Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av inköp och upphandling Uppsala parkeringsaktiebolag

PwC har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Uppsala Parkeringsaktiebolag genomfört en granskning av inköp och upphandling. Granskningens syfte är att bedöma om inköp och upphandling hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att bolaget i allt väsentligt hanterar inköp och upphandling på ett ändamålsenligt sätt, men att det inte helt sker med tillräcklig intern kontroll.

Sammanfattning

För att utveckla verksamheten inom det granskade området lämnas följande rekommendation till Uppsala Parkeringsaktiebolag:

  • Utveckla formerna för uppföljning och utvärdering, framförallt för direktupphandlingar.