Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Förtroendevald

Gunnar Hedberg (M)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Uppsala Parkerings AB
  1:e v ordf 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Arvodesberedningen
  v ordf 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2018-10-15 − 2022-10-14
 • Gottsunda Marknad AB / Uppsalahem Gottsunda AB
  suppl 2019-01-01 − 2021-12-13
 • Uppsala Kommuns Fastighets AB
  led 2019-01-01 − 2021-11-09
 • Storvreta Centrum AB
  suppl 2019-01-01 − 2020-06-15
 • Uppsala Parkerings AB
  1:e v ordf 2015-09-07 − 2018-12-31
 • Arbetsgrupp för ersättningsfrågor för förtroendevalda
  v ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Gottsunda Marknad AB / Uppsalahem Gottsunda AB
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Uppsala Kommuns Fastighets AB
  v ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Storvreta Centrum AB
  v ordf 2015-02-23 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Sparbanksstiftelsen Upland
  huvudm 1999-07-01 − 2014-12-31
 • Stiftelsen för samverkan universitet-näringsliv
  led 2007-01-31 − 2014-12-31
 • Samarbetsnämnden för Uppsala garnison
  led 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Svenska kommunförsäkrings AB
  rev 2012-03-26 − 2014-12-31
 • Arbetsgrupp för ersättningsfrågor för förtroendevalda
  led 2012-05-02 − 2014-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2014-10-14
 • Destination Uppsala AB
  led 2011-05-02 − 2012-03-26
 • Svenska kommunförsäkrings AB
  led 2011-01-31 − 2012-03-26
 • Politisk ledning
  råd 2006-11-01 − 2012-01-31
 • Krisledningsnämnden
  ordf 2006-11-01 − 2012-01-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika finansutskott och arbetsgivarutskott
  ordf 2006-11-06 − 2012-01-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2003-01-01 − 2012-01-30
 • Uppsala Stadshus AB
  ordf 2006-11-01 − 2012-01-30
 • Mälardalsrådet
  led 2007-01-01 − 2012-01-30
 • Kommunstyrelsen
  ordf 2006-11-01 − 2012-01-30
 • Destination Uppsala AB
  led 2010-04-26 − 2010-12-31
 • Business Alliance resp Stockholm Business Region
  led 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Planeringsberedningen
  ordf 2007-01-31 − 2010-12-31
 • Svenska kommunförsäkrings AB
  led 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Uplands Lokaltrafik AB
  omb 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Beredningen mot utanförskap
  led 2007-02-28 − 2010-12-31
 • Styrgrupp med övergripande ansvar för arbetet med översiktsplanen
  ordf 2008-01-30 − 2010-12-31
 • Referensgrupp för Konsert- och kongresshus, tillväxtfond och rutiner avseende försäljning av til...
  led 2007-01-31 − 2009-12-31
 • Svenska kommunförsäkrings AB
  omb 2007-03-14 − 2008-02-25
 • AB Uppsala Kommunfinans
  v ordf 1995-01-01 − 2006-12-31
 • Stockholm Business Alliance resp Stockholm Business Region
  led 2006-03-01 − 2006-12-31
 • Mälardalsrådet
  ers 2003-02-24 − 2006-12-31
 • Planeringsberedningen
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Krisledningsnämnden
  led 2004-03-29 − 2006-11-06
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika finansutskott och arbetsgivarutskott
  led 2002-11-07 − 2006-11-06
 • Kommunstyrelsen
  led 2002-11-01 − 2006-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2002-11-04 − 2006-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2003-01-01 − 2006-10-31
 • Krigskommunstyrelsen
  led 2002-11-04 − 2006-01-19
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Uppsala Energi Holding AB
  suppl 2000-06-14 − 2002-12-31
 • Stiftelsen för samverkan universitet-näringsliv
  ers 1995-01-01 − 2002-12-31
 • Uplands Lokaltrafik AB
  2:e v ordf 1999-03-01 − 2002-12-31
 • Mälardalsrådet
  led 1995-01-01 − 2002-12-31
 • Storstadsdelegationen
  led 2000-10-11 − 2002-12-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
  led 1998-11-01 − 2002-11-06
 • Samarbetsnämnden för Uppsala garnison
  ers 1994-11-09 − 2002-10-31
 • Politisk ledning
  råd 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Kommunala pensionärsrådet
  led 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Kommunstyrelsens finansutskott
  2:e v ordf 1994-11-09 − 2002-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  2:e v ordf 1995-01-01 − 2002-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1976-11-01 − 2002-10-31
 • Kommunstyrelsen
  2:e v ordf 1998-11-07 − 2002-10-31
 • Ledningsgrupp för Uppsala 2012
  led 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Krigskommunstyrelsen
  2:e v ordf 1994-11-09 − 2002-10-31
 • Ledn.gr. f Uppsala C och Ö. stationsområdet
  led 1999-06-23 − 2002-10-31
 • Uppsala läns arbetsförmedlingsnämnder
  led 2000-01-01 − 2000-09-25
 • Laterna Magika
  rev 1996-01-31 − 1998-12-31
 • Uplands Lokaltrafik AB
  led 1995-05-29 − 1998-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Uppsala läns arbetsförmedlingsnämnder
  led 1996-10-16 − 1998-12-31
 • Kommunstyrelsen
  2:e v ordf 1994-11-07 − 1998-11-06
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
  2:e v ordf 1994-11-09 − 1998-10-31
 • Gruppledare
  grled 1994-11-01 − 1998-10-31
 • Kommunalråd
  råd 1989-01-01 − 1998-10-31
 • Kommunala pensionärsrådet
  led 1995-12-27 − 1998-10-31
 • Ledn.gr. f Uppsala C och Ö. stationsområdet
  led 1997-01-08 − 1998-10-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Kommunstyrelsen
  v ordf 1989-01-01 − 1991-11-03
 • Kommunfullmäktige
  suppl 1974-01-01 − 1976-10-30