Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Dokumentsamling

Underlagsrapporter översiktsplan 2016

Samrådsförslaget till ny översiktsplan bygger på många olika studier och underlag. En del av dem har sammanfattats i särskilda underlagsrapporter.

Inför översiktsplan 2016

17 analyser och rapporter som har tagits fram specifikt för och är underlag till översiktsplaneförslaget.

Från aktualitetsprövningen

De dokument som är relevanta från aktualitetsprövningen av översiktsplan 2010 (våren 2014) är underlagsrapporterna Tillväxt Uppsala planeringsunderlag 2030–2050 och Matchningsanalys utrymme för verksamheter i Uppsala

Från samrådsunderlag om trafikförbindelse över Fyrisån

Från översiktsplan 2010

De två dokument från översiktsplan 2010 som fortfarande kan ge vägledning i efterföljande planering är underlagsrapporterna Aroslänken, terrängstudie och Anslutning till ostkustbanan.