Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Avslutad dialog

Handlingsplan för luftkvalitet – dialog

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

En central utgångspunkt för denna handlingsplan med tillhörande åtgärder är att stödja kommunens målsättningar om ett socialt, ekonomiskt och socialt hållbart Uppsala. De föreslagna åtgärderna ska verka för kommunens mål om folkhälsa och livskvalitet, ett stadsliv i mänsklig skala, en fortsatt stark centrumhandel, en förbättrad och utvecklad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, minskad exponering för buller och ett fossilfritt och klimatpositivt Uppsala. Du kan lämna synpunkter på de fyra första av fem åtgärdsområden.

Beskrivning

Åtgärderna i handlingsplanen är indelade i fem åtgärdsområden, där de fyra första åtgärdsområdena går att lämna synpunkter på. Det femte området ”Samordning med åtgärder inom ramen för andra processer” är en sammanställning av redan pågående processer inom kommunen, Region Uppsala och Polisen, där dialog har skett på andra sätt. Följande områden är alltså de du kan lämna synpunkter kring:

  1. Datainsamling och spridning syftar till att öka kommunens och allmänhetens kunskap om luftföroreningssituationen i Uppsala kommun.
  2. Styrmedel för att minska trafiken syftar till att förbättra luftkvaliteten i innerstaden genom ett antal åtgärder med potentiell direkt påverkan mängden trafik på utsatta gator/gatusnitt.
  3. Kollektivtrafikåtgärder syftar dels till att minska utsläppen från kollektivtrafiken, dels till att skapa bättre framkomlighet för buss.
  4. Åtgärder vid källan syftar till att minska utsläppen vid källan för att förbättra luftkvaliteten.

Läs förslaget på Handlingsplan för luftkvalitet. (PDF, 1 MB)

Du kan också skicka e-post till hpluftkvalitet@uppsala.se.