Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Samhällsvägledare och kulturtolkar arbetar med att ge familjer information om hur svensk socialtjänst fungerar. Till dem kan du vända dig för att få råd och stöd om vilken hjälp du och din familj kan få. De kan också hjälpa dig när du har kontakt med socialtjänsten.

 2. Stöd i kontakt med socialtjänsten

  Om du som förälder känner dig orolig för ditt barn eller ungdom och vill få hjälp, kan en samhällsvägledare eller kulturtolk ge dig information om vilket stöd och hjälp ni kan få i Uppsala kommun. De kan beskriva hur det går till att göra en ansökan eller anmälan hos socialtjänsten.

  En samhällsvägledare och en kulturtolk kan hjälpa både dig som aldrig varit i kontakt med socialtjänsten och dig som redan har kontakt med socialtjänsten.

  Stödet från socialtjänsten kan till exempel handla om att

  • du som förälder får gå en föräldrautbildning
  • din familj kan få stödsamtal av en familjebehandlare om en eller flera av er mår dåligt
  • du som förälder kan få stöd om du är orolig för att ditt barn testat droger
  • du som förälder kan få stöd om ditt barn har blivit utsatt för eller begått ett brott
 3. Det gör samhällsvägledarna och kulturtolkarna

  Både samhällsvägledare och kulturtolkar arbetar förebyggande för att hindra spridning av felaktig information om socialtjänsten, så kallad desinformation.

  De har också som uppgift att informera om vilka rättigheter och skyldigheter föräldrar i Sverige har.

  Samhällsvägledare

  Från 1 januari 2023 arbetar två samhällsvägledare på heltid i Uppsala kommun. Samhällsvägledarna är anställda via Uppsala ungdomsjour. 

  Samhällsvägledarna har ett tredelat uppdrag där de arbetar både uppsökande, stödjande och samordnande.

  I det uppsökande arbetet kontaktar samhällsvägledarna till exempel myndigheter, föreningar och skolor för att informera om vilket stöd de kan ge.

  I det stödjande arbetet stöttar de vårdnadshavare som har kontakt med socialtjänsten. Om ditt barn har blivit omedelbart omhändertaget enligt LVU, kan en samhällsvägledare stötta dig som förälder.

  Läs mer om Omhändertaganden av barn enligt LVU – information för vårdnadshavare på Socialstyrelsens webbplats.

  Samhällsvägledarna vägleder kulturtolkar och samordnar träffar med kulturtolkarnas föreningar och nätverk. 

  Läs ett reportage om samhällsvägledarna: Samhällsvägledare är socialtjänstens nya brobyggare

  Kulturtolkar

  En kulturtolk är en person som har en annan kulturell bakgrund än svensk och pratar ett annat modersmål än svenska. I Uppsala kommun finns det kulturtolkar som pratar olika språk. Du kan få hjälp av en kulturtolk som har samma modersmål som du själv har.

  Om du ska ha ett möte med socialtjänsten kan en kulturtolk vara med och förklara ord och uttryck från ditt modersmål. På så sätt kan ni undvika onödiga missförstånd mellan din familj och socialtjänsten. 

  En kulturtolk tillhör civilsamhället, men arbetar på uppdrag för Uppsala kommun 8-12 timmar i veckan. Kulturtolkarna har ett nära samarbete med samhällsvägledarna.

 4. Kontakt

  Kontakta en samhällsvägledare eller kulturtolk

  För att boka ett möte med en samhällsvägledare eller en kulturtolk kan du ringa, skicka ett sms eller ett e-postmeddelande.

  E-post: kulturtolk@uppsala.se

  Evin Bider

  Mobil: 076- 698 46 71
  E-post: evin.bider@uppsala.se

  Basem Al-nabulsi

  Mobil: 073-063 57 09
  E-post: basem.al-nabulsi@uppsala.se

  900x600 Basem och Evin samhällsvägledare.jpg
  Samhällsvägledarna Basem och Evin.

Nyheter om socialt stöd till barn, unga och familj

 • Vuxenvandra under valborg

  Både 29 och 30 april rör sig många ungdomar runtom i Uppsala. Därför behöver vi vara fler vuxna som vistas utomhus. Vill du göra en insats för att skapa trygghet för ungdomar i Uppsala? Vuxenvandra tillsammans med Uppsala ungdomsjour på valborg!

 • Är du vårt nästa familjehem? Delta i digital informationsträff och få svar på dina frågor

  Har du en trygg livssituation och vill göra en insats för ett barn eller ungdom? 25 april kan du delta på en av våra digitala informationsträffar. På träffen får du lära dig mer om vad det innebär att vara familjehem och jourhem. Kanske är det just din familj vi söker.

 • ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

  Ett år har gått sedan Uppsala kommun inledde satsningen med samhällsvägledare för att nå ut till fler med information om svensk socialtjänst. Samhällsvägledarna Basem och Evin reflekterar över året som gått och är mycket positiva.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Uppsala kommun söker dig som vill bli familjehem

  Har du en trygg livssituation och tid, engagemang och tålamod? Just nu finns det flera barn och ungdomar som behöver ett extrahem.

 • Jag bryr mig

  Att vara den som bryr sig är att ge omtanke och tid till någon som behöver lite extra stöd. Just nu söker vi avlösare, kontaktpersoner, ledsagare och stödfamiljer till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Så arbetar vi med socialt stöd till barn, unga och familj

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.