Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Avslutad dialog

Detaljplan för Uppsävja förskola och Uppsävjaskolan - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen var ute på samrådunder perioden 15 oktober–26 november 2021. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett skolområde med förskola, skola och idrottshall, samt att säkra goda skolmiljöer avseende friytor och kvalitet på skol- och förskolegård.

Beskrivning

Planområdet ligger i den norra delen av Uppsävja-Bergsbrunna cirka 6 kilometer söder om Uppsala centralstation. Planområdet är drygt 4 hektar stort och hela planområdet gränsar till fastighet Sävja 1:55.

Ta del av alla handlingar på bygg.uppsala.se  

Informationsmöte

Torsdag 11 november, 18.00 hölls ett digitalt informationsmöte om detaljplaneförslaget. Du som har frågor om planen är välkommen att kontakta Emma Söderström, kontaktuppgifter hittar du på länken till alla handlingar här ovanför.