Information om coronaviruset - covid-19

 1. I korthet


  Sidan har uppdaterats: 3 april 16.55

  Spridningen av coronaviruset påverkar flera verksamheter inom kommunen. Uppsala kommun håller sig uppdaterade om utvecklingen och samarbetar nära med Region Uppsala för att minska spridningen av viruset. 

  Kommunens verksamheter håller öppet om inget annat meddelas.

  För att förhindra smittspridning är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs om rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens webbplats 

  For information in English and other languages, please visit The Public Health Agency of Sweden. The Public Health Agency of Sweden online 

  Senaste uppdateringarna

  Fäll ihop
 2. Om du har symtom


  Stanna hemma och begränsa kontakter med andra om du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter du har blivit frisk innan du går till jobbet eller skolan.

  Extra viktigt är det att du som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om du får symtom.

  Anhöriga ska inte göra besök på sjukhus och äldreboenden. Regeringen har tagit beslut om att besöksförbud gäller på äldreboenden. Undantag kan förekomma i angelägna fall.

  Du kan göra ett webbaserat självskattningstest om du är osäker på om du bör kontakta sjukvården eller kan egenvårda dig själv. Testet är framtaget av Region Uppsala.

  Gör Region Uppsalas självskattningstest

  Om du har symtom, läs på webbplatsen 1177 Vårdguiden om hur du ska göra 

  Om du har allmänna frågor ska du ringa 113 13.  

  Fäll ihop
 3. Rekommendationer för minskad smittspridning


  Skydda dig och andra

  Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning i Sverige som mycket hög. Därför uppmanas alla människor med symtom att alltid stanna hemma, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra.

  Ytterligare råd innebär att man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar.

  Onödiga resor ska inte göras. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att stanna hemma under lov för att undvika smittspridning och inte belasta sjukvården i andra regioner i onödan.

  Riskgrupper bör undvika onödig kontakt med andra. Äldre personer över 70 år och personer med nedsatt hälsa löper störst risk att få allvarliga symptom av covid-19.

  Anhöriga ska inte göra besök på sjukhus och äldreboenden. Regeringen har beslutat om att besöksförbud råder på äldreboenden i hela Sverige. Undantag kan förekomma i angelägna fall.

  Läs Folkhälsomyndighetens råd från 1 april

  Belasta inte sjukvården i onödan

  De flesta som drabbas av coronaviruset blir lindrigt sjuka och behöver inte sjukvård. Om du känner oro, har allmänna frågor om coronaviruset, hur myndigheterna hanterar situationen, ring 113 13.

  Så undviker du att smittor sprids

  Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids.

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
  • Stanna hemma om du har symtom.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
  • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

  Träna gärna men gör det säkert

  Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan. Idrott och träning ska därför fortsätta enligt Folkhälsomyndigheten. Träning utomhus är att föredra och aktiviteterna kan behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

  Upplev Uppsala i påsk

  Påsken är vanligtvis en tid då många väljer att resa både inom och utanför Sverige för ledighet eller för att hälsa på släkt och vänner. I år kanske dina planer för påsken förändrats efter att regeringen och Folkhälsomyndigheten bett alla som kan att undvika resor. Som tur är finns det mycket att göra i vår fina stad där du får gott om plats för dig själv och inte riskerar smittspridning. 

  Se vår länklista med tips om vad som finns att göra i Uppsala

  Fäll ihop
 4. Allmänna sammankomster och evenemang


  27 mars beslutade regeringen att sammankomster med fler än 50 personer inte får hållas. Det är en åtstramning av tidigare beslut om max 500 personer. Många evenemang i kommunen påverkas av begränsningen. För aktuell information vänder du dig till den arrangör som ordnar evenemanget.

  Valborgsfirandet i Uppsala ställs in

  Aktiviteter kopplade till det traditionsenliga valborgsfirandet i Uppsala kommer att ställas in.

  Mer om valborgsfirandet

  Fäll ihop
 5. Information från säkra källor


  Här hittar du länkar till mer information om covid-19 (coronavirus).

  Folkhälsomyndigheten

  Folkhälsomyndighetens information om coronaviruset, länken öppnar Folkhälsomyndighetens webbplats

  Bekräftade fall av covid-19

  Många undrar hur smittspridningen ser ut i Uppsala kommun. Tyvärr finns ingen redovisning över hur många personer som har blivit smittade eller som har insjuknat i covid-19 i en enskild kommun. Folkhälsomyndigheten uppdaterar däremot läget på regional och nationell nivå varje dag.

  Bekräftade fall i Sverige – daglig uppdatering på Folkhälsomyndighetens webbplats

  Krisinformation.se

  Krisinformation.se, länken öppnar webbplatsen www.krisinformation.se

  1177 Vårdguiden

  Länken öppnar 1177 Vårdguidens webbplats

  Har du frågor om coronaviruset?

  Ring 113 13, Sveriges nationella informationsnummer.

  Fäll ihop
 6. Så kan du hjälpa till


  Frivilligorganisationer behöver dig som vill hjälpa personer i riskgrupper med att till exempel handla, hämta ut mediciner eller gå ut med hunden.

  Vi uppdaterar sidan kontinuerligt med fler sätt du kan engagera dig på.

  Fullmakt till privatperson, för att till exempel hämta ut mediciner eller varor.

  Sök vikariat hos kommunen

  Du som vill hjälpa och stötta våra verksamheter kan söka vikariat hos oss. Vi söker timanställda vikarier som kan arbeta inom socialtjänsten, äldreboenden och hemtjänst, boenden inom LSS, städ, kost och barnomsorg. Ansök om att bli vikarie hos Uppsala kommun

  Fäll ihop
 7. Om du behöver stöd eller hjälp


  Coronaviruset påverkar oss alla – på olika sätt. Situationen i samhället gör att många människor kan känna sig oroliga, ensamma eller rädda. Men det finns stöd att få.

  För dig som känner att du behöver hjälp eller någon att prata med finns flera hjälplinjer och organisationer som du kan kontakta. Det finns också många organisationer som kan hjälpa dig som är äldre med praktiska saker, såsom att handla mat.

  Se lista med kontaktvägar för stöd och hjälp

  Fäll ihop
 8. Så agerar kommunen


  Uppsala kommuns verksamheter agerar nu för att hantera en ökad smittspridning. Det finns redan goda kunskaper, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet.

  Kommunen har aktiverat sin inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) för att kunna agera snabbt, effektivt och kommungemensamt med anledning av utbrottet av coronaviruset.

  Bland annat tas riskanalyser fram för alla samhällsviktiga verksamheter i kommunen, och regelbundna samverkansmöten hålls såväl internt som med externa parter.

  Fäll ihop
 9. Förskola, skola och vuxenutbildning


  Förskolor och grundskolor

  Uppsalas kommunala förskolor och grundskolor är fortsatt öppna enligt Folkhälsomyndighetens råd. Det innebär att elever som är friska ska gå till grundskolan och barn som är friska kan gå till förskolan. Vid eventuella ändringar i schema eller tider får berörda barn, elever och vårdnadshavare information från respektive förskola och skola.

  Läs mer om hur förskolebarn och du som förälder påverkas

  Läs mer om hur elever i grundskolan och du som förälder påverkas

  Gymnasie- och vuxenutbildning

  Regeringen gick den 17 mars ut med rekommendationen att alla gymnasieskolor och vuxenutbildningar från och med den 18 mars går över till fjärrundervisning och distansundervisning. Uppsala kommun följer regeringens rekommendation i alla gymnasieskolor där Uppsala kommun är huvudman. Även vuxenutbildningen i Uppsala följer rekommendationen. Gymnasiesärskolan kommer däremot att vara öppen som vanligt tills vidare.

  Mer information om hur kommunens gymnasieskolor påverkas med anledning av coronapandemin. 

  Mer information om hur kommunens vuxenutbildningar påverkas med anledning av coronapandemin.

  För vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

  För att hindra smittspridning kan regeringen besluta att stänga skolor, förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Om en sådant beslut fattas behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

  26 mars beslutade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om en föreskrift gällande detta, som bland annat förtydligar vilka vårdnadshavare som kan komma att omfattas.

  Information om hur vårdnadshavare ska göra för att anmäla behov av omsorg kommer först om regeringen fattar beslut om att stänga skolor, förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Vårdnadshavare kan inte anmäla behov innan ett sådant beslut har fattats.

  Läs Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

  Fäll ihop
 10. Vård och omsorg


  Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter finns redan goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag. 

  • Vi arbetar för att säkra bemanning vid sjukfrånvaro bland medarbetarna. Vi har sett över och identifierat särskilt viktiga funktioner för att kunna förstärka internt där resurserna behövs mest.
  • Vi följer rutiner för hur vi hanterar misstanke om och konstaterad smitta.
  • Alla verksamheter har fått påminnelser om vikten av att följa de basala hygienrutinerna och de rutiner som gäller vid misstanke om eller konstaterad smitta
  • Vi informerar brukare och anhöriga om våra hygienrutiner för att hantera smitta.
  • Vi har säkerställt tillgång till nödvändigt material genom extrabeställningar.
  • Våra olika verksamheter ser över sina handlingsplaner. En del är att identifiera särskilt sköra personer.
  • Vi samverkar med Region Uppsala kring hälso-och sjukvårdsfrågor.

  Vi ger samma information till de externa utförare som arbetar på uppdrag av äldrenämnden och/eller omsorgsnämnden.

  Träffpunkter och seniorresterauranger stängs tillfälligt

  För att undvika spridning av coronavirus till utsatta och känsliga grupper har Uppsala kommun bestämt att tills vidare stänga kommunens 18 träffpunkter för äldre. I beslutet ingår också att kommunens sju seniorrestauranger tillfälligt stänger.

  Uppsala kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Anhöriga ska inte göra besök på sjukhus och äldreboenden. Undantag kan förekomma i angelägna fall.

  Besöksförbud vid vissa verksamheter

  Uppsalas kommunala vård- och omsorgsboenden, platser för korttidsvård och växelvård har infört besöksförbud. Anhöriga ska därför inte göra besök på dessa verksamheter. Undantag kan förekomma i angelägna fall.

  Från och med 1 april gäller även nationellt besöksförbud på äldreboenden. Läs om regeringens beslut om besöksförbud

  Fäll ihop
 11. Näringsliv


  Som en följd av coronapandemin befinner sig många företag i Uppsalas näringsliv i en mycket svår situation. Färre kunder, inställda evenemang och minskad köpkraft leder till ekonomiska förluster, med behov av vägledning och samverkan. Läs om hur kommunen stödjer näringslivet.

  Leverantörer av varor och tjänster

  Du som är leverantör av varor eller tjänster till Uppsala kommun kan beröras med anledning av coronaviruset. Läs vår sida med samlade frågor och svar för mer information.

  Ny föreskrift för restauranger

  Folkhälsomyndigheten har beslutat om en ny föreskrift som innebär att endast bordsservering tillåts på restauranger, barer och kaféer med mera. Läs mer om vad det innebär på vår sida om tillstånd och regler för livsmedel och försäljning

  Fäll ihop
 12. Kultur och fritid


  Flera av Uppsala kommuns bibliotek är tillfälligt stängda från och med 3 april - 31 maj. Biblioteken stänger för att värna om bibliotekspersonalens arbetsmiljö i ett ansträngt läge.

  Läs mer om vilka bibliotek som har ändrade öppettider

  Fäll ihop
 13. Other languages/Andra språk


  For information in Arabic, Dari, Farsi, Finnish, French,­­­ Pashto, Polish, Somali, Spanish, Thai, Tigrinja, and German, please visit The Public Health Agency of Sweden online.

  På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information på arabiska, dari, farsi, finska, franska, pashto, polska, somaliska, spanska, thai, tigrinja och tyska.

  På krisinformation.se finns information, filmer och material om coronaviruset på arabiska, dari, engelska, farsi, finska, franska, kinesiska, lulesamiska, meänkieli, nordsamiska, pashto, polska, roman arli, romani lovari, ryska, somaliska, sorani, spanska, sydsamiska, tigrinja och tyska.

  Fäll ihop
 14. På lättläst svenska


  Just nu sprids viruset corona
  över hela världen.

  Corona orsakar en sjukdom
  som heter covid-19.
  Sjukdomen kan vara farlig
  för äldre personer
  och för personer som redan är sjuka.

  Därför behöver alla hjälpas åt
  att minska risken
  för att corona sprids.

  Så här kan du hjälpa till:

  Tvätta händerna

  Tvätta händerna ofta och noggrant
  med tvål och vatten.
  Då minskar risken att smittas.

  Använd handsprit
  om du inte kan tvätta dig
  med tvål och vatten.

  Hosta och nys i armvecket!

  Stanna hemma
  om du känner dig sjuk

  Har du något av de här symtomen
  ska du stanna hemma från skolan eller jobbet.

  • Ont i halsen
  • Hosta
  • Problem med dina luftvägar
  • Feber

  Du ska också låta bli att gå till
  bibliotek eller andra platser
  där det är många människor.

  Förskola och skola

  Alla barn och elever som är friska
  kan gå till förskolan och skolan.

  Men har ditt barn
  något av de här symtomen
  ska ditt barn stanna hemma.

  • Ont i halsen
  • Hosta
  • Problem med luftvägar
  • Feber

  Ditt barn ska stanna hemma
  tills det är helt friskt
  och två dygn till.

  Blir ditt barn sjukt på förskolan
  eller skolan
  ska du hämta ditt barn direkt.

  Vill du att ditt barn ska vara hemma
  fastän barnet är friskt
  ska du ansöka om ledigt.

  Ansök om ledigt
  på samma sätt som du brukar göra.

  Skydda de äldre
  och de mest sårbara

  Besök inte dina äldre anhöriga
  eller bekanta om de är på

  • sjukhus
  • äldreboenden
  • gruppboenden.

  Då minskar risken att smittan sprids
  till dem som riskerar att drabbas mest
  av coronaviruset.

  Sprid inte falsk information

  Ibland när det händer viktiga saker
  börjar falska rykten att spridas.

  Hjälp till att hindra falska rykten.
  Tänk efter vem du har fått informationen av,
  och fundera över om det du har hört
  är sant.

  Så här jobbar Uppsala kommun

  Uppsala kommun följer
  Folkhälsomyndighetens
  råd om viruset corona.

  Vi arbetar även tillsammans
  med andra myndigheter
  och organisationer
  för att hindra att viruset sprids.

  Myndigheten för delaktighet

  Information om corona och covid-19 på lättläst svenska på Myndigheten för delaktighets webbplats. 

  8 sidor (nyheter på lätt svenska)

  8 sidor, frågor och svar, länken öppnar 8 sidors webbplats

  Har du frågor om coronaviruset?

  Ring telefonnummer 113 13,
  Sveriges nationella informationsnummer.

  Fäll ihop
 15. På teckenspråk


  På krisinformation.se finns information om coronaviruset på teckenspråk.

  Information på teckenspråk på krisinformation.se

  Fäll ihop