Information om coronaviruset - covid-19

Innehållsförteckning

 1. I korthet


  Sidan har uppdaterats: 29 maj 15.30

  Coronapandemin påverkar tillgängligheten i kommunens service. På den här sidan kan du läsa om förändringar i form av stängningar, avbrott och ändrade öppettider i kommunens och de kommunala bolagens verksamhet.

  Du hittar också allmänna råd och föreskrifter från myndigheter samt information för dig som behöver hjälp eller vill hjälpa till.

  Senaste uppdateringarna

  Fäll ihop
 2. Om du har symtom


  Stanna hemma och begränsa kontakter med andra om du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter du har blivit frisk innan du går till jobbet eller skolan.

  Extra viktigt är det att du som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om du får symtom.

  Anhöriga ska inte göra besök på sjukhus och äldreboenden. Regeringen har tagit beslut om att besöksförbud gäller på äldreboenden. Undantag kan förekomma i angelägna fall.

  Du kan göra ett webbaserat självskattningstest om du är osäker på om du bör kontakta sjukvården eller kan egenvårda dig själv. Testet är framtaget av Region Uppsala.

  Gör Region Uppsalas självskattningstest

  Om du har symtom, läs på webbplatsen 1177 Vårdguiden om hur du ska göra 

  Om du har allmänna frågor ska du ringa 113 13.  

  Belasta inte sjukvården i onödan

  De flesta som drabbas av coronaviruset blir lindrigt sjuka och behöver inte sjukvård. Om du känner oro, har allmänna frågor om coronaviruset, hur myndigheterna hanterar situationen, ring 113 13.

  Fäll ihop
 3. Rekommendationer för minskad smittspridning


  Skydda dig och andra

  Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning i Sverige som mycket hög. Därför uppmanas alla människor med symtom att alltid stanna hemma, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra.

  Ytterligare råd innebär att man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar.

  Läs Folkhälsomyndighetens råd från 1 april

  Onödiga resor ska inte göras. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att stanna hemma under lov för att undvika smittspridning och inte belasta sjukvården i andra regioner i onödan.

  Riskgrupper bör undvika onödig kontakt med andra. Äldre personer över 70 år och personer med nedsatt hälsa löper störst risk att få allvarliga symptom av covid-19.

  Anhöriga ska inte göra besök på sjukhus och äldreboenden. Regeringen har beslutat om att besöksförbud råder på äldreboenden i hela Sverige. Undantag kan förekomma i angelägna fall.

  För att förhindra smittspridning är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  Så undviker du att smittor sprids

  Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids. Se även instruktionsvideo.

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
  • Stanna hemma om du har symtom.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
  • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

  Träna gärna men gör det säkert

  Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan. Idrott och träning ska därför fortsätta enligt Folkhälsomyndigheten. Träning utomhus är att föredra och aktiviteterna kan behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

  Aktiviteter i Uppsala

  Det finns flera aktiviteter som du kan göra utomhus eller via internet, samtidigt som du håller nere dina fysiska kontakter. Tänk på att hålla avstånd till varandra. Behöver du hosta eller nysa, gör det i armvecket. Tvätta händerna noga – och stanna inomhus om du känner dig sjuk. Här har vi samlat några exempel på aktiviteter och upplevelser i Uppsala.

  Fäll ihop
 4. Allmänna sammankomster och evenemang


  27 mars beslutade regeringen att sammankomster med fler än 50 personer inte får hållas. Det är en åtstramning av tidigare beslut om max 500 personer. Många evenemang i kommunen påverkas av begränsningen. För aktuell information vänder du dig till den arrangör som ordnar evenemanget.

  Exempelvis påverkas firandet av valborg och Ramadan.

  Läs mer om hur du kan fira vårens högtider på nya sätt

  Fäll ihop
 5. Information från säkra källor


  Här hittar du länkar till mer information om covid-19 (coronavirus).

  Folkhälsomyndigheten

  Folkhälsomyndighetens information om coronaviruset, länken öppnar Folkhälsomyndighetens webbplats

  Bekräftade fall av covid-19

  Många undrar hur smittspridningen ser ut i Uppsala kommun. Tyvärr finns ingen redovisning över hur många personer som har blivit smittade eller som har insjuknat i covid-19 i en enskild kommun. Folkhälsomyndigheten uppdaterar däremot läget på regional och nationell nivå varje dag.

  Bekräftade fall i Sverige – daglig uppdatering på Folkhälsomyndighetens webbplats

  Krisinformation.se

  Krisinformation.se, länken öppnar webbplatsen www.krisinformation.se

  1177 Vårdguiden

  Länken öppnar 1177 Vårdguidens webbplats

  Har du frågor om coronaviruset?

  Ring 113 13, Sveriges nationella informationsnummer.

  Fäll ihop
 6. Så kan du hjälpa till


  Frivilligorganisationer behöver dig som vill stödja särskilt utsatta grupper och hjälpa personer i riskgrupper med att till exempel handla, hämta ut mediciner eller gå ut med hunden. Uppsala kommun och Röda korset har ingått en ny överenskommelse för att samordna och mobilisera frivilliginsatser från en mängd frivilligorganisationer och föreningar under pågående pandemi. Röda korset koordinerar samverkan med civilsamhället.

  Här kan du läsa mer om samarbetet mellan Uppsala kommun och Röda korset. 

  Du kan också stödja på andra sätt

  Fullmakt till privatperson, för att till exempel hämta ut mediciner eller varor.

  Sök vikariat hos kommunen

  Du som vill hjälpa och stötta våra verksamheter kan söka vikariat hos oss. Vi söker timanställda vikarier som kan arbeta inom socialtjänsten, äldreboenden och hemtjänst, boenden inom LSS, städ, kost och barnomsorg. Ansök om att bli vikarie hos Uppsala kommun.

  Fäll ihop
 7. Om du behöver stöd eller hjälp


  Coronaviruset påverkar oss alla – på olika sätt. Situationen i samhället gör att många människor kan känna sig oroliga, ensamma eller rädda. Men det finns stöd att få.

  För dig som känner att du behöver hjälp eller någon att prata med finns flera hjälplinjer och organisationer som du kan kontakta. Det finns också många organisationer som kan hjälpa dig som är äldre med praktiska saker, såsom att handla mat.

  Se lista med kontaktvägar för stöd och hjälp

  Fäll ihop
 8. Så agerar kommunen


  Uppsala kommuns verksamheter agerar nu för att hantera en ökad smittspridning. Det finns redan goda kunskaper, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet.

  Kommunen har aktiverat sin inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) för att kunna agera snabbt, effektivt och kommungemensamt med anledning av utbrottet av coronaviruset.

  Bland annat tas riskanalyser fram för alla samhällsviktiga verksamheter i kommunen, och regelbundna samverkansmöten hålls såväl internt som med externa parter.

  Fäll ihop
 9. Förskola, skola och vuxenutbildning


  Förskolor och grundskolor

  Uppsalas kommunala förskolor och grundskolor är fortsatt öppna enligt Folkhälsomyndighetens råd. Det innebär att elever som är friska ska gå till grundskolan och barn som är friska kan gå till förskolan. Vid eventuella ändringar i schema eller tider får berörda barn, elever och vårdnadshavare information från respektive förskola och skola.

  Läs mer om hur förskolebarn och du som vårdnadshavare påverkas

  Läs mer om hur elever i grundskolan och du som vårdnadshavare påverkas

  Gymnasie- och vuxenutbildning

  Regeringen gick den 17 mars ut med rekommendationen att alla gymnasieskolor och vuxenutbildningar från och med den 18 mars går över till fjärrundervisning och distansundervisning. Uppsala kommun följer regeringens rekommendation i alla gymnasieskolor där Uppsala kommun är huvudman. Även vuxenutbildningen i Uppsala följer rekommendationen. Gymnasiesärskolan kommer däremot att vara öppen som vanligt tills vidare.

  Under fredagen 29 maj meddelande regeringen att gymnasieskolan, vuxenutbildningen och högskolor tillåts återgå till normal undervisning på plats i skolornas lokaler från den 15 juni. Nu planerar kommunens gymnasieskolor och vuxenutbildningar för att återgå till ordinarie undervisning när höstterminen startar efter sommaren.

  Läs mer om hur du som gymnasieelev påverkas och vilket stöd kommunen ger. 

  Läs mer om hur kommunens vuxenutbildningar och du som elev påverkas med anledning av coronapandemin.

  Studentfirandet

  Uppsala kommuns gymnasieskolor flyttar det traditionella studentfirandet med utspring och fester till den 14 augusti, med anledning av covid-19. Avgångsklasserna i de kommunala gymnasieskolorna kommer att kunna träffas utomhus i juni för att säga hejdå till varandra och sina lärare inför sommaren. 

  Läs mer om studentfirandet 2020

  Sommargymnasium

  Sommargymnasiet blir av trots Coronapandemin och de svårigheter det innebär.

  Läs mer om sommargymnasium

  Vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

  För att hindra smittspridning kan regeringen besluta att stänga skolor, förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Om ett sådant beslut fattas behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

  Läs mer om hur det kan påverka dig som vårdnadshavare - grundskola

  Läs mer om hur det kan påverka dig som vårdnadshavare - förskola och familjedaghem

  Om vårdnadshavare till barn i förskola och fritids blir permitterade

  Uppsala kommun har beslutat att vårdnadshavare som blir permitterade kan ha sina barn i förskola och fritids enligt ordinarie schema. 

  Läs mer om hur du som vårdnadshavare påverkas - förskola och fritids

  Fäll ihop
 10. Vård och omsorg


  Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter finns redan goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag. 

  • Vi arbetar för att säkra bemanning vid sjukfrånvaro bland medarbetarna. Vi har sett över och identifierat särskilt viktiga funktioner för att kunna förstärka internt där resurserna behövs mest.
  • Vi följer rutiner för hur vi hanterar misstanke om och konstaterad smitta.
  • Alla verksamheter har fått påminnelser om vikten av att följa de basala hygienrutinerna och de rutiner som gäller vid misstanke om eller konstaterad smitta
  • Vi informerar brukare och anhöriga om våra hygienrutiner för att hantera smitta.
  • Vi säkerställer tillgång till nödvändigt material genom extrabeställningar.
  • Våra olika verksamheter ser över sina handlingsplaner. En del är att identifiera särskilt sköra personer.
  • Vi samverkar med Region Uppsala kring hälso-och sjukvårdsfrågor.
  • Vi använder skyddsutrustning såsom munskydd och visir vid misstanke om och vid konstaterad smitta, i enlighet med gällande hälso- och sjukvårdsrutiner.

  Vi ger samma information till de externa utförare som arbetar på uppdrag av äldrenämnden och/eller omsorgsnämnden.

  Äldreomsorg och senior

  Coronapandemin påverkar kommunens äldreomsorg.

  • Vi använder skyddsutrustning såsom munskydd och visir vid misstanke om och vid konstaterad smitta och i enlighet med gällande hälso- och sjukvårdsrutiner.
  • Timavlönade vikarier erbjuds tidsbegränsad månadsanställning för att ge tryggare anställningsvillkor och därigenom förebygga smittspridning genom att man faktiskt kan stanna hemma vid minsta symptom.
  • Särskilda team inrättas för att begränsa antalet personer som ger vård och omsorg till brukare med misstänkt eller konstaterad smitta.
  • Träffpunkter och seniorresterauranger stängs tillfälligt.
  • Besöksförbud på vård- och omsorgsboenden, inom korttidsvård och växelvård
  • Anpassning av dagverksamhet 65+.
  • Surfplattor till kommunens äldreboenden för att underlätta kontakt med anhöriga.
  • Plexiglasskydd för att möjliggöra utomhusbesök av friska anhöriga över 15 år.

  Läs mer om verksamhetsförändringar och det stöd kommunen ger.

  Daglig verksamhet 

  8 april beslutade omsorgsnämnden att deltagare inom daglig verksamhet får behålla sin habiliteringsersättning även om de är hemma på grund av sjukdom eller för att skydda sig mot smitta. Beslutet fattades för att minska risker för smittspridning av coronaviruset. Detta gäller retroaktivt från 11 mars och till och med 31 maj 2020.

  Läs mer om hur coronapandemin påverkar daglig verksamhet och det stöd kommunen ger. 

  Regeländring medger enskilda färdtjänstresor

  Kommunens krisledningsnämnd beslutade 8 april att ändra regelverket för särskild kollektivtrafik så att enskilda resor möjliggörs utan extra kostnader för de resande. Ändringen är tillfällig och varar till och med 16 augusti 2020.

  Läs mer om beslutet.

  Skyddsutrustning

  Uppsala kommun intensifierar insatserna när det gäller att säkra tillgången till skyddsutrustning inom vården och omsorgen. Kommunen ska bland annat samverka med andra kommuner och regioner för att göra större inköp. Dessutom uppmanas företagare att skänka godkänd skyddsutrustning. Läs mer om insatsen

  Anpassningar inom ledsagarservice och kontaktperson

  Uppsala kommun fortsätter erbjuda insatserna ledsagarservice och kontaktperson. Men insatserna anpassas efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning. Läs mer om anpassningarna.

  Fäll ihop
 11. Näringsliv


  Som en följd av coronapandemin befinner sig många företag i Uppsalas näringsliv i en mycket svår situation. Färre kunder, inställda evenemang och minskad köpkraft leder till ekonomiska förluster, med behov av vägledning och samverkan.

  Läs om hur kommunen stödjer näringslivet.

  För arbetsgivare och uppdragsgivare i samhällsviktig verksamhet

  Om förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet stänger har du som är arbetsgivare eller uppdragsgivare i samhällsviktig verksamhet har ett ansvar att bedöma om din verksamhet, eller delar av den påverkas.

  Läs mer om hur du hanterar ditt arbetsgivaransvar

  Leverantörer av varor och tjänster

  Du som är leverantör av varor eller tjänster till Uppsala kommun kan beröras med anledning av coronaviruset. Läs vår sida med samlade frågor och svar för mer information.

  Ny föreskrift för restauranger

  Folkhälsomyndigheten har beslutat om en ny föreskrift som innebär att endast bordsservering tillåts på restauranger, barer och kaféer med mera. Läs mer om vad föreskriften innebär

  Råd till butiker

  För att undvika smittspridning inom handeln bör köpcentrum, varuhus, affärer, butiker och liknande verksamheter följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Läs om tips på åtgärdspunkter och ta del av handelns branschorganisationers framtagna vägledning.

  Fäll ihop
 12. Jobb och praktik


  För dig som är vikarie i Uppsala kommun

  Du som är vikarie i kommunen hittar relevant information om hur coronapandemin berör dig och ditt arbete på sidan För dig som är vikarie i Uppsala kommun.

  Fäll ihop
 13. Kultur och fritid


  Bibliotek

  Flera av Uppsala kommuns bibliotek är tillfälligt stängda från och med 3 april till och med 31 maj. Biblioteken stänger för att värna om bibliotekspersonalens arbetsmiljö i ett ansträngt läge.

  Läs mer om vilka bibliotek som har ändrade öppettider.

  Beställ bokkasse

  Du som tillhör riskgruppen kan nu beställa en bokkasse från biblioteket som du eller ett ombud hämtar i eller utanför biblioteket.  

  Läs om bokkassen och hur du beställer

  Inomhusaktiviteter

  Kulturförvaltningen föreslår, utifrån Folkhälsomyndighetens råd, att ställa in alla inomhusaktiviteter riktade till skola och förskola under våren, och uppmanar alla stödmottagare med sådana program att om möjligt flytta fram dem till hösten eller ställa in dem.

  Stöd till kulturprogram

  Mer information om hur kommunens stöd till kulturprogram påverkas av coronaviruset, och samlade frågor och svar gällande evenemang och programverksamhet, hittar du på vår sida Stöd till kulturverksamhet.

  Fäll ihop
 14. Kommunala bolag


  Vissa kommunala bolag påverkas i form av stängningar, avbrott och ändrade öppettider. Några av bolagen har specifik information kopplat till corona. Du hittar informationen på deras sidor.

  Destination Uppsala.

  Fyrishov.

  Uppsalahem.

  Ukk.

  Uppsala stadsteater.

  Fäll ihop
 15. Other languages/Andra språk


  Folkhälsomyndigheten.se finns information material om coronaviruset på amhariska, arabiska, dari, engelska, farsi, finska, franska, kinesiska, kurmanji, lulesamiska, meänkieli, davvisámegiela (nordsamiska), pashto, polska, roman arli, romani lovari, ryska, somaliska, sorani, spanska, sydsamiska, thai, tigrinja, turkiska och tyska.

  Links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in 25 other languages can be found on folkhalsomyndigheten.se.

  Films in other languages

  Films from authorities on how to protect yourself and others from spreading the corona virus can be found on informationsverige.se and also on 1177.se healthguide.

  Fäll ihop
 16. På lättläst svenska


  Kommunen ger lite mindre service

  Under coronapandemin ändrar Uppsala kommun
  sina öppettider och sin service i en del verksamheter.

  Till exempel håller vissa bibliotek stängt.

  Men förskolorna och skolorna är öppna som vanligt.

  Sommargymnasiet blir av som planerat.

  Ditt ansvar i Uppsala kommun

  Besök inte dina äldre anhöriga eller bekanta om de är
  på sjukhus, äldreboenden eller gruppboenden.

  Besök äldre i deras hem
  bara om det verkligen är nödvändigt.
  Då minskar risken att smittan sprids
  till dem som riskerar att drabbas mest av coronaviruset.

  Om du har barn och ditt barn blir sjukt
  på förskolan eller skolan ska du hämta ditt barn direkt.
  Om du vill att ditt barn ska vara hemma
  fastän barnet är friskt ska du ansöka om ledigt.
  Ansök om ledigt på samma sätt som du brukar göra.

  Du får inte ordna evenemang med fler än 50 personer.
  Det kan till exempel gälla konserter, teaterföreställningar och föreläsningar.

  Så kan du hjälpa till

  Flera organisationer behöver dig som vill
  hjälpa personer i riskgrupper med att till exempel
  handla, hämta ut mediciner eller gå ut med hunden.

  Kontakta Röda korset eller Hyresgästföreningen

  Om du behöver stöd eller hjälp

  För dig som känner att du behöver hjälp
  eller någon att prata med
  finns flera hjälplinjer och organisationer som du kan kontakta.
  Det finns också många organisationer som kan hjälpa dig som är äldre
  med praktiska saker, såsom att handla mat.

  Kontakta till exempel Röda korset.

  Myndigheten för delaktighet

  Information om corona och covid-19 på lättläst svenska på Myndigheten för delaktighets webbplats. 

  8 sidor (nyheter på lätt svenska)

  8 sidor, frågor och svar, länken öppnar 8 sidors webbplats

  Har du frågor om coronaviruset?

  Ring telefonnummer 113 13,
  Sveriges nationella informationsnummer.

  Fäll ihop
 17. På teckenspråk


  På krisinformation.se finns information om coronaviruset på teckenspråk.

  Information på teckenspråk på krisinformation.se

  Fäll ihop