Avslutad dialog

Tyck till om riktlinjer för fritidsodling

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

1 november 2017, 09:00 till

31 december 2017, 00:00

Sammanfattning

För att förenkla för dig som är intresserad av att odla har Uppsala kommun tagit fram ett förslag till riktlinjer för fritidsodling i Uppsala. Nu har du möjlighet att tycka till om förslaget.

Beskrivning

Läs förslag till riktlinje för fritidsodling (PDF, 345 KB)

Läs bilaga med specifika villkor för odlingslotter och kollektivlotter (PDF, 92 KB)

Läs bilaga med specifika villkor för stadsodling (PDF, 155 KB)

Läs bilaga med specifika villkor för kolonilotter (PDF, 86 KB)

Lämna dina synpunkter

Du kan lämna synpunkter på olika sätt.

Webbformulär

Lämna dina synpunkter via vårt webbformulär

Skicka brev

Skicka in dina synpunkter via brev. Skicka brevet till:

Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala

Märk kuvertet eller brevet med GSN-2017-2355.

Syfte med riktlinjerna

Riktlinjerna innehåller kommunens ambitionsnivå, nya odlingsområden och odlingsinitiativ, lagar, regler, villkor samt specifika avtalsvillkor för de olika typerna av odling.

Syftet med riktlinjerna är att hantera fritidsodling på kommunens mark på ett tydligt och enhetligt sätt. De ska också underlätta dialogen mellan kommunen och dess medborgare så att odling blir något som ger mervärde för alla Uppsalabor och inte bara för de som har ett odlingsintresse.

Tidplan

Dialogen pågår till 31 december. Januari 2018 ska vi sammanställa resultatet och skicka ett reviderat förslag till gatu- och samhällsmiljönämnden och kommunstyrelsen som de kan besluta om i februari 2018. Målet är att riktlinjen ska vara antagen och tillgänglig för allmänheten mars 2018.