Styrelsen för teknik och service upphörde 31 december 2016. De nämnder som tagit över ansvaret för olika frågor är gatu- och samhällsmiljönämnden, idrotts- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen.