Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Så arbetar vi med: Gränby och Kvarngärdet

Gränby och Kvarngärdet är viktiga fokusområden för Uppsala kommun. Här kan du se vad kommunen tillsammans med de som bor och arbetar i stadsdelarna gör för att skapa en trygg och trivsam miljö.

 • Handlingsplan Gränby och Kvarngärdet

  Läs om Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet 2020-2021. Planen innehåller effektmål med åtgärder som stärker tryggheten i Gränbyområdet.

 • Verksamheter i området

  Hitta förskolor, skolor och ungdomsverksamhet som bidrar till utveckling, trygghet och säkerhet i området. Några av kommunens bolag finns också representerade i Gränby och Kvarngärdet.

 • Barn och unga

  Läs om hur vi arbetar för att barn och unga i Gränby och Kvarngärdet ska känna sig trygga, nå goda studieresultat och ha en meningsfull fritid.

 • Trygg närmiljö

  Läs om hur vi arbetar för en trygg närmiljö i Gränby och Kvarngärdet.

 • Samverkan med polisen

  Läs om polisens arbete i området. Det är en förutsättning för mycket annat trygghetsskapande arbete. Besök och tillsyn i skolorna är en prioriterad insats.

 • Samhällsengagemang

  Läs om hur många olika aktörer har viktiga uppdrag som bidrar till ökad trygghet i området. Fastighetsägare, föreningsliv, näringsliv och olika nätverk engagerar människor, skapar liv och rörelse och bidrar till struktur i ungdomars tillvaro och arbetet med integration.

 • Information och kommunikation

  Läs om hur lättillgänglig och uppdaterad information och kommunikation ska bidra till starkt engagemang och hög delaktighet i aktiviteter och områdets utveckling.

 • Utvecklingsplan Gränby

  Läs om planerad stadsdelsutveckling i Gränbyområdet.

Se även

 • Så arbetar vi med:

  Trygghet och säkerhet

  I Uppsala ska trygghet vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. För att Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och vistas i behöver vi arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet.

 • Så arbetar vi med:

  Social hållbarhet

  Läs om hur kommunen arbetar med sociala hållbarhetsfrågor.