Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Sidan har uppdaterats: 18 september 2020, 08:22

  Coronapandemin påverkar tillgängligheten i kommunens service. På den här sidan kan du läsa om förändringar i form av stängningar, avbrott och ändrade öppettider i kommunens och de kommunala bolagens verksamhet.

  Du hittar också allmänna råd och föreskrifter från myndigheter samt information för dig som behöver hjälp eller vill hjälpa till.

  Senaste uppdateringarna

 2. Om du har symtom

  Stanna hemma och begränsa kontakter med andra om du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter du har blivit frisk innan du går till jobbet eller skolan. Det gäller även om du bara har lindriga symtom, som en lätt förkylning. Har du symtom kan du boka tid för provtagning och få svar om du har covid-19. Boka tid för provtagning.

  Extra viktigt är det att du som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om du får symtom.

  Anhöriga ska inte göra besök på sjukhus och äldreboenden. Regeringen har tagit beslut om att besöksförbud gäller på äldreboenden. Undantag kan förekomma i angelägna fall.

  Du kan göra ett webbaserat självskattningstest om du är osäker på om du bör kontakta sjukvården eller kan egenvårda dig själv. Testet är framtaget av Region Uppsala.

  Gör Region Uppsalas självskattningstest

  Om du har symtom, läs på webbplatsen 1177 Vårdguiden om hur du ska göra  

  Om du har allmänna frågor ska du ringa 113 13.  

  Belasta inte sjukvården i onödan

  De flesta som drabbas av coronaviruset blir lindrigt sjuka och behöver inte sjukvård. Om du känner oro, har allmänna frågor om coronaviruset, hur myndigheterna hanterar situationen, ring 113 13.

 3. Rekommendationer för minskad smittspridning

  Skydda dig och andra

  Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor. Därför uppmanas alla människor med symtom att alltid stanna hemma, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra.

  Ytterligare råd innebär att man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar.

  Riskgrupper bör undvika onödig kontakt med andra. Äldre personer över 70 år och personer med nedsatt hälsa löper störst risk att få allvarliga symptom av covid-19.

  Anhöriga ska inte göra besök på sjukhus.

  Från och med 1 oktober är det åter möjligt att besöka sina anhöriga på äldreboenden. Besök ska genomföras på ett säkert sätt för att undvika smittspridning.

  Ta alltid kontakt med det boende du planerar att besöka i förväg och meddela när du ska komma och följ alltid deras regler för besök.

  För att förhindra smittspridning är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer

  Så undviker du att smittor sprids

  Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids. Se även instruktionsvideo.

  Tips för att minska smittspridning

  Träna gärna men gör det säkert

  Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan. Idrott och träning ska därför fortsätta enligt Folkhälsomyndigheten. Träning utomhus är att föredra och aktiviteterna kan behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

 4. Allmänna sammankomster och evenemang

  27 mars beslutade regeringen att sammankomster med fler än 50 personer inte får hållas.  Många evenemang i kommunen påverkas av begränsningen. För aktuell information vänder du dig till den arrangör som ordnar evenemanget.

  Förslag om ändring i förbudet mot allmänna sammankomster

  24 augusti publicerade regeringen en promemoria om ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

  Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2020.

  Folkhälsomyndigheten föreslår i sitt remissyttrande till regeringen att gränsen för hur många personer som samtidigt får delta i vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar höjs från 50 till 500 personer. Folkhälsomyndigheten föreslår också att deltagarna ska sitta med en meters avstånd mellan sig.

  Folkhälsomyndighetens remissvar om ändringar i tillfälligt förbud mot allmänna sammankomster

 5. Information från säkra källor

  Här hittar du länkar till mer information om covid-19 (coronavirus).

  Folkhälsomyndigheten

  Folkhälsomyndighetens information om coronaviruset, länken öppnar Folkhälsomyndighetens webbplats

  Nulägesbild covid-19

  Varje helgfri vardag publicerar Region Uppsala en lägesbild över smittspridningen av covid-19.

  Region Uppsalas nulägesbild över smittspridningen

  Krisinformation.se

  Krisinformation.se, länken öppnar webbplatsen www.krisinformation.se

  1177 Vårdguiden

  Länken öppnar 1177 Vårdguidens webbplats

  Har du frågor om coronaviruset?

  Ring 113 13, Sveriges nationella informationsnummer.

 6. Så kan du hjälpa till

  Frivilligorganisationer behöver dig som vill stödja särskilt utsatta grupper och hjälpa personer i riskgrupper med att till exempel handla, hämta ut mediciner eller gå ut med hunden. Uppsala kommun och Röda korset har ingått en ny överenskommelse för att samordna och mobilisera frivilliginsatser från en mängd frivilligorganisationer och föreningar under pågående pandemi. Röda korset koordinerar samverkan med civilsamhället.

  Fyll i Röda korsets formulär och tala om vad du kan hjälpa till med .

  Här kan du läsa mer om samarbetet mellan Uppsala kommun och Röda korset. 

  Du kan också stödja på andra sätt

  Fullmakt till privatperson, för att till exempel hämta ut mediciner eller varor.

  Sök vikariat hos kommunen

  Du som vill hjälpa och stötta våra verksamheter kan söka vikariat hos oss. Vi söker timanställda vikarier som kan arbeta inom socialtjänsten, äldreboenden och hemtjänst, boenden inom LSS, städ, kost och barnomsorg. Ansök om att bli vikarie hos Uppsala kommun.

  Sprid budskapen där du bor

  Skriv ut och sätt upp informationsblad om att hålla avstånd i till exempel din tvättstuga eller trappuppgång. Tillsammans minskar vi smittspridningen.

  Ladda ned/skriv ut informationsblad i färg (PDF, 1 MB)

  Ladda ned/skriv ut informationsblad i svartvitt (PDF, 464 KB)

  Keep a safe distance - Utskrift A3 (PDF, 156 KB)

  Keep a safe distance - Tryck 50x70 (PDF, 94 KB)

 7. Om du behöver stöd eller hjälp

  Coronaviruset påverkar oss alla – på olika sätt. Situationen i samhället gör att många människor kan känna sig oroliga, ensamma eller rädda. Men det finns stöd att få.

  För dig som känner att du behöver hjälp eller någon att prata med finns flera hjälplinjer och organisationer som du kan kontakta. Det finns också många organisationer som kan hjälpa dig som är äldre med praktiska saker, såsom att handla mat.

  Se lista med kontaktvägar för stöd och hjälp

 8. Så agerar kommunen

  Det finns goda kunskaper, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet.

  Kommunen har aktiverat sin inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) för att kunna agera snabbt, effektivt och kommungemensamt med anledning av utbrottet av coronaviruset.

  Bland annat tas riskanalyser fram för alla samhällsviktiga verksamheter i kommunen, och regelbundna samverkansmöten hålls såväl internt som med externa parter.

  För att förhindra smittspridning rekommenderar Region Uppsala att personer som har bekräftad smitta av covid-19 ska informera personer i sin närhet. På äldreboenden, LSS-boenden, hemtjänst och hemsjukvård finns redan särskilda rutiner som ska följas. I övriga verksamheter informerar Uppsala kommun när det finns konstaterad smitta i verksamheten.

  Läs mer om hur Uppsala kommun informerar verksamheter med smitta av covid-19.

 9. Förskola, skola och vuxenutbildning

  Förskolor och grundskolor

  Uppsalas kommunala förskolor och grundskolor är fortsatt öppna enligt Folkhälsomyndighetens råd. Det innebär att elever som är friska ska gå till grundskolan och barn som är friska kan gå till förskolan. Vid eventuella ändringar i schema eller tider får berörda barn, elever och vårdnadshavare information från respektive förskola och skola.

  Läs mer om hur förskolebarn och du som vårdnadshavare påverkas

  Läs mer om hur elever i grundskolan och du som vårdnadshavare påverkas

  Gymnasie- och vuxenutbildning

  Fredagen 29 maj meddelande regeringen att gymnasieskolan, vuxenutbildningen och högskolor tillåts återgå till normal undervisning på plats i skolornas lokaler från den 15 juni. Kommunens gymnasieskolor och vuxenutbildning kombinerar från och med augusti 2020 distansundervisning med undervisning på plats i klassrum.

  Läs mer om hur du som gymnasieelev påverkas och vilket stöd kommunen ger. 

  Läs mer om hur kommunens vuxenutbildningar och du som elev påverkas med anledning av coronapandemin.

  Vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

  För att hindra smittspridning kan regeringen besluta att stänga skolor, förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Om ett sådant beslut fattas behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

  Läs mer om hur det kan påverka dig som vårdnadshavare - grundskola

  Läs mer om hur det kan påverka dig som vårdnadshavare - förskola och familjedaghem

  Om vårdnadshavare till barn i förskola och fritids blir permitterade

  Uppsala kommun har beslutat att vårdnadshavare som blir permitterade kan ha sina barn i förskola och fritids enligt ordinarie schema. 

  Läs mer om hur du som vårdnadshavare påverkas - förskola och fritids

 10. Vård och omsorg

  Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter finns redan goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag. 

  Det här gör vi nu:

  Äldreomsorg och senior

  Coronapandemin påverkar kommunens äldreomsorg.

  • Vi använder skyddsutrustning såsom munskydd och visir vid misstanke om och vid konstaterad smitta och i enlighet med gällande hälso- och sjukvårdsrutiner.
  • Timavlönade vikarier har erbjudits tidsbegränsad månadsanställning för att ge tryggare anställningsvillkor och därigenom förebygga smittspridning genom att man faktiskt kan stanna hemma vid minsta symptom.
  • Särskilda team har inrättats för att begränsa antalet personer som ger vård och omsorg till brukare med misstänkt eller konstaterad smitta.
  • Seniorresterauranger håller stängt.
  • Besöksförbud på vård- och omsorgsboenden, inom korttidsvård och växelvård
  • Anpassning av dagverksamhet 65+.
  • Surfplattor till kommunens äldreboenden för att underlätta kontakt med anhöriga.
  • Plexiglasskydd för att möjliggöra utomhusbesök av friska anhöriga över 15 år.

  På nedan länk kan du läsa mer om hur våra verksamheter och äldreomsorgen påverkas under pandemin. Du kan också ta del av aktuell bild av smittläget inom äldreomsorgen.

  Så påverkas våra verksamheter och äldreomsorgen under pandemin

  Besöksförbudet på äldreboenden upphör 1 oktober

  15 september föreslog Folkhälsomyndigheten att det tillfälliga besöksförbudet på särskilda boenden för äldre ska upphöra efter den 30 september. Detta efter att myndigheten analyserat förbudet utifrån dagens situation och kunskapsläge kring covid-19.

  Äldrenämnden i Uppsala kommun har den 16 september fattat beslut om att tillåta besök på äldreboenden.

  Från och med 1 oktober kommer det åter att vara möjligt att besöka sina anhöriga på äldreboenden. Besök ska genomföras på ett säkert sätt för att undvika smittspridning.

  Ta alltid kontakt med det boende du planerar att besöka i förväg och meddela när du ska komma och följ alltid deras regler för besök.

  Folkhälsomyndighetens förslag om att besöksförbudet på särskilda boenden ska upphöra

  Daglig verksamhet 

  Den 7 september startade dagverksamheterna med anpassningar för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer

  Omsorgsnämnden har beslutat att deltagare inom daglig verksamhet får behålla sin habiliteringsersättning även om de är hemma på grund av sjukdom eller för att skydda sig mot smitta. Beslutet fattades för att minska risker för smittspridning av coronaviruset. Detta gäller till och med 30 september 2020. Som vanligt betalas ingen habiliteringsersättning ut under den tid som verksamheten har sommaruppehåll.

  Läs mer om hur coronapandemin påverkar daglig verksamhet och det stöd kommunen ger. 

  Regeländring medger enskilda färdtjänstresor

  Kommunens krisledningsnämnd beslutade 8 april att ändra regelverket för särskild kollektivtrafik så att enskilda resor möjliggörs utan extra kostnader för de resande. Ändringen är tillfällig och varar till och med 31 december 2020.

  Läs mer om beslutet.

  Skyddsutrustning

  Uppsala kommun har säkrat tillgången till skyddsutrustning inom vården och omsorgen. Kommunen samverkar med andra kommuner och regioner för att göra större inköp.

  Anpassningar inom ledsagarservice och kontaktperson

  Uppsala kommun fortsätter erbjuda insatserna ledsagarservice och kontaktperson. Men insatserna anpassas efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning. Läs mer om anpassningarna.

 11. Näringsliv

  Som en följd av coronapandemin befinner sig många företag i Uppsalas näringsliv i en mycket svår situation. Färre kunder, inställda evenemang och minskad köpkraft leder till ekonomiska förluster, med behov av vägledning och samverkan.

  Så stödjer kommunen näringslivet

  Leverantörer av varor och tjänster

  Du som är leverantör av varor eller tjänster till Uppsala kommun kan beröras med anledning av coronaviruset.

  Samlade frågor och svar 

  Ny föreskrift för restauranger

  Folkhälsomyndigheten har beslutat om en ny föreskrift som innebär att endast bordsservering tillåts på restauranger, barer och kaféer med mera.

  Det här innebär den nya föreskriften 

  Råd till butiker

  För att undvika smittspridning inom handeln bör köpcentrum, varuhus, affärer, butiker och liknande verksamheter följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

  Samlade åtgärdspunkter och branschorganisationers vägledning

 12. Jobb och praktik

  För dig som är vikarie i Uppsala kommun

  Du som är vikarie i kommunen hittar relevant information om hur coronapandemin berör dig och ditt arbete på sidan För dig som är vikarie i Uppsala kommun.

 13. Kultur och fritid

  Bibliotek

  Beställ bokkasse

  Du som tillhör riskgruppen kan nu beställa en bokkasse från biblioteket som du eller ett ombud hämtar i eller utanför biblioteket.  

  Läs om bokkassen och hur du beställer

  Inomhusaktiviteter

  För att minska smittspridningen är det viktigt att hålla avstånd till andra, så väl
  inomhus som utomhus, och att följa Folkhälsomyndighetens råd för dig som
  arrangerar evenemang.

  Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.

  Stöd till kulturprogram

  Mer information om hur kommunens stöd till kulturprogram påverkas av coronaviruset, och samlade frågor och svar gällande evenemang och programverksamhet, hittar du på vår sida Stöd till kulturverksamhet.

 14. Kommunala bolag

  Vissa kommunala bolag påverkas i form av stängningar, avbrott och ändrade öppettider. Några av bolagen har specifik information kopplat till corona. Du hittar informationen på deras sidor.

  Destination Uppsala

  Fyrishov

  Uppsalahem

  Uppsala Konsert & Kongress

  Uppsala stadsteater

 15. Other languages/Andra språk

   

  Links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in 25 other languages can be found on folkhalsomyndigheten.se .

  Visiting Sweden during the covid-19 pandemic

  The covid-19 pandemic affects travelling, accomodation, and other activities in Sweden. Here we have compiled information from the authorities about restrictions and prohibitions you need to be aware about if planning a stay in Sweden this summer.

  Restrictions in Sweden due to covid-19 pandemic

  Films in other languages

  Films from authorities on how to protect yourself and others from spreading the corona virus can be found on informationsverige.se and also on 1177.se healthguide .

  Telephone services

  08 123 680 00 - for general questions in languages as specified below

  Call telephone number 08 123 680 00 if you have general questions about covid-19 and wish to speak directly to those who answer in any of these languages: Arabic, Somali, Persian, Tigrinya, Amharic or Russian.

  The telephone line is staffed Monday through Friday from 9 to 12 am, and from 1 to 3 pm. The line is provided by Region Stockholm.

  113 13 - for general questions, with interpreter if needed

  Call telephone number 113 13 if you have general questions about covid-19. You are offered to speak through an interpreter if needed. The telephone line is staffed 24 hours a day and is operated on commission by the Swedish government.

  1177 - if you get ill, in Swedish and English

  If you or someone else gets ill and you need to talk to a nurse for advice on what to do or where to go for help, call telephone number 1177. The nurses speak Swedish and English. Sometimes help in other languages might be available.

  112 - for emergency, with interpreter if needed

  If a person's life is in danger and you need help straight away, call telephone number 112. You are offered to speak through an interpreter if needed.

   

 16. På lättläst svenska

  Kommunen ger lite mindre service

  Under coronapandemin ändrar Uppsala kommun
  sina öppettider och sin service i en del verksamheter.

  Förskolor och skolor är öppna som vanligt.

  Ditt ansvar i Uppsala kommun

  Besök inte dina äldre anhöriga eller bekanta om de är
  på sjukhus, äldreboenden eller gruppboenden.

  Besök äldre i deras hem
  bara om det verkligen är nödvändigt.
  Då minskar risken att smittan sprids
  till dem som riskerar att drabbas mest av coronaviruset.

  Om du har barn och ditt barn blir sjukt
  på förskolan eller skolan ska du hämta ditt barn direkt.
  Om du vill att ditt barn ska vara hemma
  fastän barnet är friskt ska du ansöka om ledigt.
  Ansök om ledigt på samma sätt som du brukar göra.

  Du får inte ordna evenemang med fler än 50 personer.
  Det kan till exempel gälla konserter, teaterföreställningar och föreläsningar.

  Så kan du hjälpa till

  Flera organisationer behöver dig som vill
  hjälpa personer i riskgrupper med att till exempel
  handla, hämta ut mediciner eller gå ut med hunden.

  Kontakta Röda korset eller Hyresgästföreningen

  Om du behöver stöd eller hjälp

  För dig som känner att du behöver hjälp
  eller någon att prata med
  finns flera hjälplinjer och organisationer som du kan kontakta.
  Det finns också många organisationer som kan hjälpa dig som är äldre
  med praktiska saker, såsom att handla mat.

  Kontakta till exempel Röda korset .

  Myndigheten för delaktighet

  Information om corona och covid-19  på lättläst svenska på Myndigheten för delaktighets webbplats. 

  8 sidor (nyheter på lätt svenska)

  8 sidor, frågor och svar . Länken öppnar 8 sidors webbplats.

  Har du frågor om coronaviruset?

  Ring telefonnummer 113 13,
  Sveriges nationella informationsnummer.

 17. På teckenspråk

  På krisinformation.se finns information om coronaviruset på teckenspråk.

  Information på teckenspråk på krisinformation.se

Nyheter om trygghet, kris och säkerhet

 • Förstärkta insatser mot ungdomskriminalitet

  Uppsala kommun förstärker socialtjänstens insatser mot ungdomskriminalitet. Nu införs nya arbetssätt med särskilt fokus på barn och unga som begår brott eller är i riskzon för kriminalitet och ett ökat samarbete med polisen.

 • Stör döden – en kampanj för att uppmärksamma självmord

  I dag är det den Internationella suicidpreventiva dagen. För att uppmärksamma dagen och det arbete som görs i länet sprider Region Uppsala och länets samtliga kommuner informationskampanjen ”Stör döden”.

 • Ökad närvaro av vuxna på Gränbyskolan

  Ett av målen i Handlingsplan Gränby Kvarngärdet är att öka närvaron av vuxna i skolan. Nu anställs husvärdar på Gränbyskolan för att möta upp behovet och bidra till en tryggare studiemiljö.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Håll avstånd på restaurangen

  Tillsammans minskar vi smittspridningen

 • Mänskliga rättigheter-året 2020

  Här hittar du en samlad kalender för temaåret. (Just nu kan flera evenemang vara inställda - dubbelkolla med ansvarig arrangör.)

 • Prisregn över Uppsala

  Prisregnet över Uppsala verkar aldrig ta slut. Det är vi stolta över och hoppas att du firar med oss. Och även om vi är bäst så arbetar vi hela tiden vidare mot nya mål. Här finns ett axplock av våra priser och sidan fylls på med jämna mellanrum.

Så arbetar vi med trygghet, kris och säkerhet

 • Så arbetar vi med:

  Demokrati och jämlikhet

  Läs om kommunens arbete med demokrati och jämlikhet.

 • Så arbetar vi med:

  Trygghet och säkerhet

  I Uppsala ska trygghet vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. För att Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och vistas i behöver vi arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet.