Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Se vägarbeten på karta

  Kartan visar pågående och planerade grävarbeten och avstängningar inom en tvåårsperiod. Kartan visar inte akuta grävarbeten och avstängningar. 

  Se vägarbeten, ombyggnationer och avstängningar på karta

  Förklaring av färgmarkeringar i kartan

  Rosa: pågående arbeten
  Blå: planerade arbeten

  Klicka på de färgmarkerade områdena i kartan för att läsa mer om arbetet på den aktuella platsen.

 2. Lista över vägarbeten i kommunen

  Kommunen genomför varje år ett antal vägarbeten för att skapa bättre framkomlighet och trafiksäkerhet på våra vägar. Här kan du se några av de vägarbeten och avstängningar som är aktuella och som pågår under en längre tid.

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

  Läs om pågående arbeten för vatten, avlopp och avfall på Uppsala Vattens webbplats.

  Vattholmavägen/Döbelnsgatan

  Åtgärd: VA-arbete orsakar störning i trafiken. Trafiken regleras med tillfällig trafiksignal, välj om möjligt annan väg.

  Beräknat slutdatum: 1 mars 2024

  Dag Hammarskjölds väg - Döbelnsgatan

  Åtgärd: Uppsala vatten AB utför VA-arbete i form av ny serviceanslutning till nya bostäder. Arbetet beräknas pågå 1 mars - 19 april 2024.

  Beräknat slutdatum: 19 april 2024

  Mer information finns på Uppsala vattens webbplats

  Fålhagen längs Österängsgatan 

  Åtgärd: Uppsala vatten AB utför VA-ledningsförnyelse i Fålhagen längs Österängsgatan genom parkyta till Liljegatan. Arbetet planeras påbörjas januari 2024.

  Beräknat slutdatum: Slutet av 2024

  Krongatan 2-6

  Åtgärd: Uppsala Vatten byter en ledning i Krongatan. Planerad tid från 18 mars till 31 maj. Krongatan kommer vara helt avstängd och parkeringarna längs Karlsrogatan tas bort under tiden. Detta för att bussen kommer ledas om under arbetet.

  Beräknat slutdatum: 31 maj 2024

  Fyrislundsgatan

  Trafiken på Fyrislundsgatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Fålhagsgatan 46–92, Hammarbygatan 36–72 samt Fålhagsleden

  Åtgärd: Uppsala Vatten AB kommer att utföra ett större grävarbete för att renovera och lägga nya ledningar för vatten och avlopp i Fålhagsgatan 46–92, Hammarbygatan 36–72 samt Fålhagsleden med beräknad start 14 augusti 2023. Arbetet kommer att utföras i kortare etapper åt gången.

  Gående, cyklister och bilister kommer att ledas om enligt skyltning på plats.
  För allas säkerhet ber vi samtliga trafikanter följa skyltningen på plats.

  Beräknat slutdatum: 31 maj 2025

  Mer information finns på Uppsala vattens webbplats

  Johannesbäcksgatan

  Trafiken på Johannesbäcksgatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.  

  Kungsgatan

  Åtgärd: Från och med 1 januari 2022 införs påbjuden körriktning för bilister på Kungsgatan till Vaksalagatan. Förändringen innebär att om du kommer söderifrån behöver du svänga höger in på Vaksalagatan. Om du kommer norrifrån behöver du svänga vänster in på Vaksalagatan. Vägmärken visar var man ska svänga. Syftet med regleringen är att få ner den onödiga genomfartstrafiken med personbil som står för cirka 37 procent av trafiken på Kungsgatan. Dessa omfattas inte av regleringen: polis, ambulans och räddningstjänst, kollektivtrafik, taxi samt tung lastbil som på grund av höjden får fortsatt köra rakt fram.

  Mer information om trafikändringen på Kungsgatan.

  Librobäck, Fyrisvallsgatan/Vallongatan

  Åtgärd: 14 augusti–31 december 2023 pågår arbete på Librobäck 7:2 och 7:3, Fyrisvallsgatan/Vallongatan.
   
  Beräknat slutdatum: 31 mars 2024

  Luthagsesplanaden

  Åtgärd: I december 2021 startade NCC arbetet med att bygga nya bostäder vid Luthagen strand. Arbetet påverkar framkomligheten för gående och cyklister längs den nordvästra delen av Luthagsesplanaden (mellan Svartbäcksgatan och Götgatan), och längs den nordöstra delen av Götgatan (mellan Luthagsesplanaden och Fyrisskolan). Dessa delar kommer att vara inhägnade arbetsområden samt lossningszon. Det gör att du som går eller cyklar leds om för att ta dig över Fyrisån via Eddaspången. Skyltar på plats visar omledningen.

  Under arbetet kommer även början av gång- och cykelvägen som går norr ut från Götgatan (vid korsningen mot Ringgatan) att stängas av för att vara transportväg för byggtrafik. Resterande del av gång- och cykelvägen är dock öppen, men du som går eller cyklar behöver gå in på vägen via Ringgatan.

  Under senare skede när pålning utförs kommer även Fyrisspången stängas av. Bilvägen vid infarten till Götgatan från Luthagsesplanaden kommer också att stängas av. Pålningsarbetet kommer endast pågå i cirka 2 veckor under perioden.

  Beräknat slutdatum: December 2024

  Skölsta

  Åtgärd: I samband med utbyggnaden av Skölsta bygger kommunen gator, cykel- och gångvägar, lekplatser och parker. Arbetet startade hösten 2017. Uppsala Vatten börjar samtidigt lägga ner ledningar för vatten och avlopp för att säkerställa vattenförsörjningen och avloppshanteringen inom Skölsta.
  Läs mer om utbyggnaden av Skölsta på bygg.uppsala.se

  Beräknat slutdatum: Den nya utbyggnaden startade 2017 och kommer att ske etappvis och pågå under flera år.

  Stadshusgatan, Bäverns gränd, Sjukhusvägen, Dag Hammarskjölds väg och Regementsvägen

  Åtgärd: Nu genomför vi en fältgeoteknisk undersökning inför Spårvägen. Arbetet kommer innebära vissa störningar av trafiken längs sträckan: Bävernsgränd-Munkgatan-Sjukhusvägen-Dag Hammarskjölds väg-Regementsvägen. Ett körfält stängs av och trafiken kommer ledas förbi arbetsplatsen under några timmar när arbete pågår. Några hållplatser för kollektivtrafiken kommer tillfälligt att flyttas. Mer information om detta kommer Regionen att gå ut med.

  Beräknat slutdatum: slutet av februari

  Svartmangatan, Rundelsgränd, S:t Larsgatan, Skolgatan och S:t Johannesgatan

  Åtgärd: Uppsala Vatten lägger nya vatten- och avloppsledningar i Svartmangatan, Rundelsgränd, S:t Larsgatan, Skolgatan och S:t Johannesgatan. Under arbetet ombeds trafikanter följa tillfällig trafikskyltning. Framkomligheten för dig som kör bil kan tidvis bli begränsad. Du som cyklar eller går kommer att kunna passera arbetsområdet, men med viss begränsning för dig som cyklar. Boende med infart från Svartmangatan, Rundelsgränd, S:t Larsgatan, Skolgatan och S:t Johannesgatan kommer att få försämrad framkomlighet under den tid som arbetet pågår.

  Läs mer om arbetet och ta del av aktuella trafikstörningar på Uppsala Vattens webbplats:  uppsalavatten.se/svartmangatan

  Beräknat slutdatum: 31 mars 2024

  Typografgatan och Södra Slavstavägen

  Åtgärd: Uppsala Vatten ska bygga ut vatten- och avloppsledningarna i Typografgatan och Södra Slavstavägen. Detta kommer innebära att körbanorna på Typografgatan och Södra Slavstavägen kommer vara helt avstängda när arbete pågår. Mer information finns på Utbyggnad av allmänt VA i Södra Slavstavägen .

  Beräknat slutdatum: 1 mars 2024

  Ulva kvarn - ny gång- och cykelväg

  Åtgärd: Kommunen byggt en gång- och cykelväg mellan väg 600 och Ulva kvarn. Det är en tre meter bred grusväg som går längs Fyrisån.

  Det som återstår är att länka ihop vägen med den gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge som Trafikverket ska bygga längs med väg 600 (gamla E4:an).
  Läs mer om cykelvägen mellan Uppsala och Björklinge på trafikverket.se.

  Östra Sala Backe

  Trafiken på flera gator i Östra Sala Backe påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.  

 3. Gatuavstängningar under evenemang

  I samband med en del större evenemang stänger vi av gator i Uppsala. Vid evenemang ska arrangören ge information om gatuavstängningar på sin webbsida. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

 4. Vägarbeten och trafik på Europavägar, riksvägar och länsvägar

 5. Kontakt

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Kontaktcenter i Stadshuset

  Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
  Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00

  E-post:
  stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

  Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
  Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

  Besöksadress:
  Stadshusgatan 2
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

Nyheter om trafiksäkerhet och underhåll

 • Så jobbar vi med att få bort hålen i vägarna

  Vinterns växlande temperaturer har lett till många hål i vägarna, så kallade potthål, runtom i landet. Tänk på att köra försiktigt och var rädda om er i trafiken. Uppsala kommun arbetar kontinuerligt för att laga hålen på gator och vägar.

 • Gul vädervarning, snöfall kan ge trafikproblem

  SMHI har varnat för kraftigt snöfall från torsdag 21 december i bland annat Uppland. Det finns risk för trafikproblem och begränsad framkomlighet på grund av halka, snömodd och dålig sikt.

 • Ett steg närmare cykelväg på Väderkvarnsgatan

  En del av Väderkvarnsgatan får cykelväg för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutade 18 oktober att påbörja upphandling av entreprenör som ska bygga cykelvägen.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Buslätt att cykla rätt

  Buslätt att cykla rätt är en cykelaktivitet där förskolebarn på ett lekfullt sätt får lära sig mer om hur de ska bete sig i trafiken. Arrangemanget ordnas vid olika tillfällen och på olika platser.

 • Trafikändring på Kungsgatan

 • Har du TrafiQ?

  Att ha TrafiQ innebär att vara en smart trafikant. Det handlar om att kunna trafikregler, men också förstå vikten av att samspela med andra trafikanter och anpassa sitt förhållningssätt efter trafiksituationen. Att vara en trafikant med hjärna och hjärta helt enkelt.

Så arbetar vi med trafiksäkerhet och underhåll

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Trafiksäkerhet

  Uppsala kommun utgår från Nollvisionen. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken i Uppsala. Det är en grundförutsättning när vi planerar, bygger och driftar vår kommun. Trafiksäkerhet är en viktig folkhälsoaspekt likväl som en viktig del av stadens kvalitet och utveckling.