Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Kommunen genomför varje år ett antal vägarbeten för att skapa bättre framkomlighet och trafiksäkerhet på våra vägar. Här kan du se några av de vägarbeten och avstängningar som är aktuella och som pågår under en längre tid.

  Läs om pågående arbeten för vatten, avlopp och avfall på Uppsala Vattens webbplats.

  Gatuavstängningar under evenemang

  I samband med en del större evenemang stänger vi av gator i Uppsala. Vid evenemang ska arrangören ge information om gatuavstängningar på sin webbsida. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

  Vägarbeten och trafik på Europavägar, riksvägar och länsvägar

  Trafikverket ansvarar för alla Europavägar, riksvägar och länsvägar.

  Pågående vägarbeten i Uppsala län – trafikverket.se

  Läget i trafiken på Europavägar, riksvägar och länsvägar – trafikverket.se

 2. Se vägarbeten på karta

  Kartan visar pågående och planerade grävarbeten och avstängningar inom en tvåårsperiod. Kartan visar inte akuta grävarbeten och avstängningar. 

  Se vägarbeten på karta

  Förklaring av färgmarkeringar i kartan

  Rosa: pågående arbeten
  Blå: planerade arbeten

  Klicka på de färgmarkerade områdena i kartan för att läsa mer om arbetet på den aktuella platsen.

 3. Börjegatan mellan Söderforsgatan och Edsbrogatan

  Åtgärd

  Gatuarbete på Börjegatan mellan Söderforsgatan och Edsbrogatan. Under perioden 10 maj - 8 juli kommer Uppsala kommun att utföra hastighetsdämpande åtgärder och en gångpassage som ska ansluta till busshållplats. Kommunen ska även sätta nya brunnar och en ny refug. Det innebär att framkomligheten på platsen blir kraftigt begränsad under pågående arbete.

  Om du har möjlighet välj annan väg eller annat färdsätt under perioden. Tack för att du har tålamod och för visad hänsyn i trafiken.

  Datum för utförande

  Gatuarbetet pågår under perioden 10 maj–8 juli 2024.

 4. Banvallsvägen, Vidulvs väg

  Åtgärd

  Grävning för nyförläggning av ledning samt byte av kabelskåp.

  Arbete utförs av Vattenfall Eldistribution, vattenfalleldistribution.se

  Datum för utförande

  25 april 2024–3 maj 2024

 5. Dag Hammarskjölds väg/Slottet

  Åtgärd

  Arbete med att lägga om stenyta i anslutning mot trapp från Slottet till Botaniska trädgården. Påverkar gång och cykeltrafik som leds om till andra sidan. Under perioden 22–26 april utförs arbetet som nattarbete 20.00 – 05.00. Under denna tid är framkomligheten begränsad på platsen

  Beräknat slutdatum

  26 april 2024.

 6. Dag Hammarskjölds väg - Döbelnsgatan

  Åtgärd

  Uppsala vatten AB utför VA-arbete i form av ny serviceanslutning till nya bostäder. Arbetet beräknas pågå 15 mars–3 maj 2024.

  Beräknat slutdatum

  3 maj 2024.

  Mer information

  Mer information finns på Uppsala vattens webbplats

 7. Eriksbergsvägen mellan Granitvägen och Ekebyvägen

  Anledning

  Anledningen till avstängningen är att tusentals grodor under denna period vandrar från sina övervintringsplatser i Eriksberg ner till Ekebydalen, där de leker i dalens vattensamlingar. Grodorna vandrar många på samma gång och många riskerar bli dödade eller lemlästade i trafiken. Biltrafiken nattetid är det största hotet mot Eriksbergs grodor. Genom att stänga av vägen räddas livet på hundratals grodor.

  Datum för avstäning

  25 mars–12 maj klockan 21.00–01.00.

 8. Fyrislundsgatan, norra delen

  Åtgärd

  Norra delen av Fyrislundsgatan kommer att stängas av och trafiken kommer att ledas om via Norra Slavstavägen och Alrunegatan.

  Detta är en del av arbetet som Lestra utför i Östra Salabacke III. 

  Datum för utförande

  Omledningen är planerad för perioden: 17–28 juni 2024.

 9. Fålhagen längs Österängsgatan

  Åtgärd

  Uppsala vatten AB utför VA-ledningsförnyelse i Fålhagen längs Österängsgatan genom parkyta till Liljegatan. Arbetet planeras påbörjas januari 2024.

  Beräknat slutdatum

  Slutet av 2024.

 10. Fålhagsgatan 46–92, Hammarbygatan 36–72 samt Fålhagsleden

  Åtgärd

  Uppsala Vatten AB kommer att utföra ett större grävarbete för att renovera och lägga nya ledningar för vatten och avlopp i Fålhagsgatan 46–92, Hammarbygatan 36–72 samt Fålhagsleden med beräknad start 14 augusti 2023. Arbetet kommer att utföras i kortare etapper åt gången.

  Gående, cyklister och bilister kommer att ledas om enligt skyltning på plats.
  För allas säkerhet ber vi samtliga trafikanter följa skyltningen på plats.

  Beräknat slutdatum

  31 maj 2025

  Mer information

  Mer information finns på Uppsala vattens webbplats

 11. Krongatan 2-6

  Åtgärd

  Uppsala Vatten byter en ledning i Krongatan. Planerad tid från 18 mars till 31 maj. Krongatan kommer vara helt avstängd och parkeringarna längs Karlsrogatan tas bort under tiden. Detta för att bussen kommer ledas om under arbetet.

  Beräknat slutdatum

  31 juli 2024

 12. Kungsgatan

  Åtgärd

  Från och med 1 januari 2022 införs påbjuden körriktning för bilister på Kungsgatan till Vaksalagatan. Förändringen innebär att om du kommer söderifrån behöver du svänga höger in på Vaksalagatan. Om du kommer norrifrån behöver du svänga vänster in på Vaksalagatan. Vägmärken visar var man ska svänga.

  Syfte

  Syftet med regleringen är att få ner den onödiga genomfartstrafiken med personbil som står för cirka 37 procent av trafiken på Kungsgatan. Dessa omfattas inte av regleringen: polis, ambulans och räddningstjänst, kollektivtrafik, taxi samt tung lastbil som på grund av höjden får fortsatt köra rakt fram.

  Mer information

  Mer information om trafikändringen på Kungsgatan.

 13. Luthagsesplanaden

  Åtgärd

  I december 2021 startade NCC arbetet med att bygga nya bostäder vid Luthagen strand. Arbetet påverkar framkomligheten för gående och cyklister längs den nordvästra delen av Luthagsesplanaden (mellan Svartbäcksgatan och Götgatan), och längs den nordöstra delen av Götgatan (mellan Luthagsesplanaden och Fyrisskolan). Dessa delar kommer att vara inhägnade arbetsområden samt lossningszon. Det gör att du som går eller cyklar leds om för att ta dig över Fyrisån via Eddaspången. Skyltar på plats visar omledningen.

  Under arbetet kommer även början av gång- och cykelvägen som går norr ut från Götgatan (vid korsningen mot Ringgatan) att stängas av för att vara transportväg för byggtrafik. Resterande del av gång- och cykelvägen är dock öppen, men du som går eller cyklar behöver gå in på vägen via Ringgatan.

  Under senare skede när pålning utförs kommer även Fyrisspången stängas av. Bilvägen vid infarten till Götgatan från Luthagsesplanaden kommer också att stängas av. Pålningsarbetet kommer endast pågå i cirka 2 veckor under perioden.

  Beräknat slutdatum

  December 2024

 14. Montering av väderskydd vid hållplatser

  Åtgärd

  Startar: 13 maj 2024.

  Under period 13 maj - 6 september 2024 kommer det monteras/anläggas 39 stycken väderskydd vid hållplatser.

  Hållplatser som berörs 

  För mer information om vilka hållplatser som berörs, läs på www.ul.se.

  Beräknat slutdatum

  6 september 2024.

 15. Skölsta

  Åtgärd

  I samband med utbyggnaden av Skölsta bygger kommunen gator, cykel- och gångvägar, lekplatser och parker. Arbetet startade hösten 2017. Uppsala Vatten börjar samtidigt lägga ner ledningar för vatten och avlopp för att säkerställa vattenförsörjningen och avloppshanteringen inom Skölsta.

  Beräknat slutdatum

  Den nya utbyggnaden startade 2017 och kommer att ske etappvis och pågå under flera år.

  Mer information

  Läs mer om utbyggnaden av Skölsta på bygg.uppsala.se

 16. Svartmangatan, Rundelsgränd, S:t Larsgatan, Skolgatan och S:t Johannesgatan

  Åtgärd

  Uppsala Vatten lägger nya vatten- och avloppsledningar i Svartmangatan, Rundelsgränd, S:t Larsgatan, Skolgatan och S:t Johannesgatan. Under arbetet ombeds trafikanter följa tillfällig trafikskyltning. Framkomligheten för dig som kör bil kan tidvis bli begränsad. Du som cyklar eller går kommer att kunna passera arbetsområdet, men med viss begränsning för dig som cyklar. Boende med infart från Svartmangatan, Rundelsgränd, S:t Larsgatan, Skolgatan och S:t Johannesgatan kommer att få försämrad framkomlighet under den tid som arbetet pågår.

  Beräknat slutdatum

  31 mars 2024

  Mer information

  Läs mer om arbetet och ta del av aktuella trafikstörningar på Uppsala Vattens webbplats:  uppsalavatten.se/svartmangatan

 17. Ulva kvarn – ny gång- och cykelväg

  Åtgärd

  Kommunen byggt en gång- och cykelväg mellan väg 600 och Ulva kvarn. Det är en tre meter bred grusväg som går längs Fyrisån.

  Det som återstår är att länka ihop vägen med den gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge som Trafikverket ska bygga längs med väg 600 (gamla E4:an).

  Mer information

  Läs mer om cykelvägen mellan Uppsala och Björklinge på trafikverket.se

 18. Östra Sala Backe

  Trafiken på flera gator i Östra Sala Backe,  till exempel Fyrislundsgatan och Johannesbäcksgatan, påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.

  Se aktuella vägarbeten.  

 19. Kontakt

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Kontaktcenter i Stadshuset

  Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
  Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00

  E-post:
  stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

  Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
  Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

  Besöksadress:
  Stadshusgatan 2
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

Nyheter om trafiksäkerhet och underhåll

Kampanjer
 • Buslätt att cykla rätt

  Buslätt att cykla rätt är en cykelaktivitet där förskolebarn på ett lekfullt sätt får lära sig mer om hur de ska bete sig i trafiken. Arrangemanget ordnas vid olika tillfällen och på olika platser.

 • Trafikändring på Kungsgatan

 • Har du TrafiQ?

  Att ha TrafiQ innebär att vara en smart trafikant. Det handlar om att kunna trafikregler, men också förstå vikten av att samspela med andra trafikanter och anpassa sitt förhållningssätt efter trafiksituationen. Att vara en trafikant med hjärna och hjärta helt enkelt.

Så arbetar vi med trafiksäkerhet och underhåll

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Trafiksäkerhet

  Uppsala kommun utgår från Nollvisionen. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken i Uppsala. Det är en grundförutsättning när vi planerar, bygger och driftar vår kommun. Trafiksäkerhet är en viktig folkhälsoaspekt likväl som en viktig del av stadens kvalitet och utveckling.