Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Minska energianvändningen

Uppsala kommun har länge arbetat med att minska energianvändningen i våra verksamheter. Från 2020 till 2021 minskade kommunens totala energianvändning med 18 gigawattimmar. Elanvändningen har gått stadigt nedåt sedan 2018.

Uppsala kommun har som mål att varje år minska sin direkta energianvändning genom energieffektivisering av fastigheter och verksamheter för att säkerställa ett klimatneutralt Uppsala 2030. 

För att nå kommunens klimatmål krävs en mer effektiv energianvändning. Vi behöver också tillföra mer förnybar energi i systemet genom till exempel solceller, vilket Uppsala kommun också arbetar med som ett delmål i Miljö- och klimatprogrammet.   

Det här gör vi för att minska energianvändningen 

Vi arbetar ständigt med att energieffektivisera och minska elanvändningen inom kommunen och de kommunala bolagen. För att lyckas är det viktigt att arbeta systematiskt med planering, genomförande och uppföljning av åtgärder. Här är några exempel på vad förvaltningar och bolag gör: 

Energismarta hyresbostäder 

Alla bostäder förbrukar mer eller mindre energi, exempelvis för uppvärmning, ventilation och vattentillförsel. Uppsalahem har satt ett eget energikrav att ha max 60 kilowattimmar per kvadratmeter och år. För att nå det målet gör Uppsalahem en rad klimatsmarta investeringar. Några andra åtgärder för att spara energi är: 

 • återvinning av värme i ventilationsluft 
 • energieffektiva fönster och bättre isolering i väggar, tak och golv  
 • energieffektiv fastighetsbelysning 
 • individuell varm- och kallvattenmätning 
 • installation av vitvaror med låg energiförbrukning.

Energieffektivisering i skolorna 

Det kommunala bolaget Skolfastigheter arbetar utifrån en energiplan. Det innebär att Skolfastigheter energieffektiviserar löpande i takt med underhåll av befintliga fastigheter och genom att ställa höga energikrav på nya skolor. Här är några exempel på åtgärder som redan genomförts:  

 • sänkt temperaturer i vissa lokaler, där det är ändamålsenligt 
 • minskad belysning så att den är anpassad efter behov 
 • anpassad ventilation efter närvaro och behov 
 • isolerat rör och andra installationer för att minska energiförluster 
 • kallställt lokaler som inte används.

Läs mer om Skolfastigheters arbete med energieffektivisering.

Energismart gatubelysning

Sedan 2012 har Uppsala kommun bytt ut armaturer i gatubelysningen till LED. Dels för att spara energi, dels för att bli av med alla gamla kvicksilver-ljuskällor. I snitt har kommunen bytt ut 1 890 armaturer per år. I november 2022 har vi bytt ut drygt 50 procent av kommunens 40 000 ljuspunkter till LED. 

I november 2022 fattades ett beslut att öka takten i arbetet. Tidigare var planen att nå 100 procent LED inom tio år. Nu är planen att nå 100 procent inom sex år.

Uppsala Vatten 

Det kommunala bolaget Uppsala Vatten har gjort energikartläggningar av stora delar av verksamheten under de senaste åren och har planer för energieffektivisering. Några konkreta åtgärder som redan har genomförts är: 

 • installerat ny energisnålare utrustning på Kungsängsverket och de mindre reningsverken 
 • energieffektivisering av biogasanläggningen.

Miljöförvaltningens energitillsyn 

Miljöförvaltningen gör tillsyn på energianvändning och energieffektivisering hos verksamheter runt om i kommunen. Tillsynen följer upp kravet i miljöbalken som handlar om att hushålla med råvaror och energi och att i första hand använda förnybara energikällor. 

Läs mer om energitillsyn.  

Energi- och klimatrådgivning 

Det är inte bara inom kommunens verksamhet som energieffektivisering är viktigt. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen ger kostnadsfri rådgivning till Uppsalas invånare, föreningar och företag om att spara energi.

Besök Energi- och klimatrådgivarna i Uppsala läns webbplats.  

Idrott med låg energianvändning 

Många idrotts- och friluftsanläggningar runt om i Uppsala ägs av det kommunala bolaget Uppsala kommun Arenor och fastigheter. Anläggningarna drivs energieffektivt genom att bland annat  

 • värma Bälingebadet med hjälp av solfångare 
 • isskrap från Studenternas återanvänds till att göra skidspår 
 • installera närvarostyrd belysning och energisnåla armaturer och LED-lampor 
 • installera energieffektiva värmepumpar 
 • ha beröringsfria duschar och kranar. 

Läs mer om kommunens specifika åtgärder med anledning av energikrisen 2022/2023.

Läs mer om hur kommunen arbetar med att avlasta kapacitetsbristen i elnätet.

Så går det – statistik och uppföljning 

Om du vill veta hur det går med kommunens energianvändning finns öppen statistik på Miljöbarometern. Där kan du bland annat se att den totala energianvändningen i kommunens fastigheter och verksamheter har minskat från 439 gigawattimmar (GWh) 2020 till 421 gigawattimmar (GWh) 2021.  

Se mer statistik om kommunens energianvändning på Miljöbarometern.  

Så kan hushåll och företag bli mer energieffektiva

Få tips på bland annat hur du kan minska ditt hushålls eller ditt företags elanvändning, eller ta reda på var du kan vända dig om du har funderingar. Här finns också information om hur hushåll och företag förbereder sig för strömavbrott.

Få energitips och råd för ditt hushåll eller ditt företag.

Relaterade styrdokument