Här kan du se utskottets sammanträden.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott bereder ärenden till nämnden. Utskottet ansvarar också för bland annat yttranden till byggnadsnämnd över detaljplaner, program och områdesbestämmelser i de fall som inte kan vänta till miljö- och hälsoskyddsnämndens kommande sammanträde.

Förtroendevalda i Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott har 4 ledamöter och 4 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta utskottet
Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Postadress:
Uppsala kommun
Miljöförvaltningen
753 75 Uppsala