Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Avslutad dialog

Tyck till om riktlinjer för fritidsodling

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

För att förenkla för dig som är intresserad av att odla har Uppsala kommun tagit fram ett förslag till riktlinjer för fritidsodling i Uppsala. Nu har du möjlighet att tycka till om förslaget.

Beskrivning

Läs förslag till riktlinje för fritidsodling (PDF, 345 KB)

Läs bilaga med specifika villkor för odlingslotter och kollektivlotter (PDF, 92 KB)

Läs bilaga med specifika villkor för stadsodling (PDF, 155 KB)

Läs bilaga med specifika villkor för kolonilotter (PDF, 86 KB)

Syfte med riktlinjerna

Riktlinjerna innehåller kommunens ambitionsnivå, nya odlingsområden och odlingsinitiativ, lagar, regler, villkor samt specifika avtalsvillkor för de olika typerna av odling.

Syftet med riktlinjerna är att hantera fritidsodling på kommunens mark på ett tydligt och enhetligt sätt. De ska också underlätta dialogen mellan kommunen och dess medborgare så att odling blir något som ger mervärde för alla Uppsalabor och inte bara för de som har ett odlingsintresse.

Tidplan

Dialogen pågick till 31 december 2017. Under januari till april 2018 sammanställde vi resultatet och ärendet bereds nu i berörda nämnder. Målet är att de nya riktlinjerna börjar gälla 1 maj 2019.