Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Sedan år 2023 ska kommunen erbjuda förskoleplats till vissa barn även om föräldrarna inte har sökt förskoleplats.

  Det innebär att

  • Kommunen erbjuder plats i allmän förskola till de barn som berörs.
  • Kommunen skickar ett erbjudande om förskoleplats till vårdnadshavarna i maj-juni inför varje höst.
  • Förskolor tar emot barnen första vardagen i september. 
  • De förskoleplatser som inte används senast 30 september avbokas av förskolorna.

  Läs mer om ändringar i skollagen för att öka deltagandet i förskolan (Skolverkets webbplats)

 2. Syftet med lagen

  Ändringarna i skollagen syftar till att fler barn ska gå i förskola och få möjlighet till bättre språkutveckling i svenska.

  Därför är det bra att gå i förskola

  Förskolan arbetar för barnens utveckling och lärande. Det är ett bra sätt att förbereda barnen inför skolan. En viktig uppgift är också att ge barnen omsorg och trygghet.

  Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. De flesta barn i Sverige går i förskolan.

  Läs mer om förskolan

 3. Vilka barn som erbjuds plats

  De barn som erbjuds plats till hösten är de som fyller tre, fyra och fem år under året och

  • som är födda utomlands men nu bor i Sverige sedan högst fem år eller
  • har vårdnadshavare som är födda utomlands men nu bor i Sverige sedan högst fem år.

  Kommunen erbjuder förskoleplats inför varje höst till och med det år då barnet fyller fem år, om barnet inte redan har en förskoleplats. Erbjudandet lämnas senast tre månader före det datum då barnet tidigast kan börja i förskolan.

 4. Erbjudande om plats skickas ut

  Kommunen skickar ut ett erbjudande om förskoleplats till vårdnadshavarna. Erbjudandet skickas per post i maj-juni.

  Förskoleplatsen som barnen blir erbjudna ligger så nära hemmet som möjligt. Vilken förskola det blir beror på var det finns lediga förskoleplatser.

 5. Vårdnadshavare svarar på erbjudandet

  Du som vårdnadshavare svarar på erbjudandet genom att skicka ett svarsbrev till kommunen. Svarsbrevet får du samtidigt som du får brevet med erbjudandet om förskoleplats. Det är viktigt att du tackar ja eller nej så snart som möjligt.

  Om du tackar ja

  Om du tackar ja får barnet börja i förskola första vardagen i september.

  Barnet får gå i förskolan max 3 timmar varje dag, måndag – fredag. Lunch ingår inte. Barnen går i förskolan från september till början av juni och följer grundskolans läsårstider.

  Allmän förskola kostar ingenting.

  Om du tackar nej

  Om du tackar nej till förskoleplatsen händer ingenting eftersom förskola är frivilligt. Du kommer få ett nytt erbjudande om förskola varje höst fram tills barnet fyller 5 år. När barnet fyller 6 år ska barnet börja i förskoleklass. Alla barn måste gå i förskoleklass eftersom det är skolplikt i Sverige.

  Om du inte svarar

  Om du inte svarar tas platsen bort 30 september.

   

 6. Kontakt

  Kontakta Kontaktcenter

  Hör av dig till Kontaktcenter om du vill veta mer om Uppsala och kommunens tjänster, eller vill komma i kontakt med viss verksamhet eller person.

  Kontakta Uppsala kommun.

  Telefon:
  018-727 00 00
  Besöksadress:
  Stadshuset, Stadshusgatan 2 i Uppsala
  Postadress:
  Uppsala kommun, Kontaktcenter, 753 75 Uppsala

Nyheter om förskola och familjedaghem

 • Skölsta förskola är invigd

  Uppsala kommun tillsammans med entreprenören Obos, invigde den nya förskolan i Skölsta 21 maj. Utbildningsnämndens ordförande Eva Christiernin klippte band och firade tillsammans med förskolebarn och personal.

Kampanjer
 • Nominera till pedagogiska priset 6 maj–23 september

  Vem är bästa förskolläraren, läraren, rektorn? Bestäm du. Nominera nu!

 • Utveckla digitaliseringen i undervisningen

  "Vi ser barnen som aktiva medieproducenter i stället för passiva mediekonsumenter"

Så arbetar vi med förskola och familjedaghem

 • Så arbetar vi med:

  Aktiva och hållbara resor för barn och unga

  Barnets resa handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Barn som får göra aktiva resor blir mer självständiga och mår bättre. Samtidigt läggs grunden för goda vanor. Uppsala kommun arbetar med att öka andelen barn och unga som går, cyklar eller tar bussen till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter.

 • Så arbetar vi med:

  Höjda kunskapsresultat och likvärdig skola

  Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn och elever få en likvärdig chans att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet. Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola.