Förtroendevald

Kerstin Westman (S)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  led 2017-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Styrelsen för teknik och service
  led 2015-01-01 − 2016-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2015-01-01 − 2016-12-31
 • Styrelsen för teknik och service
  v ordf 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Nordvästra distriktsnämnden
  ordf 2004-12-13 − 2006-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2002-11-01 − 2006-10-31
 • Nordvästra distriktsnämnden
  led 2003-10-23 − 2004-12-13
 • Vattholma KDN
  ordf 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Beredning f barn-och ungdomsnämnd och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden
  ers 2002-02-01 − 2002-12-31
 • AB Upsala Stadsteater
  led 1996-02-26 − 1998-12-31
 • Vattholma KDN
  led 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Upsala Stadsteaters produktions AB
  led 1995-01-01 − 1998-12-31
 • AB Upsala Stadsteater
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Vattholma KDN
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31