Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Resultat av dialog

Förslag till Översiktsplan 2016

Dialogen har avslutats

Resultat

Samrådsredogörelse, översiktsplan

PDF, 476 KB | Lyssna

Cirka 130 yttranden kom in om förslaget som var ute på samråd under hösten 2015. I dokumentet finner du de viktigaste förändringar som gjorts utifrån de synpunkter som kommit. Du kan även läsa sammanfattande yttranden och kommentarer under de kapitel som de berör.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Uppsala kommuns översiktsplan visar den långsiktiga färdriktningen för hur bebyggelse, transportsystem och grönområden bör utvecklas. I maj 2014 beslutade kommunfullmäktige att planen från 2010 ska uppdateras. Översiktsplan 2016 sträcker sig till 2050 och tar bland annat hänsyn till en snabbare befolkningsutveckling än tidigare. Här kan du lämna synpunkter på förslaget till översiktsplan.

Dokument

Översiktsplan samrådshandling del A

PDF, 12 MB | Lyssna

Dokumentet innehåller en karta som länkar till olika avsnitt i texten.

Kortversion av förslag till översiktplan

PDF, 8 MB | Lyssna

Dokumentet är en pdf-version av en trycksak i stort format och lämpar sig tyvärr dåligt för skärmläsning.

Beskrivning

Underlagsrapporter

Samrådsförslaget bygger på många olika studier och underlag. En del av dem har sammanfattats i särskilda underlagsrapporter. 
Se alla underlagsrapporter

Dialog och samråd

Arbetet med en översiktsplan är en process i flera steg. Under arbetets gång har allmänheten, myndigheter, föreningar och näringsliv möjlighet att lämna synpunkter på översiktsplanens innehåll.

Samrådet för översiktsplanen och innerstadsstrategin pågick under perioden 15 september till 15 november 2015. Under samrådstiden fanns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget bland annat via en webbenkät och vid öppna dialogmöten.