplats
  En plats där ett eller flera fordon kan ladda samtidigt.

  Laddare/laddstolpe/laddbox
  En laddare är den hårdvara som levererar el för laddning av elfordon. En laddare eller laddstolpe kan ha flera laddpunkter.

  Laddpunkt
  En teknisk anordning som gör det möjligt att ladda ett fordon i taget.

  Normalladdare
  Normalladdare är den vanligaste typen av laddare i hem och på arbetsplatser. Det är en laddare som levererar 3,7–11 kilowatt (kW) vilket kallas ”långsamladdning”. Den inkluderar både laddning med enfas och trefas. EU definierar normalladdare som alla laddare som levererar upp till 22 kilowatt (kW), vilket betyder att deras definition även inkluderar semisnabbladdare.

  Semisnabbladdare
  En laddare som levererar 11–22 kW. En typ av normalladdare som använder tre faser. Semisnabbladdare används vanligtvis i offentlig miljö.

  Snabbladdare
  En laddare som levererar över 22 kW. Snabbladdare används i offentlig miljö.

  Elbil
  En bil som bara går på el och laddas från elnätet.

  Laddhybridbil
  Kallas även plug-in hybrid. En bil med minst två olika motorer varav en är för el. Elmotorn får ström från ett batteri som laddas från elnätet. Elmotorn kompletteras med en förbränningsmotor.

  Elhybrid
  Kallas även mildhybrid/självladdande hybrid. En bil med två olika motorer varav en är förbränningsmotor och den andra är en elmotor. Elmotorn får ström från ett litet batteri som laddas av bilens rörelseenergi och kan inte laddas externt från elnätet.

  Laddbara bilar
  Samlingsnamn för elbilar och laddhybridbilar.

  Laddbara fordon
  Samlingsnamn för alla fordon som kan gå på el, som elbilar, bussar, lastbilar och mopeder.

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är en digital guide som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!

Nyheter om bygga, riva och installera

Kampanjer
 • Uppsnack

  Uppsnack är ett samtal där du har chansen att berätta om hur du vill ha det i framtidens Uppsala, där de goda liven får ta plats.

Så arbetar vi med bygga, riva och installera

 • Så arbetar vi med:

  Tillsyn inom plan- och bygglagen

  Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta.